[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [PR] Forslag - Ny Hedensted betaler prisen
Tillad mig et par bemærkninger til denne tråd, som
er præget af forskellige udgangspunkter.


On Mon, 11 Jul 2005 08:18:22 +0200
Steen wrote:

> Mads Bondo Dydensborg skrev:
> > Mandag den 11. juli 2005 07:55 skrev Steen Jensen:
> >>>Steen skrev: 
> >>>>Det her har intet med åbne formater at gøre.
> >>
> >>Mads skrev:
> >>>Her i den nye Frederikssund kommune, skal vi betale KMD kr. 11.000.000,-
> >>>for datakonvertering. Det er i en kommune med mindre end 50.000
> >>>mennesker.
> >>>
> >>>Gider du lige gentage at det ikke har noget med åbne formater at gøre?
> >
> >Steen skrev derefter igen:
> >>Det har intet som helst med åbne formater at gøre!
> > 
>Hvortil Mads sluttelige re-replicerede
> > Det er noget vrøvl.

Så tog Steen Jensen fat fra begyndelsen:
> Jeg sad i 1997 på Ishøj Rådhus og skrev min afsluttende opgave på mit 
> studium. Da kunne jeg sagtens hente data ud i f.eks. en kommasepareret 
> fil, og så kunne jeg selv hælde dem ind i den ønskede applikation.
> Kommunen ville egentlig gerne kunne bruge det dengang rimeligt 
> avancerede finansanalyseprogram, men det ville koste en formue at få 
> udviklet I/O-moduler hos KMD. Derfor opgav man det.

Tillad mig en korrektion: Kommasepareret datafil er ganske vist en
fin teknik til manipulation af data fra forskellige applikationer,
og indlæse-programmer kan laves forholdsvis let; men sammenlign
fx. med VCard, en format-beskrivelse af person, adresse, telefon
eller lignende: Det er ikke spor trivielt at få flyttet de rigtige
VCard-felter ind i de rigtige applikationsfelter, undtagen hvis
applikationen kender VCard formatet. Derfor er det vigtigt at man
specificerer systemer (XML/XSLT) for de mest almindeligt forekommende
behov, såsom person-oplysninger, bank-oplysninger, virksomhedsoplysninger,
fakturalinier m.v.

MBD skriver om nutidens krav til interoperabilitet: Ting skal
gøres optimalt, ellers er det spild af penge (skattepenge). KMD
stritter imod (vil ikke definere applikations-xslt sheet for VCard
eller e-borger mv.) og kommunerne er inkompetente på dette felt
og må finde sig i markedstyranniet.

> >>Mads skrev
> >>>Og, hvorfor har de ikke nogen reel konkurrence? (*hint* På grund af
> >>>data!).
> >Steen skrev:
> >>Det har altid stået enhver kommune frit for at gøre tingene, som de har
> >>lyst til, men de har stort set aldrig valgt selv at betale for at få
> >>udarbejdet de nødvendige applikationer, så de har kunnet anvende andet
> >>end KMDs standardløsninger.
> > 
>Mads skrev
> > Det er sådan set ligegyldigt _hvorfor_ de er kommet i den situation de  
> > står i idag.
> > 

Steen spurgte derefter troskyldigt:
> Hvorfor er det ligegyldigt?

Det her har noget med åbne formater at gøre: Hvis KMD brugte
fornuftige metoder, som ikke var beregnet på at fastholde kunderne,
så ville det være billigere for kommunerne.

I den nye Frederikssund kommune, skal skatteborgeren betale KMD

    kr. 11.000.000,-

for dataflytning (måske inclusive konvertering). 

Det er i en kommune med mindre end 50.000 mennesker!

HUSK nu at der i denne forbindelse ikke blot er tale om
konvertering fra kommaseparerede filer til (XYZ-) regneark, men om
konvertering af data, som er viklet ind i mange dependencies i et
(måske fornuftigt) system, som skal slåes sammen med et andet
system og måske køre på en tredie platform.

Det kan i værste fald være to systemer af samme type, der bare
skal integreres - selv om de har benyttet alle felter på samme
måde.

@Mads: Problemet løses ikke engang 100% ved at kræve XSLT på
veldokumenterede XML-skemaer. Der vil stadig kunne være systemer
som ikke bliver lavet til at kunne gøre batch-opdatering, eller
der kan være krav om rækkefølgen af opdaterings-input etc.Hilsen
/Donald

-- 
donald_j_axel donax snabela get2net.dk -- http://d-axel.dk/


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 18:43 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *