[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Thank You Denmark?
PRESSEMEDDELELSE

Åbent brev
                        København, 2005-03-01

Opfordring til Regeringen og Folketingets medlemmer af EU-udvalget.

I anledning af at kommissionen nægter Europaparlamentet dets anmodning
om fornyet forelæggelse af direktivet om softwarepatenter i EU vil SSLUG
opfordre Regeringen og Folketingets medlemmer af EU-udvalget til at
arbejde ihærdigt for nye forhandlinger (B-punkt) i rådet og at Danmark
står fast på følgende forslag fra Europaparlamentets førstebehandling 24
september 2003:

  Medlemsstaterne sikrer, at der kan ikke meddeles patent på et
  edb-program, hverken på et program alene eller et program, der
  befinder sig på et bæremedium.

  Medlemsstaterne sikrer, at produktion, håndtering, behandling,
  distribution og offentliggørelse af enhver form for information
  aldrig kan udgøre en direkte eller indirekte patentkrænkelse,
  heller ikke når en teknisk maskine anvendes til dette formål.

  Medlemsstaterne sikrer, at databehandling ikke betragtes som et
  teknologisk område i patentretlig forstand, og at innovationer
  inden for databehandling ikke betragtes som opfindelser i
  patentretlig forstand.

  Medlemsstaterne sikrer, at når anvendelsen af en patenteret teknik
  er påkrævet for at muliggøre kommunikation og dataudveksling mellem
  to forskellige databehandlingssystemer, betragtes en sådan
  anvendelse ikke som en patentkrænkelse.

  Medlemsstaterne sikrer, at en mere effektiv brug af et
  databehandlingssystems ressourcer ikke betragtes som patenterbare
  opfindelser.

samt lader sig inspireres af Europaparlamentets ændringsforslag 36, 107 
og 108.

Ovenstående opfylder de krav, som SSLUG tidigere fremsat til regeringen 
og Folketinget, om at der må

* skabes klarhed om, at et nyt direktivforslag indskrænker hvad der
  kan patenteres i forhold til Europæiske Patent Organisations
  (EPOs) nuværende praksis, f.eks. igennem en afprøvning af
  patenteksempler taget fra EPOs nuværende praksis med patenter
  på tekstbehandling, stavekontrol, financielle beregninger m.m.

* sikres at der skabes en meningsfuld afgrænsning af muligheden for
  patentering af, hvad der alene udgør software, således at man ikke
  kan krænke patenter ved alene at køre software på en datamaskine.

* sikres at interoperabilitet ikke hæmmes ved at patentlicenser
  udgør en forudsætning for at implementere, bruge, distribuere og
  videredistribuere software, der anvender standarder.

* sikres at forretningsmetoder, videnskabelige teorier og matematiske
  metoder/algoritmer m.m. forbliver uden for det patenterbare område,
  også når disse er implementeret på en datamaskine.

* sikres at information frit kan distribueres i enhver form, også som
  kildekode, uden at dette kan udgøre en patentkrænkelse.

Det er SSLUGs opfattelse at disse krav vil sikre en gennemskuelig og
forudsigelig retspraksis i forhold til patentering af software, en
praksis der vil sikre maksimal mulighed for innovation for ikke kun Open
Source projekter men også små og mediumstore virksomheder, og sikre at
at informationssamfundets motorveje ikke blokeres af patent-toldboder.

Underskrifter:

SSLUG

Kontaktperson(er): Donald Axel -- <sslug@sslug>
          Jesper Krogh -- <sslug@sslug>


Skåne Sjælland Linux User Group (SSLUG) er en Linux-brugergruppe med
5.500 medlemmer. SSLUG's formål er at udbrede kendskabet til og
brugen af det frie styresystem Linux. Linux er i dag et af verdens
hurtigst voksende styresystemer. SSLUG's hjemmeside kan findes på:
http://www.sslug.dk/-- 
Donald J. Axel <sslug@sslug> -- http://d-axel.dk/


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-09-06, 07:06 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *