[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Underskriftsindsamling for et Europa uden softwarepatenter  EuroLinux Alliance
  
  petition.eurolinux.org
  
  Til omgående udgivelse
  
  Berlin, Bruxelles, København, Frankfurt, Paris, Maastricht, Metz,
  München og Nürnberg, 15/6/2000 - The EuroLinux Alliance -
  sammenslutningen af europæiske softwarefirmaer og open
  source-foreninger starter en pan-europæisk underskriftindsamling for
  et Europa uden softwarepatenter. Der er stigende støtte til
  underskriftindsamlingen fra kommercielle softwareleverandører i
  Østrig, Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland,
  Italien, Holland, Norge, Spanien og Sverige.
  
  Samtidig med denne underskriftindsamling udgiver the EuroLinux
  Alliance The EuroLinux File on Software Patents, et dokument, der på
  mindre end 15 minutter lader enhver forstå farerne ved
  softwarepatenter. Dette dokument, der er baseret på grundige
  økonomiske og juridiske analyser, viser tydeligt den negative
  betydning softwarepatenter har på innovation og konkurrence. Det
  viser, at Europa-kommissionen hovedsagelig har betragtet synspunkter
  fra patentjuristerne og de dominerende spillere i den elektroniske
  industri, samt de seneste kendelser fra det amerikanske patentkontor,
  har udeladt de innovative europæiske softwareleverandørers synspunkt
  og nægtet at udgive en rapport om softwarepatenters generelle
  økonomiske betydning for Europa. Desuden tager beslutningsprocessen i
  Europakommissionen tilsyneladende ikke højde for kravene i
  Rom-traktaten til en høj grad af konkurrence, forbrugerbeskyttelse,
  offentlig sikkerhed, industriel vækst og kulturel mangfoldighed i
  Europa.
  
  Frank Hoen, der er direktør for det hollandske firma NetPresenter, der
  opfandt Internet push-teknologien, advarer: "finansielle analytikere
  bør være klar over, at systemet med softwarepatenter, som det har
  udviklet sig i USA, medfører mange bekostelige juridiske
  uoverensstemmelser, men ikke har haft succes med at beskytte rigtige
  softwareinnovatører eller investorer. Det er et system, der tillader
  firmaer med en stor juridisk afdeling - ofte uden berettiget grund -
  at snyde eller blokere for innovative firmaer. Som det er blevet
  fremhævet af økonomer fra MIT og Harvard beskytter et system baseret
  på ophavsret eller en ophavsretslignende sui generis lov bedre
  investeringer i softwareteknologier end det nuværende amerikanske
  patentsystem gør".
  
  Jacques Le Marois, direktør for MandrakeSoft SA, siger:
  "Softwarepatenter skaber stor bekymring, ikke bare for industrien
  omkring Linux og open source-software men også for hele industrien
  omkring informationsteknologi. Softwareleverandører og innovative
  internetfirmaer i USA risikerer konstant en patentkrig, bare fordi
  åbenlyse teknikker som det at offentliggøre en database på WWW blev
  patenteret. Dette system genererer større tab end indtægter for
  IT-industrien".
  
  Roland Dyrof, direktør for SuSE AG, tilføjer: "Inden for
  softwareområdet, og i modsætning til inden for andre industrier, kan
  patenter have negativ effekt på innovation. At skrive software er
  meget lig det at skrive en bog. Det er ikke særlig svært at finde på
  gode ideer. Udfordringen er at finde en klar og stabil implementering
  af disse ideer, hvilket præcist er det, som ophavsret beskytter. At
  give patent på software er det samme som at give patent på ideerne bag
  selve bøgerne. Hvis et patent er blevet givet på det at skrive en
  roman, der beskriver en historisk personligheds faktiske liv gennem
  fiktion, og hvis forfattere skulle betale licens for at skrive sådanne
  romaner, ville kun få forfattere fortsætte med at skrive historiske
  romaner. Det samme gælder for softwareindustrien. Derfor mener jeg, at
  lov om ophavsret har vist sig at være den mest dækkende ramme for
  beskyttelse af softwareleverandører, som samtidig promoverer
  forskellighed og innovation".
  
  "Internet-teknologi er bygget på upatenteret software. E-handel er
  baseret på denne upatenterede teknologi, og e-handel er ved at
  generere en historisk stor vækst i økonomien", siger Ralf Schwöbel,
  der er direktør for Intradat, som er en førende leverandør af
  e-handelssoftware i Tyskland. "Det kan medføre en økonomisk recession
  i stedet for øget økonomisk vækst at introducere patenter i dette
  komplekse system. Jeg er temmelig overrasket over, at de europæiske
  myndigheder aldrig har overvejet denne mulighed, især når man tager
  internetteknologiens patentfrie natur i betragtning".
  
  Jean-Pierre Laisné, der er direktør for Linbox SA, er enig: "hvis
  enhver, der skriver en simpel web-applikation er en potentiel
  patent-overtræder, hvem vil så tage risikoen for at blive kriminel ved
  at kombinere en databaseserver, en web-server og et script-sprog? Med
  de enorme juridiske risici ved softwarepatenter er ingen længere frit
  stillet til at anvende deres intellektuelle kapacitet til at udvikle
  og markedsføre innovative tjenester over Internet. Og dette kan måske
  endda bremse den økonomiske vækst".
  
  Denne kampagne kommer som IT-foreninger og softwarefirmaers svar på
  nylige ideologiske taler fra Direktoratet for det indre marked ved
  Europa-kommissionen, som antyder, at Europakommissionen sandsynligvis
  vil lave et direktiv, der vil udvide rækkevidden af europæiske
  patenter til også at gælde software og intellektuelle metoder, som
  fuldstændig vil ignorere indvendingerne fra førende softwarefirmaer,
  og samtidig nægter at undersøge de økonomiske konsekvenser af
  softwarepatenter og endda uden forklaring afviser argumenter, der er
  rejst af andre direktorater ved Europa-kommissionen.
  
  Tidligere kampagner på dette område har hurtigt opnået mere end 10.000
  underskrifter fra softwareudviklere. Denne underskriftindsamling er
  bare begyndelsen på en ny kampagne baseret på (endnu ikke patenterede)
  avancerede e-teknikker, der lader frivillige deltage i lobbyindsatsen.
  Den vil formelt blive afleveret i Europaparlamentet inden for tre
  måneder.
  
 Henvisninger
 
  EuroLinux underskriftindsamlingen for et Europa uden softwarepatenter
  - http://petition.eurolinux.org
  The EuroLinux File on Software Patents
  - http://petition.eurolinux.org/reference
  Intellectual Property Law in a Global Economy, the hidden patent
  agenda of the European Commission
  - http://www.eurolinux.org/news/agenda/
  
 Firmaer nævnt i denne pressemeddelelse
 
  NetPresenter - www.netpresenter.com
  MandrakeSoft - www.linux-mandrake.com
  SuSE - www.suse.de
  Intradat - www.vshop.de
  Linbox - www.linbox.com
  
 Om EuroLinux - www.eurolinux.org
 
  The EuroLinux Alliance, der arbejder for en fri
  informationsinfrastruktur, er en åben forening af kommercielle firmaer
  og almennyttige foreninger, der er samlet for promovere og beskytte
  åbne standarder, fri konkurrence, Linux og open source-software på
  europæisk plan. Firmaer, medlemmer eller støtter af EuroLinux udvikler
  eller sælger software under frie, halvfrie og ikke-frie licenser til
  operativsystemer som Linux, MacOS eller Windows.
  
  The EuroLinux Alliance har sammen med den franske ambassade i 1999
  arrangeret den første europæisk-japanske konference om Linux og fri
  software. The EuroLinux Alliance er initiativtager til
  www.freepatents.org hjemmesiden til promovering og beskyttelse af
  innovation og konkurrence inden for den europæiske IT-industri.
  
  Pressekontakter
  
  Frankrig, Spanien og Europa:
   Jean-Paul Smets-Solanes sslug@sslug +33-662 05 76 14
  Tyskland, Italien og Europa:
   Harmut Pilch sslug@sslug +49-89 127 89 608
  Danmark og Nordeuropa:
   Jacob Sparre Andersen sslug@sslug +45 21 49 08 04
  Belgien:
   Anthony Lesuisse sslug@sslug +32-10454761
  
  Juridisk status
  
  Linux er et registeret varemærke ejet af Linus Torvalds.
  SuSE er et registeret varemærke ejet af SuSE Linux AG.
  Linux-Mandrake er et registeret varemærke ejet af MandrakeSoft.
  Linbox er et registeret varemærke ejet af Linbox Inc.
  VShop er et registeret varemærke ejet af Intradat AG.
  Windows er et registeret varemærke ejet af Microsoft Inc.
  MacOS er et registeret varemærke ejet af Apple Inc.
  Alle andre varemærker og copyright er ejet af de respektive firmaer.

Jacob Sparre Andersen
-- 
           sslug@sslug
          http://www.sslug.dk/ 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:47 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *