Protokoll upprättat vid SSLUG:s möte vid Institut for Matematisk
Modellering, DTU i Lyngby den 7:e juni 1997.Vid protokollet:
Kåre Hviid

[ Ett stort tack måste gå till alla som deltog och i synnerhet de förträffliga föredragshållarna.

Tack utgår också till:

· Eva för hennes utsökta bullar.

· Avgående från styrelsen Henrik Buch Mortensen och Martin Wahlén för deras insatser i föreningen.

· De som ställde upp och körde svenskar från och till flygbåtarna.

· Peter Toft för hans sätt att leda mötet.

· Alla vid IMM och DTU som möjliggjorde mötet i deras lokaler.

Sekreteraren. ]


Närvarande:

Kåre Hviid
Göran Andersson
Niklas Hernaeus
Glenn Kennard
Martin Wahlén
Kim Jensen
Olaf Kayser
Kim Frei
Tim Børresen
Thomas Jørgensen
Fran Damgaard
Henrik Størnier
Bjarne Hansen
Per Jensen
Erik Andresen
Anders Majland
Peter Andreasen
Carsten Jacobsen
Bjarne Amstrup
Niels-Holger Pedersen
Michael B. Krogh
Jacob Østergaard
Ulrik Dickow
Kenneth Geisshirt
Jacob Hilmer
John Aasted Sørensen
Heine Larsen
Ole Tange
Martin Eskildsen
Eric Negaard
Allan Nielsen
Dan Grønkjær Nielsen
Lars L. Madsen
Peter Toft

[ Sekreterarens not: Alla email-adresser har raderats i detta
dokument. På begäran kan de dock lämnas ut. ]

Siden vedligeholdes af Peter Toft
(<pto@sslug.ipt.dtu.dk>).

Fejl og tilføjelser sendes til ww
w_admin@sslug.ipt.dtu.dk
.

Der er personer, der har besøgt denne side.

Last modified: April 17 1997