Linux II: C-programmering

Kursen lär ut hur man skriver kraftfulla C-program under Linux med hjälp av GNU:s C-kompilator gcc (eller egcs), GNU make, GNU:s C-bibliotek glibc och GNU:s C-preprocessor cpp.

Kursmaterialet är några kapitel från Introduktion till GNU/Linux av Göran Andersson och Kalle Andersson.

Kursen ges under åtta kvällar. Här är program för varje tillfälle:

1. De första programmen

Språket C. Enkla program. Kompilering med make.

2. Datatyper

De grundläggande datatyperna: heltal, flyttal, tecken, fält, pekare och poster.

3. Strukturerade program

Vi börjar skriva riktiga, användbara program. Hur man strukturerar program och delar upp dem i flera källkodsfiler.

4. Datastrukturer

Hur man bygger upp komplexa datastrukturer genom att kombinera de enkla datatyperna.

5. Textsträngar

Hur man använder textsträngar. Funktioner för stränghantering i standardbiblioteket.

6. Beräkningar

Hur uttryck beräknas i C. Automatisk och manuell typomvandling. Ett större programexempel.

7. Filhantering

Att läsa från, och skriva till, filer.

8. Att använda externa programmoduler

Hur man kan använda färdiga funktioner från programmoduler och länka sina program med dem. Något om X-programmering med standardbiblioteken i X (Xlib och Xt) samt GTK (GIMP/GNU/General ToolKit).


Göran Andersson <goran_a@sslug.dk>