[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Referat fra Roskilde Projekt-forum/Linux-cafeHermed forsøg på referat/opsummering efter mødet - tilføj endelig, hvis
jeg har glemt vigtige ting :

~21 personer var mødt op - fra Roskilde, Borup, Viby, Ballerup, Farum,
Slagelse, Ringsted, Valby og Københavnstrup (tilfældig rækkefølge :-)

Efter kort oplæg fra Rune, som fortalte af ide-oplæg var "kom videre med
Linux", var der en kort rundt-om-bordet for at lodde folks forventnnger
:

* Skridtet efter Install-fest, hjælpe hindanden videre

* Mødes på nettet, men også tlf. - og samles fysisk, f.eks her på RHS

* Forum for Open-Source projekter - både ide/startfase og videre

* Hygge - social kontakt

* Lære - selv, men også andre ("Docendo discimus" - "We learn by
teaching")

* Kloge ord fra Jørgen : Fjernundervisning/studier er ikke altid godt -
  snak i plenum kan være mere givtigt. Mail/News er fint - men først
  når man ved "lidt mere". Nogen gange ved man ikke, hvad det er man
  ikke ved :-)

* Måske (delvist) tema-baseret, så et eller flere emner får mere fokus
en given dag

* Må gerne resultere i How-We-did-it's, FAQ's eller måske input til
FTAV-bøgerne

* Ide blev fremsat om at finde andre ligesindede i egne lokalområder,
  evt. via Linux-counteren - http://counter.li.org/

Hvordan :
=========

* En del snak om Forum, Wiki o.l. spændende ting. Formål skulle være
  kommunikation - men også fælles arbejdsredskab, især i projektstart
  (_før_ CVS !) -
* Frank D. (www_admin), Christian og Kasper kigger på mulige løsninger.
  Sikkerhed skal være et must, især på sslugs maskiner - nem admin.
  sikkert også ! [email - se adresser på sslug-lokalt]

* Indtil vi har et forum/Wiki - besluttede vi at hi-jacke sslug-lokalt
  som ellers er lidt død [Ref. - I er godt igang allerede :-)]

Hvorhenne :
===========

* Forslag om møder andre steder - f.eks København - tæt på station er
krav.
  Kan komme med tiden - og hvis egnede lokaler kan findes..

* Rune siger, at RHS ser velvilligt på at vi kommer her. Der vil evt.
kunne
  stilles mere permanent lokale til rådighed, evt. med net (m/u
firewall :-)

* Spisning før møde på Vagabondos er ok - men kom i god tid :-)

Hvornår :
=========

* Næste møde er på mandag ! Samme tid og sted - Kurt F. er mødeansvarlig

* Mandagen efter (3. feb.) blev også nævnt - men følg med på
sslug-lokalt !Håber alt (det vigtigste) kom med - god fornøjelse !
/Preben
--
Solis Sacerdotibus - Preben Bille Brahe
http://www.pbb.dk  mailto:sslug@sslug 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:55 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *