[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [NETVAERK] 20 sekunders forsinkelse til Apache2Peter Makholm <sslug@sslug> writes:

Doh, jeg tror jeg har fundet fejlen. Vi starter for få processer. 

> På serveren finder jeg den tråd der modtager xyzzy-forspørgslen og den
> viser følgende relevante ting:

Det var lige præcis lykkedes mig at ikke få det relevante med:


Svar på den forudgående forspørgsel:

28070 08:52:41.642837 writev(12, [{"HTTP/1.1 403 Forbidden\r\nDate: We"..., 180}, {"d6\r\n", 4}, {"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//
IETF//"..., 214}, {"\r\n", 2}, {"0\r\n\r\n", 5}], 5) = -1 ECONNRESET (Connection reset by peer)
28070 08:52:41.642902 close(14)     = 0
28070 08:52:41.642980 read(12, "", 8000) = 0
28070 08:52:41.643024 write(10, "212.130.50.132 - - [01/Feb/2006:"..., 229) = 229
28070 08:52:41.643069 close(12)     = 0
28070 08:52:41.643104 read(5, 0x7fffffa4fb37, 1) = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)

Semafor der sikre at processen er den eneste der accepterer en
forbindelse:

28070 08:52:41.643140 semop(2785281, 0x2, 46912511532678) = 0

"Vent" på næste forbindelse:

> 28070 08:52:41.643173 poll([{fd=4, events=POLLIN}, {fd=3, events=POLLIN, revents=POLLIN}], 2, -1) = 1
> 28070 08:52:41.643221 accept(3, {sa_family=AF_INET, sin_port=htons(55825), sin_addr=inet_addr("10.0.0.2")}, [17179869200]) = 12
> 28070 08:52:41.643278 semop(2785281, 0x7a0850, 46912511532672) = 0
> 28070 08:52:41.643315 fcntl(12, F_GETFL) = 0x2 (flags O_RDWR)
> 28070 08:52:41.643347 fcntl(12, F_SETFL, O_RDWR|O_NONBLOCK) = 0
> 28070 08:52:41.643379 read(12, "GET /xyzzy/ HTTP/1.0\r\nUser-Agent"..., 8000) = 105

Som det kan ses går der stort set ingen tid fra vi besvare en
forspørgsel til vi begynder at behandle den næste. Vi har MaxClients
sat så lavt som 20, mens den Apache1.3 der virker helt uden problemer
har MaxClients sat til 150.


Jeg sætter mig lige over i en krog og føler mig dum.

-- 
 Peter Makholm   |        Vi smider blade allesammen - hele tiden
 sslug@sslug |           som et konstant spirende efterår
 http://hacking.dk |         Og hele tiden vokser nye frugter frem
          |         og vi finder nogen til at plukke dem
          |              -- Tilt, Perkussive popler


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2006-03-01, 02:02 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *