[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Öppet brev från FSF Europe + SSLUG + Svenska Linuxföreningen                       Göteborg, Gävle och Lund
Öppet brev                     2005-03-02


Uppmaning till regeringen och riksdagens ledamöter i EU-nämnden.

Med anledning av att kommissionen avvisar europaparlamentets uppmaning
om att lägga fram ett nytt förslag i frågan om patent på datorprogram i
EU, vill vi uppmana regeringen och riksdagens ledamöter i EU-nämnden
att arbeta målmedvetet för att öppna nya förhandlingar (B-punkt) i
rådet, och att Sverige i förhandlingarna tar fasta på följande förslag
från europaparlamentets förstabehandling 24 september 2003:

  Medlemsstaterna skall garantera att patentkrav för enskilda
  datorprogram eller för program installerade på databärare ej kan
  medges.

  Medlemsstaterna skall se till att framtagning, hantering,
  bearbetning, spridning och offentliggörande av information i någon
  form aldrig kan utgöra ett direkt eller indirekt patentintrång, även
  då en teknisk anordning används i detta syfte.

  Medlemsstaterna skall se till att databehandling inte uppfattas som
  tillhörande ett teknikområde i patenträttslig mening och att
  innovationer på databehandlingsområdet inte uppfattas som
  uppfinningar i patenträttslig mening.

  Medlemsstaterna skall se till att om användning av en patenterad
  teknik behövs för att möjliggöra kommunikation och utbyte av
  uppgifter mellan två olika databehandlingssystem, skall denna
  användning inte betraktas som patentintrång.

  Medlemsstaterna skall se till att ökad effektivitet i användningen
  av resurser inom ett databehandlingssystem inte anses som
  patenterbara uppfinningar.

samt låter sig inspireras av Europaparlamentets ändringsförslag 36, 107
och 108.

Ovanstående uppfyller följande krav på klarhet och rättssäkerhet som
vi anser måste uppfyllas:

* det måste skapas klarhet om att direktivförslaget inskränker vad som
  kan patenteras i förhållande till europeiska patentverkets nuvarande
  praxis genom att testa om förslaget släpper igenom beviljade patent på
  textbehandling, rättstavning, finansiella beräkningar m.m.

* det måste säkerställas att det skapas en meningsfull begränsning av
  patent på vad som enbart är datorprogram så att man inte kan begå
  patentintrång enbart genom att köra datorprogram på en datamaskin.

* det måste säkerställas att interoperabilitet inte hämmas av att
  patentlicenser utgör en förutsättning för att implementera, använda,
  publicera eller distribuera mjukvara som använder standarder.

* det måste säkerställas att affärsmetoder, vetenskapliga teorier och
  matematiska metoder/algoritmer m.m. förblir utanför det patenterbara
  området, också när dessa är implementerade på en datamaskin.

* det måste säkerställas att information fritt kan distribueras ivarje
  form, också som källkod, utan att detta kan utgöra patentintrång.

Det är vår uppfattning att dessa krav säkerställer en transparent och
förutsägbar rättspraxis vad gäller patentering av mjukvara. En sådan
praxis skulle ge de bästa förutsättningarna för innovation för inte bara
öppen och fri programvara, utan också för små och medelstora företag.
Det garanterar dessutom att informationssamhällets motorvägar inte
blockeras av patent-tullar.

Underskrifter:

  Free Software Foundation Europe - Henrik Sandklef <sslug@sslug>,
                    Karl Jonsson <sslug@sslug>
  Svenska Linuxföreningen     - Marcus Rejås <sslug@sslug>,
                    Alexander Nordström <sslug@sslug>
  Skåne Sjælland Linux User Group - Håkan Kvist <sslug@sslug>,
                    Martin Wahlén <sslug@sslug>


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:48 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *