Referat fra SSLUG's møde den. 21. marts 1998

Lunds Universitet i Sverige kl 11.00. Fysiska Institutionen, Sölvegatan 14A.

Dagens program var sat som følger:

Helt sådan kom det ikke til at gå. På grund af tidspres (nogle skulle nå en flyvebåd tilbage til København), nåede vi ikke punkterne om Linux på Halvtomme CD'ere og Søgemaskinen.

Peter Toft bød velkommen og foreslog en hurtig runde, hvor alle introducered sig selv med navn, e-mail og Linux-distibution.

SSLUG's kobling til DKUUG

Bo Folkmann præsenterede DKUUG med en kort introduktion til samarbejdspartnere, aktiviteter, medlemmer m.v.
DKUUG vil gerne støtte og samarbejde med "græsrødderne" indenfor for åbne systemer, og tilbyder derfor logistik til SSLUG. Det kunne for eksempel bestå af: Bo Folkmann gav udtryk for, at der er en god synergi mellem DKUUG og SSLUG. DKUUG har en stor kontaktflade til folk, som vil have interesse i Linux.

SSLUG's bestyrelse anbefaler at vi får en stærk "storebror". Publicity giver opmærksomhed og flere medlemmer til SSLUG jvf. artikler i Alt Om Data og Datatid.
Peter Toft sagde dog samtidig, at det dansk-svenske i SSLUG skal bevares. Et samarbejde med DKUUG må ikke medføre en dansk monopolisering af SSLUG. Bo Folkmann oplyste at han havde prøvet at få kontakt til den svenske pendant till DKUUG, men at han ikke havde fået nogen tilbagemelding. De er ikke så godt organiseret som DKUUG er i Danmark.

Lars Madsen stillede spørgsmålet: Bliver vi opslugt af DKUUG? og svarede selv: Nej! Bo Folkmann pointerede at SSLUG beholder sin selvstændighed.

Da ingen tilstedeværende havde indvendinger mod samarbejdet, vil bestyrelsen udarbejde et forslag, og sende det ud på listen en af de kommende dage.

Big Brother

Peter Toft fortalte om netværks-overvågnings-værktøjet  Big Brother, der kan holde øje med at maskinerne i et netværk er oppe. Hvis man har mulighed for at sætte en dæmon op på de pågældene maskiner kan man yderligere overvåge alle de services man ønsker.

Raid 0

Jon Bendtsen fortalte kort om RAID funktionen i Linux kernen. Måske kunne Jon lokkes til at skrive en lille side med links og konfiguration?

GNOME og KDE

Peter Toft gav en introduktion til KDE-projektet. KDE er en windowmanager, og et af de hurtigst voksende projekter i Linux-verdenen i øjeblikket.
Peter ridsede fordele og ulemper op:
KDE er meget flot, der er mange programmer skrevet specielt til KDE. Projektet er styret stramt i den forstand at der er nogle helt specielle retninglinier man skal følge for at skrive et KDE program. Det giver en fornem ensartethed i programmerne, der gør at relativt nye folk kan finde rundt i Linux.
KDE bygger på et Qt-biblioteket fra Troll Tech i Norge. Fordelen ved Qt er at det er gratis til Unix, og også fås til Windows (Ikke gratis !!), hvilket vil sige at det skulle være simpelt at skrive programmer, der kan køre både på Windows og Unix. Men source-koden er ikke fri, og bekymringerne går på om Troll Tech bliver ved med at tilbyde en gratis version til Unix, eller om Linux i værste fald bliver gidsel hos Troll Tech. Det er Troll Tech der suverænt bestemmer hvilke features der skal indbygges i Qt.

Göran Andersson fortalte om de forskellige Toolkits til X, og gav en samtidig en kort vurdering:

Xlib, Xt For svært
Motif Ingen fri implementation (endnu)
Athena (Xaw, Xaw3d, NeXTaw osv.) Buggy
XForms Ej åben, ingen adgang til source-koden
Qt Ej åben
GTK "The Right choice for free software"
GNOME er bygget på GTK, og er derfor helt fri, men har (endnu) ikke samme funktionalitet som KDE.

Spørgsmålet er så hvad vi anbefaler. Tror vi / stoler vi nok på Troll Tech's forsikringer om at Qt bliver ved med at være gratis til Unix?. Og er det nogen særig god ide, at Linux "binder sig" til Troll Tech?
Hverken RedHat eller Debian har KDE med i deres standard distributioner, netop pga. Qt.
Den generelle stemning var at KDE er et fantastisk projekt, men at det ikke helt harmonerer med LInux. På den anden side var der ingen der mente at man af den grund bør undlade at bruge KDE. Jon talte heftigt for at skrive en fri version af Qt, eller at lave en form for wrapper, der kan "emuluere" Qt, f.eks. til GTK. Andre mente at det nok ville blive for stor opgave at følge med Qt-udviklingen, og henviste til less-tiff projektet, der i flere år har været "lige ved" at frigive en fri Motif.
Der blev ikke truffet beslutning om hvad vi anbefaler. Men vi skal selvfølgelig holde øje med udviklingen.

MRTG

Peter Toft og Lars Madsen har afprøvet endnu et overvågningsværktøj. Peter fortalte om hvordan man ganske simpelt kan overvåge næsten alt på sin Linux-box. En graf over medlemstallet i SSLUG er en smal sag, ligesom loaden på maskinen. Foredraget er på ftp.
Lars Madsen præsenterede MRTG i den egentlige form: som trafikovervåger på et netværk: MRTG kan holde øje med hvor "travlt" et interface på netværket har.

Perl

Ole Tange holdt et inspirerende og underholdende indlæg om programmering i Perl. Ole lovede på opfording, at kommentere det materiale han sendte ud før mødet og lægge det på SSLUG-maskinen. Oles overheads er her.
 

Linux konference i København

Bestyrelsen har, sammen med DKUUG, planer om en Linux konference i København den 16 maj 1998. Kenneth Gieshert fortalte om planerne og lagde op til diskussion om hvad der skal foregå. Det afstedkom en diskussion om hvem det egentlig er, vi henvender os til med en sådan konference. Nogle mente at det er virsomheder og erhvervslivet, og andre at det gjalt om at få fat i nye folk, der har lyst til at prøve kræfter med Linux, men ikke rigtig ved hvor de skal starte. Da den 16. maj er en lørdag blev det vedtaget at konferencen skal have karakter af en "installationsfest", udfra en betragtning om at det bliver svært at få erhverslivet til at komme på en lørdag.
Det kan så også give os en mulighed for at lære noget om, hvordan man afholder sådanne arrangementer. Vi vil sikkert senere lave noget henvendt direkte til erhverslivet. Endnu et argument for at starte med at rette opmærksomheden mod private er, at det senere vil være nemmere at overbevise en EDB-ansvarlig, hvis hans søn allerede bruger Linux.

Vi skal have forberedt en distribution, der kan udleveres og installeres ved konferencen, og der skal arbejdes på at gøre den så dansk/svensk som muligt. Jo flere der kan og vil deltage i dette arbejde jo bedre. Peter laver endnu en liste på SSLUG-maskinen til dette formål. Men i de første dage vil en del af diskussionen sikkert foregå direkte på SSLUG-listen.

Deltagere ved SSLUG møde den 21. marts 1998

Lars Madsen,
Kenneth Geisshirt,
Torsten Lehmann,
Peter Toft,
Niels-Holger Pedersen,
Thomas Jørgensen,
Johan Göansson,
Jon Bendtsen,
Niklas Hernaeus,
Göran Andersson,
Johnny Andersson,
Ulf Nielsen,
Ulrik Dickow,
Kristian Vilmann,
Emanuel Norrbin,
Mattias Ohlsson,
Lars Vahlen,
Charles Anderson,
Johan Svärd,
Jan Staff,
Allan Nielsen,
Johan Granath,
Kalle Andersson,
Claes G. Lingblad.

..........plus nogle stykker mere som ikke var tilstede da sedlen gik rundt


Referent: Kristian Vilmann