[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Bind og zone filJeg har også lavet en zone fil ligesom Allan Kok og min ser sådan ud:
------------------------------------------------------------
;
; BIND reverse data file for broadcast zone
;
$TTL  604800
@    IN   SOA   localhost. postmaster.localhost.(
               1     ; Serial
             604800     ; Refresh
             86400     ; Retry
            2419200     ; Expire
             604800 )    ; Negative Cache TTL
;
@    IN   NS   ns1.localhost.
@    IN   MX   10 mail.localhost.
router IN   A    192.168.2.2
troejgaard IN  A    192.168.2.120
tester IN   A    192.168.2.121
----------------------------------------------------------


Jeg har tilføjet et at domænerne til /etc/hosts
sslug@sslug:~$ cat /etc/hosts
127.0.0.1    localhost.localdomain  localhost    tuxnet

192.168.2.120 troejgaard.org 
(mangler dog at tilføje tester).

Og min virtual hosts i Apache ser sådan ud:
----------------------------------------------
sslug@sslug:~$ cat /etc/apache2/sites-available/troejgaard

<VirtualHost 192.168.2.120:80>
  ServerName troejgaard.org
  ServerAlias www.troejgaard.org
  DocumentRoot /home/troejgaard/wwwroot/
  <Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride None
  </Directory>
  <Directory /home/troejgaard/wwwroot/>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride None
        Order allow,deny
        allow from all
        # This directive allows us to have apache2's default start
page
        # in /apache2-default/, but still have / go to the right
place
        # Commented out for Ubuntu
        #RedirectMatch ^/$ /apache2-default/
  </Directory>

  ServerAdmin sslug@sslug
  ErrorLog /var/log/apache2/troejgaard-error_log
  CustomLog /var/log/apache2/troejgaard-access_log common

ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
    <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
        AllowOverride None
        Options ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>

    ErrorLog /var/log/apache2/troejgaard-error.log

    # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
    # alert, emerg.
    LogLevel warn

    CustomLog /var/log/apache2/troejgaard-access.log combined
    ServerSignature On

  Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
  <Directory "/usr/share/doc/">
    Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Order deny,allow
    Deny from all
    Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
  </Directory>

</VirtualHost>
------------------------------------------------------

Jeg har en tilsvarende for tester.org. Men jeg kan ikke bare skrive
troejgaard.org eller tester.org, er der nogen forslag til hvad jeg har
gjord forkert, mangler eller kan gøre??

Kan der komme konflikter når jeg bruger et .org domæne der ikke er
registreret (end ikke af mig) ???

Med venlig hilsen

Jan Trøjgaard 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2006-04-01, 02:01 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *