[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Kladde oversaet pressemedd.Dette er en kopi af meddelelse på IT-politik. Undskyld dubletten, men
jeg ved ikke hvad jeg ellers skal gøre for at få den afsted til både
Josefsson, Bestyrelsen, Lange og så videre.On Mon, 5 Jul 2004 00:53:21 +0200
donald_j_axel wrote:

> softwarefirmaer Maconomy og NNN

Hvem er det?Holland viser vejen for Danmark
===============================

Hollands parlament trækker sin ministers støtte for softwarepatenter
i Europa i en erklæring den 1. Juli [1]. Det er førsta gang i EUs
historie at et nationalt parlament korrigerer sin ministers stemme
i ministerrådet.

Holland viser dermed vejen for Danmark. Det er klart at Folketinget ikke 
vil have softwarepatenter i Europa. SSLUG (et al) kræver derfor at 
Folketinget har en afstemning om Bendt Bendtsen skal trække den danske 
støtte for softwarepatenter på samme måde som det Hollandske parlament 
kræver af sin ansvarlige minister [3].

SSLUG m.fl. kræver endvidere, at Danmark anmoder Ministerrådet om, med
en afstemning, at kontrollere, at der er "politisk enighed" bag det
irske ordførerskabs forslag. Afstemningen i ministerrådet 18. maj skete
under pres og der var kun en lille majoritet for at indføre
softwarepatenter i Europa [4].

Ligesom Holland kan Danmark ikke acceptere, at et forslag som ikke tager 
hensyn til Europaparlamentet kaldes et "kompromis". Det er heller ikke
acceptabelt at Bendt Bendtsen mener at forslaget forhindrer patentkrav på 
programmel som sådan, når det er indlysende for en fagmand at det 
irske forslags artikel 5.2 tager specielt sigte på sådanne patentkrav,
for eksempel:

  "A computer program product for execution by a general purpose
  computer for providing state information in a stateless data
  communication protocol, said computer program product including
  instructions for making said general purpose computer perform the
  steps of the method of one of claims 1 to 10."[2]

  (Et computer program produkt for eksekvering på en almindelig
  computer til at afgive status information angående en statusløs
  data-kommunikationsprotokol, hvor vedkommende computer program produkt
  inkluderer instruktioner til at få hin almindelige computer til at
  udføre trinene i metoden for en af fordringerne 1 til 10.)

Holland har besluttet at tilbagetrække sin støtte til ministerrådets
forslag med den motivering, at man ikke er blevet korrekt informeret af
sin ansvarlige minister om forslagets natur og heller ikke er blevet
orienteret om konflikten mellem europaparlamentet och ministerrådet.[3]


Hvad drejer det sig om
======================

I flere år er direktivet om c.i.i. blevet diskuteret i Europa. Hvad der
i begyndelsen syntes at være en ukontroversiel kodifikation af gældende
praksis, er i løbet af det sidste år forvandlet til et afgørende
spørgsmål om fremtidens informationsstruktur. Belysende eksempler er for
eksempel det svenske statskontors indvending mod et softwarepatent af
amerikansk type, som påvirker 24-timers myndighedens funktion, og at
Danmarks fremstående softwarefirma Maconomy (og mange andre ud over
resten af Europa) i et brev kræver at regeringen garanterer beskyttelse
for deres ophavsret, som risikerer at blive værdiløs, hvis amerikanske
firmaers patent-fordringer (på almindelige, grundlæggende teknikker til
computerprogrammering) bliver gyldige.

Af mere end 30.000 patenter indenfor området er mindre end en procent
svenske, og knap to promille danske. Mindst 20.000 bevilgede
softwarepatenter er amerikanske og japanske og et tusindtal ansøgninger
venter på beslutning, fx. "Registrering og anvendelse af domænenavne på
modersmålet" (EP1312023).

Der råder fortsat stor usikkerhed om direktivet virkelig tillader
patenter på computerprogrammel. Årsagen er, at navnet c.i.i. synes at
betyde opfindelser, hvor software indgår i helheden. Denne uklarhed
belystes allerede i 2002 af advokat Kim G. Hansen, som skriver om
direktivet, at "der i realiteten tales om patentering af software." [5].

Ligeledes skriver cand. jur. Niklas Ernulf om den herskend retstilstand
at "et program kan anses for at være en opfindelse og patenteres i sig
selv." [6].

Europaparlamentet klargjorde den 24 september 2003 at hverken 
patentering af programmer eller den nuværende retstilstand er
acceptabelt. Definitionen af c.i.i. ændredes fra at være noget, som en
computer gør, til den traditionelle definition af en teknisk opfindelse.

Trods dette forkastede Ministerrådet med lille majoritet 18. maj 2004
Parlamentets forslag och gik tillbage til en formulering, som både
tillader patent på computerprogrammer som sådan og på det, en computer
gør når den kører et program.


C.I.I eksempler
==============

Et skrækeksempel på et bredt patent er Acacias patent "Overførings-
och modtagningssystem for lyd och video". Det är gyldigt i Sverige och
Danmark, og Acacia har allerede aktivt søgt licensafgifter i Danmark.


Konklusion
==========

Holland har vist at der ikke er noget, som hindrer Folketinget at
kræve att Bendt Bendtsen tilbagetrækker Danmarks støtte til det irske
"kompromisforslag". Folketinget kan ligesom Holland hævde, at det ikke
drejer sig om et kompromis, men derimod om en konflikt mellem
ministerrådet och Europaparlamentet.[1] http://www.ffii.org/~blasum/pr/pr.en.txt

[2] http://gauss.bacon.su.se/EP/1/0/EP1081612.html#claim

[3] http://www.sslug.se/emailarkiv/itpolitik/2004_07/msg00043
http://www.tweedekamer.nl/documentatie/stenografische_verslagen/index.jsp?ComponentID=3175&SourcePageID=1256#1
(verslag ... 1 juli 2004)
http://www.tweedekamer.nl/images/22_36242.doc
(p. 20, "Van Dam (PvdA)")

[4] http://swpat.ffii.org/log/04/cons0518/index.en.html

[5] http://www.cleosan.com/ehj/index.cgi?message=4

[6] http://www.cleosan.com/ehj/index.cgi?message=5-- 
donald_j_axel donax snabela get2net.dk -- http://d-axel.dk/
-- 
donald_j_axel donax snabela get2net.dk -- http://d-axel.dk/


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 18:43 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *