Installationsarrangement

SSLUG - Skåne Sjælland Linux User Group
http://www.sslug.dk

Ansvarsfraskrivelse

 

Undertegnede erklærer ved underskrift af nærværende dokument, at være indforstået med at de til arrangementet tilknyttede medhjælperer ikke er ansvarlige for eventuel skade på medbragt udstyr, opstået som følge af installation af det for arrangementet relevante programmel eller som følge af anden lignende bistand.

Friholdelsen for ansvar omfatter enhver skade på medbragt hardware og periferi-enheder, samt skade på programmel og data, der måtte være installeret på det medbragte udstyr. Såfremt man ønsker at sikre sig mod skade på sidstnævnte, opfordres man til at tage sikkerhedskopi af data og installerede programmer før installation foretages.

Arrangørerne af installationsarrangementet og de tilknyttede medhjælpere indestår endvidere ikke for det ved arrangementet udleverede programmels funktionsdygtighed eller for eventuelle direkte eller indirekte konsekvenser af anvendelsen af denne.

 


NavnEpostadresse

 


DatoUnderskrift

 

 

 

 

W3C HTML 4.01 Strict