[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [VI] forhindre at gvim gemmer en backup ved hver write?Hej!

On Mon, Aug 04, 2003 at 10:14:24PM +0200, Thomas D wrote:
> Hej,
> ...
> Hvad jeg ikke er så glad for, er at den som default gemmer en backup af
> filen jeg skriver i ved hver write.
> Den gemmer en fil som hedder <filnavnet>~.
> Min .vimrc ser således ud:
> --
> set nocompatible
> source $VIMRUNTIME/vimrc_example.vim
> source $VIMRUNTIME/mswin.vim
> behave mswin
> 
> set diffexpr=MyDiff()
> function MyDiff()
>   let opt = ''
>   if &diffopt =~ 'icase' | let opt = opt . '-i ' | endif
>   if &diffopt =~ 'iwhite' | let opt = opt . '-b ' | endif
>   silent execute '!C:\Vim\vim62\diff -a ' . opt . '"' . v:fname_in . '" "' .
> v:fname_new . '" > "' . v:fname_out . '"'
> endfunction
> 
> colorscheme elflord
> set nu
> 
> set guifont=courier_new
> --

Jeg vil tro at du kan klare dig med tilføjelsen

  set nowritebackup
  set nobackup
  
til din .vimrc

Venligst
 Anders


-- 
ERROR 047: Keyboard not found.  Press RETURN to continue.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 18:45 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *