[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Patent på mjukvara! Vinst eller förlust för Europa?Skåne Själland Linux User Group (SSLUG) anser att mjukvara inte skall
kunna patenteras! Vi vill göra er uppmärksamma på att behandlingen av
kommissionens direktivförslag från februari 2002 nu går in i sin sista
fas. Europaparlamentets rättsliga utskott (JURI) skall enligt uppgift
rösta om ändringsförslag till direktivet den 17 juni.

Dessvärre ser det ut som om att en majoritet av utskottets medlemmar
kommer att rösta igenom ändringsförslag till direktivet som legaliserar
det europeiska patentverkets (EPO) praxis istället för att sända en tydlig
signal till EPO om att man inte vill ha mjukvarupatent i Europa.

SSLUG ställer sig bakom "Handlingsförslag och krav":
http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/demands/index.sv.html
Den kan även läsas på danska "Handlingsforslag og krav":
http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/demands/index.da.html Och på
engelska "Call for action":
http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/demands/index.en.html

Inför omröstningen i JURI vädjar SSLUG till utskottets medlemmar att rösta
för de ändringsförslag från industriutskottet (ITRE) och kulturutskottet
(CULT) som garantrerar att publikation av information aldrig kan utgöra
ett patentintrång och ger en begriplig definition av vad som menas med
"tekniskt bidrag":
http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/juri0304/index.en.html

SSLUG är en politiskt oberoende organisation. Våra medlemmar har i de
flesta frågor olika politiska uppfattningar. I föreningen finns medlemmar
som är partipolitiskt aktiva i så skilda partier som Vänsterpartiet och
Moderaterna. Det finns även ett stort antal medlemmar som inte är
partipolitiskt aktiva. Det som förenar oss är vårt intresse för
operativsystemet Linux. SSLUG är alltså inte bundet till någon viss
ideologi eller något visst politiskt parti utan består av personer som
använder och utvecklar Linux.

Vi intresserar oss för direktivet eftersom det påverkar den legala
situationen för våra medlemmar. Många av våra medlemmar publicerar sina
datorprogram på internet. Vi vill inte ha brev från advokater som kräver
att vi skall sluta med det. Utvecklingen av Linux har sedan 1991 bedrivits
på Internet. Många av de datorprogram som används av Linuxanvändare är
ännu äldre och är även de utvecklade av nätverk av programmerare på
Internet. Genom upphovsrätt har programmerarna kunnat behålla kontroll
över den mjukvara som de skrivit. Nu föreslås att även patentering av
metoder (algoritmer) skall tillåtas i Europa. Vi tror att detta kommer att
inverka negativt på utvecklingen av Linux och IT-området generellt
eftersom betydande merarbeten måste utföras för att kontrollera att
programvara inte använder tekniker som är patenterade.

Alan Greenspan från amerikanska Federal Reserve Board säger

  "If our objective is to maximize economic growth, are we striking the
  right balance in our protection of intellectual property rights? Are
  the protections sufficiently broad to encourage innovation but not so
  broad as to shut down follow-on innovation? Are such protections so
  vague that they produce uncertainties that raise risk premiums and the
  cost of capital? How appropriate is our current system--developed for
  a world in which physical assets predominated--for an economy in which
  value increasingly is embodied in ideas rather than tangible capital?".
 http://www.federalreserve.gov/BoardDocs/speeches/2003/20030404/default.htm

SSLUG menar inte att dessa frågor har besvarats i förarbetena till
förslaget. Kommissiones direktivförslag baserar sig på en föråldrad och
förenklad bild av informationssamhällets ekonomi. Ny forskning visar att
patent inom mjukvarubranchen hämmar utvecklingen. Ge oss en modern
lagstiftning!

Kontakta gärna Erik Josefsson (sslug@sslug) styrelseledamot i SSLUG för
mer information om vår syn på förslaget. Erik kan även nås på telefon +46
70 7696567. 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:48 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *