[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Gratis internetcafé; Info AKTIONKære alle på sslug.misc og sslug.lokalt
Jeg skriver denne mail for at bede om hjælp til etableringen og driften af en gratis internet café i Roskilde. Jeg har tidligere sendt en mail til misc-listen ang. caféen, men projektet er nu blevet mere konkretiseret og de første tiltag til etableringen er taget.
Projektet går i korte træk ud på at vi er en gruppe unge i Roskilde der ønsker at etablere en gratis, non profit internet café med andre kontorfaciliteter. Vi har taget initiativet ud fra en idé om at information bør være tilgængeligt for alle og uden at der spiller nogen økonomiske interesser ind. Da vi har de praktiske omstændigheder til etableringen af et sådan sted (lokaler + frivillig arbejdskraft), har vi valgt at gå i krig med opgaven. Du kan længere nede læse en mere detaljeret projektbeskrivelse.
Da grundidéen er gratis og ubegrænset adgang til information, mener vi det burde bygge på Linux og Open Source (Debian er nævnt som en mulig distribution, men intet ligger fast). Men da vi ikke besidder den fornødne tekniske viden til at sætte et velfungerende netværk baseret på Linux op (enkelte har leget lidt med Red Hat, men det er også al den erfaring vi har), er vi meget interesseret i hjælp fra andre der vil være med til at realisere dette projekt. Det er vores håb at vi kan finde nogle der vil blive en del af projektet også efter det er kommet i gang.
Vi har desuden brug for alle de computere og andet isenkram der er nødvendigt for at få et netværk på ca. fire computere med andre kontorfaciliteter til at fungere.
Er du blevet interesseret i at hjælpe til med projektet, har du eller kender du nogen der har computere o.l. som vi kan få gratis eller vil du bare gerne vide mere, er du meget velkommen til at kontakte mig på 29862620 eller sslug@sslug


Mvh, niels hansen


Detaljeret beskrivelse af internetcaféen der går under navnet Info AKTION:
Formål:
I et samfund hvor vi hele tiden får tudet ørene fulde af at den nye magtfaktor ikke er fysisk styrke men information og adgangen til information, bør alle have lige mulighed for tilgang til informationerne. Dette projekt tager altså udgangspunkt i at gøre den offentlige information tilgængelig for så mange som muligt. En faktor der i høj grad begrænser mange fra at få del i informationerne er penge. Ikke alle har råd eller mulighed for at få installeret computere med et velfungerende internet. Det er naturligvis muligt at benytte de almindelige internetcaféer, men disse er for nogle en omkostelig affære, især hvis man ikke har for mange penge i forvejen. Første punkt i projektet er altså at skabe rammerne for at alle kvit og frit kan benytte internettet. Men adgangen skal ikke bare være kvit og frit, den skal heller ikke ligge under for nogen former for økonomiske interesser. Derfor skal projektet ikke være afhængig af sponsorer, da disses økonomiske interesse i projektet kan så tvivl om dets troværdighed. Arbejdskraften skal bygge på frivillige og afgørende beslutninger skal tages af stedets brugere.
Ønsket om at gøre informationen uafhængig af økonomiske interesser hænger tæt sammen med idéerne bag Linux og Open Source i det hele taget. Det ligger derfor lige for at projektet skal bygge på Linux og Open Source software. Det er derfor også tanken at projektet skal skabe større opmærksomhed på fordelene ved at benytte denne software. I praksis er det tænkt som en række foredrag og workshops hvor Linux vil blive præsenteret. Desuden vil brugerne naturligt blive introduceret for Linux.


Initiativtagerne:
Vi er en gruppe unge i Roskilde der er vant til at lave frivilligt arbejde. Vi arbejder ud fra en idé om at vi vil gøre arrangementer, oplevelser og projekter tilgængelige for alle, også dem der ikke har så stor en interesse i et projekt e.l. at de er villige til at ofre store summer på det. Gennem vores arbejde håber vi på at kunne interessere disse mennesker, så de får oplevelser o.l. de ellers ikke ville få. Vi håber naturligvis også at vores måde at gøre det på, vil inspirere deltagerne, så de selv starter lignende projekter for andre.
Dette er faktisk ikke så utopisk som det lyder. Vi startede som en lille gruppe der arrangerede billige undergrunds koncerter i Roskilde. Vi har haft bands fra USA, Canada, England, Brasilien, Holland, Finland, Sverige og mange andre steder i verden, og på trods af at der altid spiller tre-fire bands, har vi kunnet holde indgangen på ca. 30 kr. Dette kræver naturligvis at de involverede bands er villige til at spille for næsten ingen ting, at man har nogle kontakter til mennesker og institutioner der er villige til at hjælpe med udstyr osv. Og naturligvis at der er en masse mennesker der gider at knokle for at det hele fungere - helt gratis. Hvad har alt dette med en gratis internet café at gøre, kunne man spørge. En hel de. Vi ønsker nemlig at udvide vores aktiviteter så flere kan være med til at skabe et miljø hvor det ikke kommer an på hvor mange penge man har, men hvor aktiv og initiativrig man er. Vi ønsker også at flere skal have glæde af de muligheder vi kan skabe og at unge får øjnene op for at der er alternative måder at gøre tingene på. Og at det ikke blot er på afgrænsede områder, men praktisk taget alle områder - det er stort set kun fantasien der sætter grænser.Praktisk:
Selv om vi har store og vidtrækkende visioner, er vi også meget jordnære. Vi starter derfor i første omgang med at lave et lille netværk med fire computere og en server. Netværket skal være tilkoblet internettet. I første omgang med en billig ADSL løsning. På computerne skal der desuden være installeret almindelige kontorprogrammer, så de også kan bruges til at publicere forskellige former for information. Der skal desuden være andre almindelige kontorfaciliteter som scanner, printer og fax.
Vi har adgang til nogle kælderlokaler centralt beliggende i Roskilde, hvor det vil være muligt at holde caféen åben ca. tre eftermiddage om ugen (for at starte med et overskueligt tidsrum).
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:55 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *