Protokoll upprättat vi SSLUG:s möte vid TLTH:s Kårhus, LTH, Lund den 28:e september 1997.
 1. Göran Andersson utsågs till mötesordförande, Kåre Hviid till
  mötessekreterare och Niklas Hernæus tog på sig uppdraget att justera
  protokollet.

 2. Göran Andresson höll ett anförande om kursverksamhet i SSLUG:s regi
  samt ledde en diskussion kring detta. Bland annat diskuterades
  kurser i Tcl/TK, Perl, LaTeX och Apache. Göran uppmanade
  intresserade att samla ihop kursmaterial för publicering på SSLUG:s
  hemsida.
    Vidare föreslogs att man i samband med SSLUG:s möten skulle
  kunna hålla kurser t.ex tre timmar före själva mötet. En annan
  möjlighet kan vara kursverksamhet över nätet. Det skulle även kunna
  vara av gagn att samarbeta med t.ex DF, LTH eller DTU.

 3. Ole Vilmann talade om marknadsföring av Linux. Bland annat
  omtalades Ole Vilmann och Peter Tofts artikel i DKUUG:s
  medlemstidning samt deras svar på en beklämmande artikel i
  Berlingske Tiderne. Alsterna skall finnas på SSLUG:s hemsida. Det
  skulle vara önskvärt om man på olika sätt kunde föra ut Linux till
  företag och universitet, förslagsvis genom att hjälpa dem med
  installation och service.
    I vanlig ordning diskuterades också nyttan av att översätta
  dokumentation och programvaror till svenska respektive danska.
    Ett antal synpukter i debatten kring Windows 95/NT kontra Linux
  fördes på tal, där någon också ville ha tolkningen "NT - Nej Tack"
  infört i protokollet.

 4. Vid en snabb handuppräckning kunde det konstateras att majoriteten
  av de närvarande körde Red Hat. Ett fåtal höll fast vid Slackware,
  men det fanns också ett par enstaka modiga män som hade sett ljuset
  i Debian.

 5. Inför pausen överläts det åt de ogenerade att göra upp om det
  material som Caldera genom Martin Wahléns försorg anskaffat
  föreningen.

 6. Peter Toft höll ett föredrag om Secure Shell (ssh), en ersättning av
  rsh för krypterade och säkra nätverksförbindelser. Bland annat
  redovisades möjliga användningsområden och konfigurering.

 7. Mattias Ohlsson följde upp diskussionen om datorsäkerhet med ett
  föredrag om Tripwire, ett något gammalt men likväl enkelt och bra
  system för att verifiera systemintegritet.

 8. Efter pausen passade Göran Andersson på att introducera nykomlingar
  till SSLUG och dess verksamhet.

 9. Plats och tid för nästa möte diskuterades, och Kenneth Geisshirt
  föreslog Roskilde vid slutet av november alternativt början på
  december.

10. Jakob Østergaard höll ett föredrag om SMP på Linux, med praktiska
  aspekter och egna erfarenheter.

11. Ole Vilmann fortsatte med ett föredrag om threads, med exempel på
  implementationer av POSIX threads för Linux.

12. Lars Madsen föredrog om databaser och visade användning av MySQL med
  PHP/FI.

13. Christian Kullander berättade om Datorföreningen vid LTH/LU och
  deras maskiner, varpå mötet avslutades med rundvandring bland DF:s
  lokaler.


Vid protokollet:
Kåre Hviid

[  Som vanligt utgår ett stort tack till alla som deltog och i
synnerhet de förträffliga föredragshållarna.

Tack utgår också till:

·  Göran Andersson för rikligt med frukt och dricka.

·  Christian Kullander och Datorföreningen vid LU/LTH för upplåtande av
  lokaler.

·  Göran Andersson och Niklas Hernæus för de praktiska arrangemangen
  kring mötet.

Sekreteraren. ]

Närvarande:

Kåre Hviid
Niklas Hernæus
Gunnar Lindholm
Mats Åkesson
Fredrik Andersson
Brian Peter Thorsbro
Magnus Mossberg
Mårten Berggren
Erik Andresen
Bjarne Hansen
Anders Karlström
Emanuel Norrbin
Anders Magland
Kenneth Geisshirt
Allan Nielsen
Ole Tange
Jonas Carlquist
Karl Söderström
Niels-Holger Pedersen
Vilhelm Sjöberg
Johan Perssu
Kristian Vilmann
Ulrik Dickow
Lars L. Madsen
Olaf Kayser
Sam Mikes
Niclas Eliasson
Mikael Löfgren
Adam Norén
Jonas Bygren
Göran Andersson
Tim Børresen
Dag Gullberg
Jens Persson
Torbjörn Lundahl
Jonny Andersson
Kalle Andersson
Jonas B. Nielsen
Glenn Kennard
Peter Toft
Ole Vilmann
Lars Hamrén
Jonas Holmberg
Rein Ytterberg
Mattias Ohlsson
Johan Nystrand
Ulf Holmstedt
Peter Bring
Oskar Nystrand
Christer Kullander
Jabob Østergaard

[ Sekreterarens not: alla email-adresser har raderats i detta dokument.
På begäran kan de dock lämnas ut. ]

Siden vedligeholdes af Kaare Hviid

Fejl og tilføjelser sendes til www_admin@www.sslug.dk.

Der er personer, der har besøgt denne side.

Last modified: November 10 1997