[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Jeg prøver lige en gang tilHej Skole-folk!

Jeg har rettet lidt i kronikforslaget omkring Danmark som OSS-land. Der
mangler et par referencer (jeg gi'r en øl ved LinuxForum til den, som
sender svaret på denne liste først). 

Mit håb er at bestyrelsen vil "godkende" kronikken, så jeg kan indsende
den til en avis (enten Politiken eller Berlingske Tidende) i begyndelsen
af næste uge.

Kneth


<TITEL>
 Danmark som førende Open Source-nation
</TITEL>


<HISTORIK>
 1.0: Første udkast; Andreas Bach Aaen <sslug@sslug>
 1.1: Rettelser; Jacob Sparre Andersen <sslug@sslug>
    Kommentarer; Carsten Svaneborg <sslug@sslug>,
    Mads Bondo Dydensborg <sslug@sslug>,
    Niels Erik Kaaber Rasmussen <sslug@sslug>
    Aldrig frigivet til offentligheden!
 1.2: Omskrivning; Kenneth Geisshirt <sslug@sslug>
 1.3: Rettelser; Niels Erik Kaaber Rasmussen <sslug@sslug>
    Referencelisten opdateret; Kenneth Geisshirt <sslug@sslug>
</HISTORIK>

<KRONIK>
Statsminister Poul Nyrup Rasmussen lancerede i sin nytårstale en vision om
at Danmark skal være verdens førende IT-nation [1]. For at nå målet, skal
danskerne uddannes, og regeringen har en plan om at indkøbe omkring
40.000 pc'ere om året til skoleelever i syvende klasse og op [2].

Skåne Sjælland Linux User Group (SSLUG) [3] finder Statsministerens
visioner meget spændende. Desværre har vi endnu ikke set konkrete forslag
og indlæg i en ellers potentiel spændende debat om hvordan vi ønsker
Danmarks fremtid skal se ud. SSLUG vil med denne kronik give vor vision om
Danamrk som førende IT-nation.

Linux er et styresystem til pc'ere som IBMs OS/2 eller Microsofts
Windows-familie er det. Men licensen, som Linux distribueres under, er
meget forskellig fra de licenser, som typiske kommercielle programmer
sælges under. Linux er Open Source Software [4], hvilket betyder at alle
har ret til frit og gratis at videregive programmet til andre. Mange andre
computerprogrammer distribueres under samme forhold.

SSLUGs vision om Danmarks IT-fremtid er, at vi skal være verdens førende
Open Source-nation. Vælger Statsministeren at gøre SSLUGs vision til sin
egen, følger han Folketingets forskningsudvalg [5].

Det er naturligvis en flot gestus overfor de ældste elever i folkeskolen
at indkøbe en pc til hver elev. Men indkøbet af pc'ere bør bestemt ikke
stå alene. Pc'ere er komplekse apparater, og det kræver en del uddannelse
at være i stand til at udnytte dem optimalt. Man må gøre sig klart fra
begyndelsen, at et så stort indkøb kommer til at præge en stor del af den
danske ungdom. Endvidere vil indkøb i den størrelsesorden have stor
indflydelse på den danske IT-branche.

En pc's værdi er ikke større end de kundskaber, som brugeren har. Det er
derfor vigtigt at gøre sig klart, hvilke kundskaber, som vi ønsker at
folkeskolens elever erhverver sig. Lad os som eksempel sige, at vi gerne
vil give eleverne kundskaber på højde med pc-kørekortet [6]. Eleverne
skal så have kundskaber i tekstbehandling, regneark, database,
præsentation og informationssøgning. Pc-kørekortet bygger på det princip,
at det skal være leverandøruafhængigt. Det vil sige, at der ingen
krav stilles til hvilket tekstbehandler eller regneark, som der undervises
eller eksamineres i. Dette er med til at sikre, at pc-kørekortet ikke
forældes i samme hast, som nye versioner af tekstbehandlere og regneark
sendes på markedet. Desværre er langt de fleste pc-kørekort udstedt med
baggrund i en enkelt programleverandørs produkter, som derved har opnået
en monopollignende status. 

Begrundelse for at alle uddannelsessteder for pc-kørekort benytter
produkter fra samme leverandør er, at alle deres elever benytter de selv
samme produkter. Det er ingen hemmelighed, at Microsoft har meget store
markedsandel for kontorprogrammer i Danmark [7]. Softwareleverandører
forsøger (som alle andre firmaer) at fastholde deres markedsandele, men
mange softwareleverandører fastholder typisk deres kunder ved at gøre det
meget svært eller kostbart at skifte leverandør. Når det kommer til
kontorprogrammer, er metoden enkelt. Formattet som filerne gemmes i,
kendes kun af leverandøren. Ønsker kunden at skifte leverandør, skal
gamle filer konverteres til et nyt format, og dette vil kan være både 
meget besværligt og tidskrævende (og derved dyrt) [8]. 

SSLUG finder det uheldigt, hvis Statsministeren vælger at binde sig
stærkt til een leverandør og derved sætter de frie markedskræfter ud af
spil. Den sikreste måde at opnå fri konkurrence på, er at insistere på at
fil- og dataformater er offentlig tilgængelige standarder.

SSLUGs erfaring er, at den sikreste måde til at opnå åbne filformater er
ved at benytte Open Source Software [8]. 

Desærre findes ikke alle programmer, som folkeskolen kunne ønske sig,
som Open Source Software på nuværende tidspunkt. Benytter vi
produkter fra de traditionelle softwareleverandører, skal det offentlige
betale for produkterne, mens Open Source Software er gratis! Lad os som
regneeksempel antage, at der skal indkøbes programmer for 2.000 kr/pc
(svarende til studenterprisen for Microsoft Windows 98 og Office 2000
std [9]). Med 40.000 pc'ere svarer det til en udgift på 80 mio. kr. om
året. Antager vi at en programmør får 35.000 kr. i løn om måneden, svarer
det til at vi kan have 190 programmører ansat. Køber vi programmer fra
f.eks. Microsoft svarer det til at vi sender X grise ud ad landet for at
få 2 cd-rommer i bytte [10]. Ansætter vi 190 programmører til at udvikle
de programmer, som folkeskolen mangler, tilegner Danmark sig ny teknologi,
og vi vil udvikle os fra at være en landbrugsland til at blive verdens
førende IT-nation.

En satsning på Open Source Software i folkeskolen vil kræve
en del forbedringer til de nuværende Open Source programmer for
netop at understøtte de specielle krav folkeskolen må kræve af
programmer. Oversættelse til dansk, stavekontrol og orddeling er nogle af
de vigtigste områder, men de danske Open Source-bruger og -programmører
har vist, at det ikke er en umulig opgave [11].

Vælges Open Source Software som fundamentet til folkeskolens IT-fremtid,
vinder eleverne, lærerne og skolerne mere end blot gratis propgrammer og
åbne filformater. Open Source Software skal ses i en større
sammenhæng. SSLUG er en af mange brugergrupper verden over. Disse
brugergrupper danner tilsammen et netværk med sammenfaldende tekniske
interesser og ideologiske holdninger. I daglig tale omtales netværket som
Open Source-bevægelsen, og det er en ægte græsrodsbevægelse. Open Source
handler nemlig ikke kun om teknik, men mindst lige så meget om beskyttelse
af (for)brugeren. Ved at benytte Open Source Software har man muligheden
for at deltage i dette netværk. Netværket af Open Source-brugere lever
primært på Internettet, og megen aktvitet handler om at hjælpe hinanden
med tekniske problemer. SSLUG finder, at holdninger som hjælpsomhed og
beskyttelse af individets rettigheder er vigtigt at give videre til
kommende generationer og folkeskolen er efter SSLUGs opfattelse et
naturligt sted, hvor det danske samfund giver dets værdier videre.
</KRONIK>

<REFERENCER>
[1] http://www.stm.dk/taler/taler/tale82.htm
[2] Danmark som førende IT-nation
[3] http://www.sslug.dk
[4] http://www.opensource.org 
   http://www.sslug.dk/artikler/OPFLeder.html
   http://www.sslug.dk/artikler/OpenSource.html
   http://www.sslug.dk/artikler/informationkronik.html
[5] Beretning B114 fra Forskningsudvalget, 2. oktober 2000
   http://www.ft.dk/Samling/20001/udvbilag/FKU/Almdel_bilag4.htm
[6] http://www.ddf.dk/pc_kore_generel.htm
   http://www.ecdl.com/
[7] Markedsundersøgelse af Office
[8] http://www.sslug.dk/artikler/aabnefilformater.html
[9] Multimedia World (23. februar 2001): 
   Microsoft Office 2000 Pro; DKK 1.499,00
   Microsoft Windows 98; DKK 499,00
[10] Hvor mange grise kan man få for 80 mio. kr.?
[11] http://da.speling.org
   http://www.sslug.dk/linuxbog 
   http://www.gnome.org/i18n/   
</REFERENCER>

<SSLUG>
Skåne Sjælland Linux User Group (SSLUG) er en af verdens største
brugergrupper for styresystemet Linux. SSLUG har over 6000 medlemmer,
primært kommende fra København og Malmö. SSLUGs medlemmer kommunikerer
gennem postlister og mødes op til tre gange om måneden.
</SSLUG>

------------------------------------------------------
Kenneth Geisshirt     mailto:sslug@sslug
Grøndals Parkvej 2A, 3.  http://kenneth.geisshirt.dk
DK-2720 Vanløse            +45 38 87 78 38 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:04 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *