[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [UDDANNELSE] Jeg prøver lige en gang tilKenneth Geisshirt wrote:
> Skåne Sjælland Linux User Group (SSLUG) [3] finder Statsministerens
> visioner meget spændende. Desværre har vi endnu ikke set konkrete forslag
> og indlæg i en ellers potentiel spændende debat om hvordan vi ønsker
> Danmarks fremtid skal se ud. SSLUG vil med denne kronik give vor vision om
> Danamrk som førende IT-nation.

s/vor/vores/
s/Danamrk/Danmark/
 
> Linux er et styresystem til pc'ere som IBMs OS/2 eller Microsofts
> Windows-familie er det. Men licensen, som Linux distribueres under, er
> meget forskellig fra de licenser, som typiske kommercielle programmer
> sælges under. Linux er Open Source Software [4], hvilket betyder at alle
> har ret til frit og gratis at videregive programmet til andre. Mange andre
> computerprogrammer distribueres under samme forhold.

Folk kunne her gå hen og få den idee at disse computer programmer nok
er noget mærkeligt ufunktionelt og virus inficeret noget, så det kan
blæses meget mere op. Fx:

s/Mange andre../ 
Open Source Software er en central del af internettet infrastruktur,
for eksempel drives 60% af alle web sites på nettet af open source
programmet Apache.

Der kunne så skrives noget om sendmail og bind.

> SSLUGs vision om Danmarks IT-fremtid er, at vi skal være verdens førende
> Open Source-nation. Vælger Statsministeren at gøre SSLUGs vision til sin
> egen, følger han Folketingets forskningsudvalg [5].

Et kort resume af [5] ville være på sin plads her. Således at læseren
(der ikke lige gider at indtaste [5] i sin browser) ved at der er stor
politisk opbakning om Open Source.
 
> Det vil sige, at der ingen
> krav stilles til hvilket tekstbehandler eller regneark, som der undervises
> eller eksamineres i. Dette er med til at sikre, at pc-kørekortet ikke
> forældes i samme hast, som nye versioner af tekstbehandlere og regneark
> sendes på markedet. Desværre er langt de fleste pc-kørekort udstedt med
> baggrund i en enkelt programleverandørs produkter, som derved har opnået
> en monopollignende status.
> 
> Begrundelse for at alle uddannelsessteder for pc-kørekort benytter
> produkter fra samme leverandør er, at alle deres elever benytter de selv
> samme produkter. Det er ingen hemmelighed, at Microsoft har meget store
> markedsandel for kontorprogrammer i Danmark [7].

M ordet!  Dette er en Catch 22 situation, folk undervises i monopol
software, fordi softwaren har et monopol.

> SSLUG finder det uheldigt, hvis Statsministeren vælger at binde sig
> stærkt til een leverandør og derved sætter de frie markedskræfter ud af
> spil. Den sikreste måde at opnå fri konkurrence på, er at insistere på at
> fil- og dataformater er offentlig tilgængelige standarder.
            ^
           følger
 
> SSLUGs erfaring er, at den sikreste måde til at opnå åbne filformater
> er ved at benytte Open Source Software [8].

Argumentere for dette udsagn! Er læseren interesseret i at tro på 
SSLUGs erfaring fordi vi har en Penguin som maskot?
 
> Desærre findes ikke alle programmer, som folkeskolen kunne ønske sig,
> som Open Source Software på nuværende tidspunkt.

Desværre findes alle de programmer, som folkeskolen kunne ønske sig,
endnu ikke som Open Source Software på det nuværende tidspunkt.

> Benytter vi
> produkter fra de traditionelle softwareleverandører, skal det offentlige
> betale for produkterne, mens Open Source Software er gratis!

s/offentlige/skolerne/?

Så står valget mellem økologisk skolefoder og MS windows. :*(

> Lad os som
> regneeksempel antage, at der skal indkøbes programmer for 2.000 kr/pc
> (svarende til studenterprisen for Microsoft Windows 98 og Office 2000
> std [9]). Med 40.000 pc'ere svarer det til en udgift på 80 mio. kr. om
> året. Antager vi at en programmør får 35.000 kr. i løn om måneden, svarer
> det til at vi kan have 190 programmører ansat.

> Køber vi programmer fra
> f.eks. Microsoft svarer det til at vi sender X grise ud ad landet for at
> få 2 cd-rommer i bytte [10]. 

Hmmm. Jeg havde ikke noget mod at bytte grise med cd'rommer hvis vi 
bare skulle sende alle grisne til Redmond.

> Ansætter vi 190 programmører til at udvikle
> de programmer, som folkeskolen mangler, tilegner Danmark sig ny teknologi,
> og vi vil udvikle os fra at være en landbrugsland til at blive verdens
> førende IT-nation.

Kan statsansatte programørere være spydsspids for IT teknologi,
eller sker dette i innovative små private firmaer? Jeg tror ikke
meget på statssubsidier eller statskontrol, og ville satse mine
penge på det sidste.

Derimod ville jeg argumentere at hvis børn lærde at bruge Open Source
i skolen, så ville de være godt rustede til at få et job i et
innovativt privat IT firma, hvor de selv kunne drive udviklingen frem.

Lærer de at bruge word i skolen så kan de kun være passive forbrugere
af IT teknologi. (Sat på spidsen)

> En satsning på Open Source Software i folkeskolen vil kræve
> en del forbedringer til de nuværende Open Source programmer for
> netop at understøtte de specielle krav folkeskolen må kræve af
> programmer. Oversættelse til dansk, stavekontrol og orddeling er nogle af
> de vigtigste områder, men de danske Open Source-bruger og -programmører
> har vist, at det ikke er en umulig opgave [11].

Hvad med en referece og kort kommentar om Open Source og de franske
skolesystem? 

Se fx:
http://www.seul.org/edu/ (se links)

> Vælges Open Source Software som fundamentet til folkeskolens IT-fremtid,
> vinder eleverne, lærerne og skolerne mere end blot gratis propgrammer og
> åbne filformater. Open Source Software skal ses i en større
> sammenhæng. SSLUG er en af mange brugergrupper verden over. Disse
> brugergrupper danner tilsammen et netværk med sammenfaldende tekniske
> interesser og ideologiske holdninger. I daglig tale omtales netværket som
> Open Source-bevægelsen, og det er en ægte græsrodsbevægelse. Open Source
> handler nemlig ikke kun om teknik, men mindst lige så meget om beskyttelse
> af (for)brugeren. Ved at benytte Open Source Software har man muligheden
> for at deltage i dette netværk. Netværket af Open Source-brugere lever
> primært på Internettet, og megen aktvitet handler om at hjælpe hinanden
                  ~~~~~~~~

> med tekniske problemer. SSLUG finder, at holdninger som hjælpsomhed og
> beskyttelse af individets rettigheder er vigtigt at give videre til
> kommende generationer og folkeskolen er efter SSLUGs opfattelse et
> naturligt sted, hvor det danske samfund giver dets værdier videre.
> </KRONIK>

-- 
  No matter how fast light travels it finds *
  the darkness has always got there first, * Carsten Svaneborg
	   and is waiting for it.      *  zqex at risoe.dk
	-- (Terry Pratchett, Reaper Man)   *


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:04 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *