[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search
 

Referat af hyggemøde i SSLUG 1999-01-23 på Kajplats 305, Malmö

11 personer mödte frem.

Pressen
Vi diskuterade hur vi kunne få betra tag i pressen.
Dom svenska relevante tidningar är.
 Syd Svenska Dagbladet
 Arbetatidningen
 Kristian Stad Bladet
 Helsingborg Dagblad

Vi vil informera om IT-Expo i Malmö som är från 26/4
till 29/4 och Open Networks 99 från 30/4 till 2/5.

Dante vil tage kontakt til en journalist och melde
tilbaka om resultatet. Denne ärfaring kan brukas som
springbrät for kontakt til dom andra tidninger.

IT Expo
En pendant til det det danska Bella Center. SSLUG har
fået en stand på 6x3m och har 2 Netwinder och andra
datore på standen. Vi har et par sponsorer.
Flere frivilliga sökas til at deltage på udstilningan
den 26/4 til 29/4.

Malmö Stadsbiblioteket
Dante har pratet med biblioteket och dom tycker det kunne
väre väldig bra om SSLUG satte op en pc med Linux och
demonstrerade Linux. Detta kunne foregå på en lördag /
söndag i mellom 12 och 16. Jocke villa kanske stille 
sin pc op.
Arrangementan måsta planeres lite mer.
Information til pressen och opslag på biblioteket några
veckor innan.
Flera frivilliga personar söckas.

Flera svenska medlemmor
Årsaken til at der är flera danska medlemmor i SSLUG, skal
kanske findes i at dansken har en längera tradition med
at vära med i en förening. Svenskan är typisk med i
föreningar där er styret av staten.

sslug.se domain
Martin forsökar flera möjlighetar. Det kanska kostar
SKR 2000. Indsamling via Installfest och sponsering.

Och så hyggede vi os for restan av tiden.
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2004-03-07, 21:24 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive](none) [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *
 

Siden vedligeholdes af Jacob Sparre Andersen (<sparre@sslug.dk>).