[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search
 

Pressemeddelelse

Denne pressemeddelelse er udsendt til den danske presse d. 14. september 1999

Farlig udvikling i dansk patentpolitik

Softwarepatenter

Har du GIF-billeder på din hjemmeside? Er GIF- billederne fremstillet med et program, der ikke har licens til LZW komprimeringsmetoden, som UNISYS har patent på? Er dette tilfældet, og bor du i USA, England, Tyskland, Frankrig eller Italien, så kan du risikere at blive afkrævet 5000 USD.

Det er kun et af mange eksempler på virkninger af softwarepatenter. Heldigvis har Europa en langt mere restriktiv holdning til softwarepatenter end USA, men Danmark og de øvrige EU lande er under stort pres for at harmonisere patentregler med USA.

Der er for nylig vundet en sag (T935/97) om software- patenter i Europa ved appeldomstolen ved den fælles Europæiske Patentorganisation EPO. Dermed er Europa, og dermed Danmark, begyndt at rette sig ind efter USA's retspraksis for softwarepatenter, selvom der ikke er lovhjemmel for det i Europa. Den hidtidige restriktive holdning vakler. Tidligere ville patenter kun blive givet efter grundig vurdering, og var nærmest umulige at få på software-algoritmer (dvs. metoder).

EU har for få måneder siden besluttet, at det skal undersøges om retspraksis i EU skal ændres. Der er ikke vedtaget en lovændring i EU endnu, og der skal i de næste måneder foretages høringer, men der har allerede nu været en dom, som ligner retspraksis i USA.

Open Source software

Softwarepatenter kan blive ødelæggende for alle de, som udvikler Open Source software, som f.eks. Linux og den meget udbredte webserver, Apache. Det kan nævnes, at Apache er den mest udbredt webserver i verden med en markedsandel på over 50%.

For Skåne Sjælland Linux User Group (SSLUG) og millioner af andre Linux-brugere verden over, gælder at det meste af den software, som anvendes er frit og gratis. Hvis den amerikanske praksis med software- patenter udvikler sig, kan det betyde at en del software ikke længere kan distribueres frit, hvis det indeholder algoritmer, der er patenteret eller kan patenteres. Med den amerikanske retspraksis er det selv de mest almindelige ting, som kan patenteres - eksempler kan findes på http://www.sslug.dk/bestyrelsen/swpat.html. Flere af eksemplerne vil vi europæere synes er fuldstændig urealistiske, men når et patent er udstedt, er det gældende og alvor for os alle.

Både for private, som ønsker at lave fri og gratis software til glæde for os alle, og for mindre virksomheder, kan det blive meget svært at undgå at overholde alle softwarepatenter. Dels kan det være mere end svært at overskue, om det er et firma, som tilfældigvis har tegnet et softwarepatent som rammer andre, idet en enkelt person eller et lille firma ikke har råd eller tid til kontrollere den enorme mængde patenter.

Et computerprogram består typisk af mange forskellige mindre algoritmer. I det øjeblik, en kendt matematisk algoritme implementeret i software kan patenteres, vil de fleste computerprogrammer bryde et patent.

Det er vigtigt, at vi i Europa ikke blindt adopterer den amerikanske praksis med softwarepatenter ved at tillade patentering af software som ikke er en reel opfindelse.

SSLUG mener

Patenter på software kan blive et stort problem for Open Source software, pga. den åbenhed der er omkring kildeteksten. Alle kan se kildeteksten, og anvendelsen af en patenteret algoritme kan derfor ikke skjules, som det kan med software hvor kildeteksten ikke følger med. Dette gør, at Open Source software har langt ringere muligheder end kommercielle programmer, hvor det i praksis er umuligt at verificere hvilke algoritmer, der anvendes, idet kildeteksten ikke er tilgængelig.

Hvad der er specielt slemt, er at en programmør, som skriver og frigiver et smart program alle er glade for, uforvarende kan have anvendt en eller flere patenterede algoritmer. Programmøren tjener som oftest ingen penge på dette, men laver og frigiver programmet, fordi det kan være til nytte hos andre. Der er ingen fornuft i at denne programmør kan blive sagsøgt med krav om kæmpe erstatninger.

Omvendt kunne man dog sige at Open Source software aldrig bryder et patent, så længe det kun frigives som åben kildetekst. Måske kunne man sige at det blot er et eksempel på anvendelse af et patent. Patentbrud omtales i loven, som noget hvor et sælgende produkt gør et brud. Spørgsmålet er som om noget der gives væk i Open Source, overhovedet kan komme ind under et patentbrud.

Der er dog eksempler (gd-lib) på Open Source software, der er blevet trukket tilbage, efter henvendelse fra patent-holderen (UNISYS). Da Open Source programmører typisk ikke har midler til at køre en retssag, og der derfor ikke er ført en, står det stadig hen i det uvisse, om der reelt foreligger et patentbrud.

Softwarepatenter udstedt uden grundig og kritisk vurdering for eventuel reel nyhedsværdi - svarende til de amerikanske tilstande, er en udvikling som SSLUG ser på med foruroligende øjne.

Vi håber at politikere og andre kompetente beslutningstagere vil tage del i at få sikret en lovgivning, alle kan være tilfredse ned, fremfor at lade forskellige sagsanlæg udvande den nuværende lovgivning. Det er ikke den slags tilstande vi ønsker i Europa, men det er ved at være sidste udkald, hvis det ikke skal ske!

Referencer

SSLUG er en af verdens største Linux bruger grupper med over 4300 medlemmer fordelt i Danmark og Sverige. SSLUG har hjemmeside http://www.sslug.dk. SSLUG arbejder for at fremme fri og åben software til glæde for alle.

Kontaktperson

Hans Schou <chlor.dk>
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2004-03-07, 21:25 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive](none) [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *