[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Et lille script til testHer er så et spæd forsøg på at lave følgende:

Jeg har brug for et script til at opsætte hver enkelte elev subdomain således:

http://<Elevens Valgte Prefix>.<Elevens Brugernavn>.<Webstedets Hostname>.<Top Level Domain>/

fx: http://test1.tony.wbhotl.dk/

test1 ligger så i /home/tony/PUBLIC_HTML/test1/

Det skal så med ssh kunne lade sig gøre at komme i kontakt med: ”/home/tony/www/test1.tony.wbhotl.dk/index.php”

Desuden er det nødvendigt af der opsættes en MySQL database for hvert subdomain, med at valgt password 'mkpasswd qwerty'

fx. navn på MySQL databasen: “test1.tony.wbhotl.dk” fx. med ellevens password valgt

Mit system er for skrøbeligt, synes jeg, til at jeg kan køre det selv endnu. (Det er endnu uden, en mulighed for at fjerne en konto indbygget.) Måske nogle af jer der fx. har en virtual machine med Linux, Apache, PHP og MySQL, som det ikke gør så meget går i stykker, kan køre det.

Her koden.

Thomas :)


#!/bin/bash
set -x

USERARRAY=$(ls -l --format=single-column /home/)
for USRNME in sslug@sslug
do
 USRDOMNARRAY=$(ls -l --format=single-column /home/$USRNME/PUBLIC_HTML/)
 for USRDOMN in sslug@sslug
 do
 echo $USRDOMN $USRNME	
 DOT='.'
 MNDOMN='juac.dk'
 LNK=$(echo ${USRDOMN}${DOT}${USRNME}${DOT}${MNDOMN})
 IP=$(echo 90${DOT}184${DOT}106${DOT}85)
 DIR=home/$USRNME/PUBLIC_HTML
 if [ ! -d ${DIR} ];
 then
  mkdir ${DIR}
 done
 done
exit
 fi
 if [ ! -d /usr/lib/cgi-bin/${LNK}];
 then
  mkdir "/usr/lib/cgi-bin/${LNK}"
 fi
 if [ ! -d /etc/apache2/sites-available/${LNK}];
 then	
  echo '<VirtualHost *:80>
 ServerAdmin sslug@sslug
 ServerName www.${LNK}
 ServerAlias ${LNK}
 DocumentRoot ${DIR}/${USRDOMN}
 # Set Document Root directory options
 <Directory />
  Options FollowSymlnks -Indexes Includes
  # Allow use of .htaccess file
  AllowOverride Limit FileInfo
 </Directory>
ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/${LNK}
 # Set CGI-BIN directory options
 <Directory /cgi-bin>
  AllowOverride None
  Options +ExecCGI -Multiviews +SymlnksIfOwnerMatch
  Order allow,deny
  Allow from all
 </Directory>
 CustomLog /var/log/apache2/access.log common
 ErrorLog /var/log/apache2/error.log
</VirtualHost>' > '/etc/apache2/sites-available/${LNK}'
 exec /usr/sbin/a2ensite ${LNK}
 SPACE=' '
 WWW='www'
 echo $(echo ${IP}${SPACE}${WWW}${DOT}${LNK}${SPACE}${LNK}) >> /etc/hosts
 exec /etc/init.d/apache2 reload
 dbpasswd=`mkpasswd qwerty`
 mysqladmin create ${LNK} -uroot -p${dbpasswd}
echo 'The username of the database ${LNK} is root. And the password for the database is ${dbpasswd}' > '${DIR}/${LNK}.database.txt'
 fi
 done
 done

# end script


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2011-05-01, 02:01 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *