Linux I: Introduktion

Kursen lär ut allt vad en Linuxguru med självaktning behöver kunna. Den börjar på nybörjarnivå med filhantering och textredigering, och slutar på gurunivå med avancerad skalprogrammering.

Läroboken är Introduktion till GNU/Linux av Göran Andersson och Kalle Andersson.

Kursen ges under åtta kvällar. Här är program för varje tillfälle:

1. Filsystemet i Unix

Vi studerar hur Unixsystem (som t.ex. Linux) är uppbyggda. Framför allt kommer filsystemet och kommandon för filhantering att gås igenom. Dessutom ska vi lära oss använda editorn Emacs.

2. Skalet Bash

Denna gång ska vi gå igenom kommandotolken som används i Linux.

3. Hur gör man?

Vi lär oss hur man använder disketter, hur man arkiverar filer, hur man söker efter text och filer samt hur man manipulerar processer.

4. Grundläggande skalprogrammering

Introduktion till hur man programmerar skalet Bash.

5. Fönstersystemet X

Introduktion till fönstersystemet X. Hur X är uppbyggt. Fönsterhanterare. Fonter. Standardflaggor. Att köra X över nätverk.

6. Konfiguration av X-miljön.

Hur man konfigurerar fönsterhanterare och hur man använder X-resources.

7. Typsättning

På hemdatorer har man ordbehandling - i Unix har man tillgång till proffesionell typsättning med programmet LaTeX.

Vi ska lära oss hur man skriver dokument som uppsatser eller brev och hur man kan få in grafik i sina dokument. Vi ska använda Emacs med auctex samt programmen ghostscript och gv för att läsa postscriptdokument på skärmen.

8. Avancerad skalprogrammering

Hur man skriver kraftfulla scripts i Bash.


Göran Andersson <goran_a@sslug.dk>