Previous Next Table of Contents

Stadgar för SSLUG

Skåne Sjælland Linux User Group

v1.0, 1997-01-18


Dessa stadgar godkändes vid SSLUG:s årsmöte vid DTU den 18:de januari 1997.

1. SSLUG

2. MEDLEMMAR

3. ORGANISATION

4. FÖRENINGSMÖTET

5. STYRELSE

6. REVISION

7. VOTERING

8. TOLKNING AV STADGAR

9. STADGEÄNDRING

10. FÖRENINGENS UPPLÖSANDE


Previous Next Table of Contents