[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [LOKALT] Nyt fra Nord.Peter Rude wrote:
> Så er lokalgruppen i Nordsjælland en realitet.
> 
> Vi holdt en meget positivt møde i går den 01.december, med ikke mindre
> end 14 fremmødte, +2 interesserede som ikke havde mulighed for at deltage.
> 
> For fortsat at kunne benytte lokalet, er det et krav at vi er en
> foreningen som er godkendt af Folkeoplysningsudvalget jf.
> folkeoplysningsloven.
> 
> Derfor benyttede vi aftenen til at afholde stiftende generalforsamling,
> hvor vi fik valgt en bestyrelse og godkendt et sæt vedtægter.
> 
> Vi enedes om at mødes hver mandag kl. 17-21.
> 1. gang mandag på mandag den 8. dec, hvor vi bl.a. vil planlægge
> kommende aktiviteter og få det tekniske på plads.
> 
> Christian Nobel, Rolf Demsy og undertegnede blev valgt til bestyrelsen.
> 
> ************************ Vedtægter ***********************
> 
> §1 Foreningens navn er Linux Brugere i Nordsjælland
> §2 Foreningen er en undergruppe til SSLUG
> §3 Foreningens formål er at udbrede kendskab til Opensource og skabe
> kontakt mellem interesserede brugere
> §4 Foreningen er hjemmehørende i Hillerød. Foreningens adresse er:
> co/Peter Rude, Smedievej 66, 3400 Hillerød.
> §5 Alle kan optages i foreningen
> §6 Udmeldelse af foreningen sker ved kontakt til bestyrelsen
> §7 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Indkaldelse til
> generalforsamling sker med min 14 dages varsel på sslug@sslug,
> med angivelse af tid, sted og agenda. medlemmernes eget ansvar at
> tilmelde sig denne liste. Generalforsamling skal afholdes mindst en gang
> årligt.
> §8 Ved generalforsamlingen har alle tilstedeværende medlemmer en stemme.
> Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte
> medlemmer. §9 Bestyrelsen betår af 3 medlemmer som vælges på hver
> generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
> §10 Generalforsamlingen kan opløse foreningen.
> 
> -----------
> Hvis nogen som læser dette, finder noget som mangler i vedtægterne. som
> strider mod SSLUG vedtægter/formål eller som bør ændres i forhold til
> folkeoplysningsloven, så giv endeligt lyd.

Det lyder alt sammen rigtigt godt og vedtægterne ser fornuftige og dejligt
overskuelige ud. 

Måske er det lidt farligt at "hardcode" sslug-lokalt ind i vedtægterne, men
det løser sig nok hvis der skulle opstå problemstillinger omkring det.

Så savner jeg bare at i får påbegyndt en wiki-side ;-)
http://wiki.sslug.dk 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2009-01-01, 02:01 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *