[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [MISC] Software-patententering gøres nemmere(fwd)Hanne har lige nogle sunde holdninger, som nok kan bruges i vores PM.

Peter Toft, Ph.D. sslug@sslug http://www.sslug.dk/~pto

"Windows is packaged with Solitaire (ooh)!
Linux is distributed with Doom ... you can have your deck of cards,
I'll take a chainsaw!"

          --- paraphrase from comp.os.linux.advocacy

---------- Forwarded message ----------
Date: Sat, 28 Aug 1999 12:16:03 +0200
From: Hanne Munkholm <sslug@sslug>
Reply-To: sslug@sslug
To: sslug@sslug
Subject: Re: [MISC] Software-patententering gøres nemmere

torben fjerdingstad wrote:
> 
> Nu er det med overblik ikke min stærke side, så jeg må
> have hjælp.
> 
> Hvilken betydning har software patenter for udviklingen.
> Vil de fremme fremkomsten af god software, eller hæmme
> den. Hvorfor?
> 
> Hvad skal jeg skrive til min politiker?


Jeg prøver igen. Hvis i andre retter lidt i det, kan
det måske bruges til noget?

---------

Kære min politiker.

Man har i EU diskuteret at fjerne den paragraf i
Munchen konventionen, der undtager software fra
patenteringsreglerne.

Nu er der faldet dom i en sag om softwarepatenter ved
appeldomstolen ved den Europæiske Patentorganisation
EPO, som /citat Jyllandsposten 25.08.99/ <udtrykker en
klar holdningsændring i retning af langt større accept
af patentering af computerprogrammer> /citat slut/. Jeg
frygter, som fortaler for åben og gratis software, at
dette kan komme til at betyde at lovgivningen vil blive
tilpasset gældende retspraksis, og vi ikke får en
ordentlig debat og emnet, og en beslutning taget efter
en grundig analyse af konsekvenserne.

Open sorce software - programmer, som er gratis og med
åben kildetekst, som f.eks. Linux og den udbredte
webserver Apache - laves ofte af privatpersoner i deres
fritid. Jeg frygter, at indførelsen af patenter på
software i Europa kan skade den åbne software, og jeg
finder det meget vigtigt, at vi får en velgennemtænkt
lovgivning. Software er et komplekst område, da der
sjældent er tale om helt nye opfindelser. Som regel er
der tale om en kendt matamatisk algoritme, anvendt i
software, eller et helt dagligdags koncept,
implementeret i software. Disse ting bør ikke kunne
patanteres! Desuden udvikler software sig med en hast,
så en patentløbetid på f.eks. 10 år er al for lang tid.
Software patenter kan være fremmende for innovationen,
hvis de kun gives, når der er tale om en reel ny
opfindelse, og hvis de har en forholdsvis kort løbetid.
Modsat kan de være meget skadelige for innovationen,
hvis de gives ud til højre og venstre, som det er
tilfældet i USA. Privatpersoner har ikke mulighed for
at hyre patentadvokater for at undersøge, om deres
software bryder nogle eksisterende patenter. Ej heller
har de ressourcer til selv at patentere den software,
de opfinder. Mindre ressourcestærke virksomheder kan
ligeledes komme i alvorlig klemme med patener, hvis
ikke patenttildelingen foregår meget velovervejet. 

-- 
Hanne Munkholm   -o)
          /\\    http://www.aub.dk/~luke/
 -Linux user    _\_v    sslug@sslug

"I don't think Microsoft is evil in itself; I just
think that they make really crappy operating systems."
-- Linus Torvalds 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 18:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *