[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Patentkrænkelse - når en anden virksomhed pludselig ejer dit produkt!-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
PRESSEMEDDELSE FRA SSLUG

* Patentkrænkelse - Når en anden virksomhed pludselig ejer dit produkt!

Patent- og Varemærkestyrelsen, IT-Brancheforeningen og ITEK har sammen
udgivet en folder om patenter "Ejer du din egen viden - vælg en strategi
for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen"[1].

SSLUG finder det særdeles kritisabelt at en offentlig institution
bidrager med information om patentering relateret direkte til
software, eftersom gældende patentlov skriver (§1. stk. 2): "Som
opfindelser anses især ikke, hvad der alene udgør programmer for
datamaskiner".[2]

Det er derfor ikke tilladt at udtage patenter på software og emnet
bliver i øjeblikket behandlet og debatteret heftigt i EU-regi. Generelt
er der ingen rapporter eller videnskabelige dokumenter der viser at det
skulle være fordelagtigt for små og mellemstore virksomheder eller
samfundet at tillade patenter på software.

Konkurrencestyrelsens rapport fra 2005 siger: "I komplekse industrier
- fx IT-industrien - hvor virksomheders udviklingsarbejde kan blive
blokeret af manglende adgang til et patent, som en konkurrent ejer, kan
patentrettigheder tilskynde virksomheder til at opbygge 'porteføljer' af
patenter. [..] Virksomheder, der har en stor og attraktiv patent-
portefølje, kan benytte denne til at bytte sig adgang til andre
virksomheders patenter. Porteføljer kan også benyttes til at true andre
virksomheder med patentsager eller til at imødegå andres trusler. [..]
Mindre virksomheder, der ikke har en tilstrækkelig stor patent-
portefølje, kan blive udelukket fra adgang til patenter, som er vigtige
for at kunne innovere videre inden for et område."[3]

En undersøgelse lavet af Business Software Alliance viser at ca. 80% af
europæiske softwarepatenter er udstedt til store virksomheder, og at ca.
50% af alle europæiske softwarepatenter er udstedt til amerikanske eller
japanske virksomheder.[4]

Formanden for SSLUG, Gitte Wange, udtaler: "De mindre virksomheder
og Open Source-udviklerne bliver taberne i dette spil, hvis patentering
af  software tillades. De vil da have valget mellem at betale ved kasse
1 eller at starte en dyr retssag for at forsøge at anullere
patenterne. Alternativt kan SMV'en forsøge at opbygge en defensiv
patentportefølje. Prisen en SMV skal betale for en portefølje med 20
patenter er ca. 20 millioner kr. ifølge folderen."

SSLUG opfordrer ITEK og IT-brancheforeningen til at oplyse deres
medlemmer - specielt SMV'erne om risikoen for patentkrænkelse, og
behovet for at opbygge patentporteføljer. European Patent Office -
EPO har udstedt 20 - 30.000 patenter på software, mange kan krænkes
alene ved at afvikle software på en PC (uanset Patentlovens forbud). Da
europæisk og specielt dansk patentlov ikke tillader patenter på software
er gyldigheden af heraf yderst tvivlsom. Ifølge folderen koster mellem
500.000 og 5 millioner kr. at udtage patenter af denne karakter.

Rocards ændringsforslag til softwarepatentdirektivet forsøger at
trække en streg i sandet mellem "rent software" og så computerstyrede
opfindelser, således at de patenter der er udstedt på ren software
klart er ugyldige, mens computer-styrede opfindelser fortsat kan patenteres.
Det er SSLUG's opfattelse at Rocards forslag vil minimere risikoen for
patentkrænkelsesretssager, ikke kun for danske it-virksomheder, men også
for danske brugere og udviklere af Open Source-produkter.

          SSLUG

Kontaktpersoner:
Næstformand: Jesper Krogh -- <sslug@sslug>, 28 30 66 34
Projektleder på Gauss.ffii.org -- Carsten Svaneborg

Skåne Sjælland Linux User Group (SSLUG) er en Linux-brugergruppe
med over 5.500 medlemmer. SSLUG's formål er at udbrede kendskabet
til og brugen af det frie styresystem Linux. Linux er i dag et af
verdens hurtigst voksende styresystemer. SSLUG's hjemmeside kan
findes på: http://www.sslug.dk/

[1] http://www.dkpto.dk/brochurer/diverse/ejer_du_din_egen_viden.pdf
[2] http://www.retsinfo.dk/_GETDOCI_/ACCN/A20040113629-REGL
[3] http://www.ks.dk/publikationer/konkurrenceredegoerelsen/kr2005/
[4]
http://www.bsa.org/eupolicy/loader.cfm?url=/commonspot/security/getfile.cfm&pageid=25161&hitboxdone=yes


-- 
Jesper Krogh

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-09-06, 07:06 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *