Next Previous Contents

Stadgar för SSLUG

Skåne Sjælland Linux User Group

v2.0, 1998-11-15


Dessa stadgar antogs i Malmö den 23/1 1999

1. SSLUG

2. MEDLEMMAR

3. ORGANISATION

4. FÖRENINGSMÖTET

5. STYRELSE

6. REVISION

7. VOTERING

8. TOLKNING AV STADGAR

9. STADGEÄNDRING

10. FÖRENINGENS UPPLÖSANDE


Next Previous Contents