[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Nyt fra Nord.Så er lokalgruppen i Nordsjælland en realitet.

Vi holdt en meget positivt møde i går den 01.december, med ikke mindre
end 14 fremmødte, +2 interesserede som ikke havde mulighed for at deltage.

For fortsat at kunne benytte lokalet, er det et krav at vi er en
foreningen som er godkendt af Folkeoplysningsudvalget jf.
folkeoplysningsloven.

Derfor benyttede vi aftenen til at afholde stiftende generalforsamling,
hvor vi fik valgt en bestyrelse og godkendt et sæt vedtægter.

Vi enedes om at mødes hver mandag kl. 17-21.
1. gang mandag på mandag den 8. dec, hvor vi bl.a. vil planlægge
kommende aktiviteter og få det tekniske på plads.

Christian Nobel, Rolf Demsy og undertegnede blev valgt til bestyrelsen.

************************ Vedtægter ***********************

§1 Foreningens navn er Linux Brugere i Nordsjælland
§2 Foreningen er en undergruppe til SSLUG
§3 Foreningens formål er at udbrede kendskab til Opensource og skabe
kontakt mellem interesserede brugere
§4 Foreningen er hjemmehørende i Hillerød. Foreningens adresse er:
co/Peter Rude, Smedievej 66, 3400 Hillerød.
§5 Alle kan optages i foreningen
§6 Udmeldelse af foreningen sker ved kontakt til bestyrelsen
§7 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Indkaldelse til
generalforsamling sker med min 14 dages varsel på sslug@sslug,
med angivelse af tid, sted og agenda. medlemmernes eget ansvar at
tilmelde sig denne liste. Generalforsamling skal afholdes mindst en gang
årligt.
§8 Ved generalforsamlingen har alle tilstedeværende medlemmer en stemme.
Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer.
§9 Bestyrelsen betår af 3 medlemmer som vælges på hver
generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
§10 Generalforsamlingen kan opløse foreningen.

-----------
Hvis nogen som læser dette, finder noget som mangler i vedtægterne. som
strider mod SSLUG vedtægter/formål eller som bør ændres i forhold til
folkeoplysningsloven, så giv endeligt lyd.

Tak til alle fremmødte.

/Peter Rude


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2009-01-01, 02:01 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *