[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search
 

Installation af TV kort på linux (xawtv)

Ved at installere et TV kort i datamaten kan man se tv på sin skærm i den størrelse man har lyst til, op til 768x576.

Forudsætninger:

Installation af xawtv:

Hent den nyeste xawtv: http://www.in-berlin.de/User/kraxel/xawtv.html og pak den ud:

tar xzvf xawtv-2.30.tar.gz
cd xawtv-2.30
make
make install
Start xawtv:
xawtv
Load tuner kernemodulet: modprobe tuner (eller insmod tuner).
Nu kan man skifte tv kanal med pil-op og pil-ned tasterne. Alternativt kan den selv finde næste aktive kanal med Ctrl+up.

Tryk 'e' i tv vinduet. Så fremkommer "Channel Editor".
Skriv navnet på tv kanalen i "Station ID" feltet. Klik på "Add".

Find de andre aktive tv kanaler og udfyld Station Id og klik Add for hver af dem.

Højreklik i tv vinduet for hjælp
Venstreklik for kanal valg, eller brug f.eks PgUp og PgDn.
Midterklik skifter til næste konfigurerede kanal.

Options i ~/.xawtv:

Hvis man har lydkort kan xawtv bruge mixeren når man tilføjer
mixer = line
i den globale del af .xawtv
Måske skal man skrive "line1" istedet. Det kommer an på hvilken indgang man bruger på lydkortet.
Nu kan man justere lydstyrken med num-plus og num-minus.

En .xawtv fil kan f.eks. begynde således:

norm = PAL
capture = on
source = Television

freqtab = pal-europe
pixsize = 128 x 96
mixer = line

[CAM]
source = Composite1

[DR2]
channel = E3
key = 6

[VCR]
channel = 36
fine = -7

Diagnosticering:

Når xawtv startes, skriver den f.eks:

This is xawtv-2.32, running on Linux/i586 (2.0.35)
x11: 1280x1024, 24 bit/pixel, 3840 byte/scanline, DGA, VidMode
v4l: device is BT848(Hauppauge old)
v4l: 1280x1024, 24 bit/pixel, 3840 byte/scanline
Hvis tv billedet viser sig som prikker der går udenfor tv vinduet er det fordi xawtv ikke har detekteret bpp korrekt. F.eks. Kunne den ikke finde ud af 24 bpp på et S3V kort. Så startes den som xawtv -b 24.

Når xawtv er startet og tuner modulet er indsat manuelt som tidligere nævnt, skal følgende moduler være loadet (lsmod):

Module     Pages  Used by
bttv        8      1 (autoclean)
tuner       1      1 (autoclean)
i2c        1  [bttv tuner]  2 (autoclean)
videodev      1  [bttv] 2 (autoclean)

Med ældre udgaver af xawtv skulle man angive hvor framebufferen starter som en option til bttv i /etc/conf.modules. Det er ikke nævnt i dokumentationen mere. Det kunne f.eks. skrives på følgende måde:
options bttv vidmem=0xe00
Placeringen af framebufferen vises når man starter XFree86. Man kan se den hvis man skriver
X -probeonly 2>X.out
og kigger i X.out bagefter. Det er kun de tre første cifre der angives som option til bttv.

Hvis man ikke bruger kerneld eller kmod kan man tilrette scriptet xawtv-x.xx/driver/update og loade modulerne manuelt.
tuner.o kan ikke loades automatisk med kerneld/kmod.

Når bttv driverne loades skal dmesg vise noget der ligner dette:

Linux video capture interface: v0.01 ALPHA
i2c: initialized
i2c: driver registered: tuner
bttv0: Brooktree Bt848 (rev 17) bus: 0, devfn: 160, irq: 9, memory: 0xe1005000.
bttv: 1 Bt8xx card(s) found.
bttv0: Hauppauge eeprom: tuner=Temic 4002FH5 (0)
bttv0: model: BT848(Hauppauge old)
i2c: bus registered: bt848-0
i2c: device attached: tuner (addr=0xc2, bus=bt848-0, driver=tuner)
bttv: PCI display adapter: Matrox Mystique.

I nogle tilfælde har xawtv krævet at man kørte v4l først. Den foreslår det selv hvis det er nødvendigt.

Mere info:

En god hjælp til fejlfinding er xawtv-2.32/Trouble-Shooting.

Med linux-2.1.x sourcen er der dokumentation i Documentation/video4linux som man kan læse hvis man vil vide mere om video4linux.

Se også de dokumentationsfiler der følger med bttv og xawtv.
Der er et par hints for de der har et tv kort med text tv på næste side.
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2004-03-07, 21:24 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]Torben Fjerdingstad [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *