Ok, tre evigheter för sent kommer här protokollet från senaste mötet.


Protokoll upprättat vid SSLUG:s medlemsmöte lördagen den 15:e mars 1997 vid Kajplats 305.

1. Ordförande Göran Andersson utsågs till mötesordförande och sekreterare Kåre Hviid till mötessekreterare.

2. Diskussion om WWW-sidor.

Jonas Nielsen och Hrafnkell "Keli" Hlodversson erbjöd SSLUG plats på deras Web-server under domän nerdscan.dk. Erbjudandet accepterades. Som tack för hjälpen låter vi nerdscan.dk genomföra en marknadsundersökning på SSLUG:s mail-lista.

Det beslutades att följande personer får i uppdrag att hålla i administrationen av WWW-sidorna på den tilltänkta servern:

Henrik Buch Mortensen

Göran Andersson

Jonas Nielsen

Peter Toft

Vidare erbjöd Kalle Andersson att på dessa sidor försöka tillhandahålla information om butiker med Linux-relaterat material i regionen.

[ Sekreterarens kommentar: vilka som slutligen faktiskt kommer att ha hand om WWW-sidorna är lite otydligt, beroende på sekreterarens fumlighet och ändrade förhållanden sedan mötet hölls. ]

3. Erling Jacobsen berättade om konfiguration och användning av INN och suck. Han delade även ut information och exempel på papper.

4. Diskussion om införskaffande av kommersiell programvara. Motif nämndes men ett antal var övertygade om att Lesstif och andra fria alternativ kommer att vara fullt funktionsdugliga om en snar framtid. Även Macintosh-emulatorn Executor nämndes, men intresset var svagt.

5. Peter Toft, ansvarig för DTU:s Linux-lista, föreslog en sammanslagning av densamma med SSLUG:s. Förslaget välkomnades.

6. Om projekt inom SSLUG.

Niklas Hernaeus pratade om möjligheterna att skriva ett CAD-system distribuerat under GPL.

Martin Wahlén frågade om det fanns något intresse för musikverktyg, någonting som kunde påminna om The GIMP.

Göran Andersson föreslog som ett möjligt projekt svenska respektive danska installationsdisketter för Debian.

Diskussion om de CD-ROM med Debian som Henrik Buch Mortensen tillhandahöll vid mötet.

7. På grund av tidsbrist inskränkte sig den planerade diskussionen om Sendmail till ett minimum. Vi hoppas kunna återkomma till detta ämne vid ett senare möte.

Därvid följde även en kort diskussion om Locales, textbehandling, LaTeX och Andrew.

8. Göran Andersson berättade om ispell samt hans arbete med att ta fram och tillhandahålla svenska och danska ordlistor.

9. Diskussion om Martin Wahléns föreslagna SSLUG-logo samt eventuell WWW-sida med fler förslag.

10. Ett snabbt utbyte av PGP-nycklar. PGP-användarna rekommenderade alla andra att också börja använda detta utmärkta verktyg.

11. Lånelistor för Henrik Buch Mortensens Debian-skivor samt Yggdrasil- skivorna cirkulerade.

12. Vi beslutade om ett preliminärt datum för nästa möte, den 7:e juni 1997, helst i Danmark.

Göran Andersson försåg mötesdeltagarna med sin frus makalöst goda hemlagade bullar, Martin Wahlén bjöd på Jolt Cola och Kåre Hviid försökte åstadkomma något som skulle föreställa kaffe.

Henrik Buch Mortensen, som tyvärr inte kunde deltaga, tillhandahöll två rykande färska hembrända CD-ROM med Debian GNU/Linux.

Erling Jacobsen visade upp en del av de Linux-böcker han har i sitt digra bibliotek.

Styrelsen önskar tacka alla som deltog eller på annat sätt bidrog till mötet.

Närvarande vi mötet var:

Kåre Hviid

Hrafnkell "Keli" Hlovdersson

Lars L. Madsen

Kenneth Geisshirt

Olaf Kayser

Jonas Nielsen

Mattias Ohlsson

Peter Toft

Göran Andersson

Kalle Andersson

Jan Gajdos

Andreas Önnebring

Dag Dao

Martin Wahlén

Daniel Olsson

Glenn Kennard

Erling Jacobsen

Niklas Hernaeus

[ Sekreterarens kommentar: alla epost-adresser i detta dokument har raderats. Originaldokuementet utlämnas på begäran. ]

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

Version: 2.6.3i

Charset: latin1

iQEVAwUBMzRzDmLEcFDzty/tAQG3yAf/TBc4wc/DnB4d3kptslhKAfJ3f08LQGOw
dUP0TdhohkmDP7eDoZWFnDNsWLOmPpO7U4I46Wu9/GtCFQ576t3fUmaCRNR0uq8l
0yBBjRiLIzPFarHxUhCE5F3ABJsTrrratb498A3jIaACUoQiW4L3qZvvDkVmfoSI
vWMyCwnjMO5P7GiycGFvlmEqilmK8Juga6nX/J7/0gNfkUgjXtV+xQY6wdi1sEA0
7G+xE/djSFTwwzAkE7+wk4uFLpZniQ7+gqSnVwHtRtGZANxd43ThwLHo2GAmTtJV
r++bwgC0rWTrUaJMrGNs6SNduSrCvJQYm2Kt37CQ8aBGFJyTYNt+bA==<> =2HZP
-----END PGP SIGNATURE-----

--

Kåre Hviid SM7WEL Åkershus 12B, SE-245 37 Staffanstorp, Suède

ukh@marijne.df.lth.se +46 46 253583 (home), +46 46 250620 (work)


Peter Toft (<pto@sslug.dk>). Fejl og tilføjelser sendes til www_admin@sslug.dk.