[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

LinuxPartiet   SSLUGs bestyrelse besluttede igår lørdag på det ordinære
   bestyrelsesmøde at SSLUG opstiller LinuxPartiet ved det næste
   folketingsvalg i Danmark.

   SSLUG har haft en formidabel fremgang i de forløbende år og er
   kommet op på mere end 6000 medlemmer. Frit programmel danner basis
   for vor forening og det har tillige fået en overordentlig opbakning
   i store dele af befolkningen, både blandt private, skoler og ikke
   mindst blandt virksomheder.

   Frit programmel forener alle samfundsgrupper i alle lande og kan
   derigennem være med til at skabe fredeligere verden. Væk er
   kassetænkningen om en højre- eller venstreorienteret politik, der
   altid vil stå med en mængde modstandere. Frit programmel er frihed
   og giver enighed!

   "Computerens styresystem er idag så vigtig en del af hverdagen, at
   det er helt naturligt, at et parti bruger dette som udgangspunkt"
   siger Venstres IT-politiske ordfører Kristian Jensen, og tilføjer
   "dette parti bliver Danmarks svar på De Grønne i Tyskland".

   SSLUGs aktiviteter strækker sig ud over Sjæl- til Skåneland. SSLUG
   vil også i Skåneland oprette LinuxPartiet hvor vi vil samarbejde på
   kryds af de skel der blev dannet for 350 år siden.

   "Dessutom anser vi att Skåne och Själland skall slås ihop och bilda
   en ny nation" udtaler Martin Wahlén, LinuxPartiets
   selvstændighedskanditat i Skåneland.

 Underskriftindsamling

   Som nyt parti skal SSLUG indsamle 20.000 underskrifter. Da vores
   forening primært baserer sig på elektronisk kommunikation, har vi
   af Registertilsynet fået dispensation til at foretage
   underskriftindsamling via Internet. Klik ind på
   http://linuxpartiet.sslug.dk og gør dig gældende i den kommende
   politiske debat!

 Debatforum

   I skrivende stund er der endnu ikke oprettet en post-liste til
   debat om LinuxPartiets fremtid og virke, hvorfor vi indtil videre
   anvender post-liste sslug@sslug til debat.

 Partiprogram

   Graf:

     Soc ^-------------+ Frihed
       |   | *** |
       |   | *** |
       |------+------|
       | xxx |   |
       | xxx |   |
   Kontrol +--------------> Liberalisme

   Den nuværende politik er indtegnet som x'er, hvor det første x
   svarer til den socialdemkratiske politik og det sidste x svarer til
   partiet Venstres politik. Men vi mener, at der skal helt nye
   strømme til. Således svarer LinuxPartiets politik til det, der er
   markeret med *'er. På samme tid opnår vi altså mere socialisme end
   socialdemokratiet og mere liberalisme end venstre. Samtidig giver
   vi mere frihed istedet for den nuværende situation hvor kontrollen
   har taget overhånd.

  Sundhed

   Vi har lagt mærke til, at folk, der ikke er på hospitalet, generelt
   er mindre syge end folk, der er på hospitalet. Vores konklusion må
   derfor være, at det er bedre for folk, hvis de blev hjemme. Det
   underbygges også af dokumentaren "Riget" som er blevet vist i
   fjernsynet. Men det skal naturligvis være frivilligt, om man vil på
   hospitalet, hvis man tør det.

   Vi vil også slå et slag for at spise mere fisk. Det spiser
   pingviner jo.

  Nationalfugl

   Hvad har en knopsvane med Danmark at gøre? Nej vel! Hvorimod en
   pingvin symboliserer både socialisme, liberalisme og frihed.
   Hvilket bedre symbol kan vi have som nationalfugl end netop en
   pingvin.

  Skatter

   Skatter skal afskaffes og statens skal financieres ved støtte og
   sponsorater. SSLUG har i de sidste år opnået gode resultater med
   med at modtage frivillige bidrag fra virksomheder og private.

  Financiering

   Hvis man ønsker at få gennemført projekter, som ikke er på
   finansloven, så skal politikere selv stille sig op og samle ind til
   projektet. Det gør også at politikerne bliver mere synlige og får
   et meget tættere forhold til befolkningen.

  Ældrepolitik

   Der skal ikke være nogen fast pensionsalder. Hvis man har lyst, så
   skal man fortsætte med at arbejde. Det løser også pensionsbomben,
   som andre politikere taler om.

  Arbejdsløse

   Det skal være frit at vælge, om man vil arbejde. Man kan jo f.eks.
   hjælpe politikerne med at samle penge ind. Vi vil give folk deres
   selvværd tilbage, for hvis politikerne står og indsamler på
   strøget, hvem skulle så føle sig mindreværdig ved at stille sig op
   og gøre det samme?

  Flygtningepolitik

   LinuxPartiet kender ikke til grænser, så folk kan flytte til landet
   hvis de har lyst. I et uddannelsesforløb integreres flygtninge og
   lærer dansk samtidigt med at de oversætter frit programmel fra
   dansk til deres eget modersmål.

  Militær

   Vi mener at Hjemmeværnet er vejen frem. Frivillige, der gør en
   indsats. Hvis vi skal have en indsatsstyrke til udlandet, må vi
   naturligvis få sponsoreret rejsen. Og da afstanden til London ca.
   er den samme som Kosovo, vil vi finde det mere naturligt at sende
   soldater til London - det er for det første billigere og for det
   andet kan de fleste londonere forstå engelsk.

  Miljø

   Et af vore hovedbudskaber er åbenhed. Det skal altså være offentlig
   kendt, hvor meget forskellige virksomheder forurener. Samt hvor
   dårlig hygiejne, der er på de forskellige restauranter.

   Når man køber fødevarer, skal man kunne følge varen lige fra vugge
   til køledisk. Det skal gøres ved at mærke enhver fødevare med en
   URL, så man f.eks. kan se et billede af præcis den ko, hvorfra ens
   bøf kommer, og derved selv vurdere, om den ser ud til at have
   kogalskab eller Creutzfeldt-Jacobs.

   Man skal naturligvis også kunne sende email til landmanden.

   Forbrugerne skal have valgmuligheder - men et oplyst valg.

  Infrastruktur

   Det skal naturligvis være frit at bidrage til infrastrukturen. Men
   da infrastrukturen kommer til at afspejle de bidrag, der bliver
   givet, så er vi ikke i tvivl om, at alle vil se fornuften i at give
   de rigtige bidrag. Det bliver derved også nemmere for folk at se
   sammenhængen mellem bidrag og den ydelse, som folk får for
   bidragene.

   Et helt naturligt udgangspunkt må selvfølgelig være 1 Gbps
   internetforbindelse til alle.

  Stem på liste L - LinuxPartiet

   pbv
   Bestyrelsesformand Peter Toft

   For yderligere information, kontakt:
   Partisekretær Hans Schou <sslug@sslug> tlf. 22 64 80 20--------------------------------------------------------
Du modtager denne besked fordi du er medlem af Skåne
Sjælland Linux User Group. Se http://www.sslug.dk/udmeld
hvis du ønsker at melde dig ud.

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:48 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *