[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

DKPTO indlæghttp://www.dkpto.dk er der nu en offentlig
web-høring (uden indslag) om software patentering.

Vi skal selvfølgelig være med der. Nedenstående er
meget tæt på det som vi skrev i Ingeniøren sidste år,
http://www.sslug.dk/bestyrelsen/swpat_ing.html
men jeg har ændret et par ting.

Lad os køre tråden på itpolitik.

Holdninger på bordet :))


----> Visit http://petition.eurolinux.org <---

----------------------------
FREMTIDENS PATENTPOLITIK PÅ SOFTWARE

Af Skåne Sjælland Linux User Group - 
http://www.sslug.dk

Patenter på software er meget udbredt i USA, men har
hidtil kun været muligt i et meget begrænset omfang i
Europa. Dette er tilsyneladende ved at ændre sig.

Der er et pres fra USA om at få tilpasset
patentlovgivningen i EU til den amerikanske, og der er
tiltag til en diskussion om ændring af München-
konventionen i EU, i forbindelse med planer om en
harmonisering af den europæiske patentlovgivning
generelt.

Softwarepatenter er umiddelbart et emne, som skal tages
meget seriøst af software udviklere, uanset om det er
små IT-iværksættere eller store firmaer. Det er
særdeles vigtigt at de embedsmænd og politikere, der
skal udforme Europas fremtidige patentlovgivning
forstår at specielt Open Source bevægelsen kan blive
meget ramt af software patenter.  Vi frygter, at man
ikke har overvejet konsekvenserne af beslutninger på
dette område til bunds.
 
En harmonisering af patentlovgivningen i Europa kan
sikkert være en god ide. Men vi skal ikke i Europa
ukritisk adoptere den holdning til softwarepatenter,
man har i USA.
 
Specielt set i lyset af den digitalisering, vores
samfund i disse år gennemgår, hvor Internet og
computere har stor indvirkning på alle mennesker i
samfundet, kan softwarepatenter få langt større
indflydelse på vores hverdag end de fleste forestiller
sig i dag.
 
Det er i USA almen praksis, at kendte matematiske
algoritmer samt helt generelle koncepter kan
patenteres, blot disse implementeres i software. Er
dette tilladt, kan man ved at skrive et stykke software
uforvarende komme til at bryde patenter. F.eks. er der
i USA patent på dynamisk generering af web-sider, og på
at have en formel-editor i et tekstbehandlingsprogram,
og mange lignende generelle ideer. Af matematiske
algoritmer kan nævnes RSA krypteringsalgoritmen og LZW.
LZW algoritmen er baseret på Huffman kodning og
anvendes til at lave GIF billeder.
 
SOFTWAREPATENTER RAMMER SKÆVT

Softwarepatenter kan blive et særdeles stort problem
for os privatprogrammører, som skriver programmer i
vores fritid, og lægger dem ud på Internet. Vi har
reelt ikke mulighed for at holde øje med, om nogle af
de programmer vi skriver, bryder med et eller andet
bredt patent. Og vi enkelt-personer har ikke råd til
føre en retssag for at få patentet underkendt.
 
Men det er også et reelt problem for virksomheder, som
har satset deres ressourcer i udvikling af teknologi,
og ikke på at ansætte advokater.
 
I USA får man let et patent, men om det reelt gælder
afgøres først, hvis der kommer en retssag. Det
europæiske retssystem er ikke beregnet til at fungere
på den måde. I Europa er vi vant til at lovgivningen
beskytter os, hvor man i USA ofte sagsøger hinanden
direkte.
 
Derfor lyder de amerikanske tilstande omkring patenter
på software måske som et scenarium, der er helt
urealistisk i Europa. Det er det desværre ikke.
 
Patenter på kendte matematiske algoritmer er allerede
en kendsgerning i flere europæiske lande. Et eksempel
er LZW patentet, som gælder i Tyskland, England,
Frankrig og Italien, ud over i USA. En retsafgørelse
for nylig (T935/97) bekræfter tendensen: "Dommen er et
skridt i den retning, som tidsånden kræver og som
lægger europæisk patent-retspraksis tættere op ad den
amerikanske og den japanske".

<DENNE UD?>
Hvor er lovgivningen henne i det her? 
Har domstolene reelt overhalet politikerene, og kører
efter deres egen lov? 
Softwarepatenter er på vej ind i Europa ad bagdøren!
</DENNE UD?>

LOVGIVNING PÅ FORKANT MED UDVIKLINGEN
 
Den danske patentlovgivning tager udgangspunkt i at
fremme innovationen, ved at muliggøre patentering
opfindelser af reel nyværdi. Vi mener, at det i Danmark
fortsat ikke skal være muligt at opnå et patent på
almene metoder. Et patent skal være en reel mulighed
for den, der opfinder noget skelsættende. Patenter bør
ikke gives på ting, som enhver fagmand ved et given
opgave ville kunne finde på. Ellers bliver selve ideen
med patenter udvandet. Og samfundsmæssigt betaler vi
prisen, idet innovationen sættes tilbage.

Med den amerikanske patentpraksis som negativt
forbillede, er SSLUG bange for at en grotesk situation
kan opstå i Europa ved indførsel af vilkårlige
softwarepatenter.

I betragtning af den ca. syv-dobbelte hast, hvormed
nutidens Internet og computerteknologi udvikler sig i
forhold til anden industri er en tyveårig patentperiode
absurd. I praksis vil selv en patent periode på tre år
være meget lang tid for mange IT-firmaer.
 
SSLUG ønsker at der vedtages en god og velovervejet
lovgivning på området, der tilgodeser såvel store og
små virksomheder som privatprogrammører, og ikke mindst
forbrugeren. Det er vigtigt, at vi ikke sætter
fremtidens IT-samfundet i en uholdbar situation, hvor
fri og gratis software ikke kan udvikles af frygt for
retsforfølgelse, og hvor danske og europæiske firmaer
tilsvarende ikke kan udvikle kommerciel software, uden
at de skal hyre en hær af patentadvokater.
 
SSLUG
 
Skåne Sjælland Linux User Group (SSLUG -
http://www.sslug.dk) er en dansk-svensk brugergruppe
for styresystemet Linux med over 5500 medlemmer.  SSLUG
arbejder for at fremme fri og åben software. SSLUG kan
kontaktes via email til bestyrelsen på
<sslug@sslug>

-- 
Peter Toft, Ph.D. sslug@sslug http://www.sslug.dk/~pto

"You don't win a battle by asking, `Will we win?' 
You win it by doing your best to win"
- Richard M Stallman

----> Visit http://petition.eurolinux.org <--- 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 18:40 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *