[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Korrekturlæsning på GLAMEHej


Her er det så, mit første bidrag til Linux på dansk: en oversættelse af GLAME. Siden det er min første oversættelse ville det være lækkert at få lidt konstruktiv kritik.


På forhånd tak...


Allan Lyckegaard
# Danish translation of GLAME.
# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
# Allan Lyckegaard <sslug@sslug>, 2003.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glame VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2003-1-7 14:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-02-23 00:03+0100\n"
"Last-Translator: Allan Lyckegaard <sslug@sslug>\n"
"Language-Team: Dansk <sslug@sslug>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 0.9.6\n"

#: src/gui/main.c:74
msgid "_New Project"
msgstr "_Nyt projekt"

#: src/gui/main.c:74
msgid "Creates a new Project group"
msgstr "Opretter en ny projektgruppe"

#: src/gui/main.c:75
msgid "Edit File..."
msgstr "Redigér fil..."

#: src/gui/main.c:75
msgid "Imports a file and opens the waveedit window"
msgstr "Importerer en fil og åbner signalredigeringsvinduet"

#: src/gui/main.c:76 src/gui/swapfilegui.c:102
msgid "Import..."
msgstr "Importér..."

#: src/gui/main.c:76
msgid "Imports a file"
msgstr "Importerer en fil"

#: src/gui/main.c:78
msgid "Empty [deleted]"
msgstr "Tøm [slettet]"

#: src/gui/main.c:78
msgid "Kills [deleted] folder"
msgstr "Dræber [slettet] mappe"

#: src/gui/main.c:80
msgid "Show _console"
msgstr "_Vis konsol"

#: src/gui/main.c:80
msgid "Shows the GLAME console"
msgstr "Viser GLAME-konsolen "

#: src/gui/main.c:81
msgid "Sync"
msgstr "Synkronisér"

#: src/gui/main.c:81
msgid "Syncs meta to disk"
msgstr "Gemmer swapfilinformation på harddisken"

#: src/gui/main.c:91
msgid "New Filternetwork"
msgstr "Nyt filterkredsløb"

#: src/gui/main.c:91
msgid "Creates a new filternetwork"
msgstr "Opretter et nyt filterkredsløb"

#: src/gui/main.c:94 src/gui/main.c:261
msgid "Load Plugin"
msgstr "Indlæs udvidelsesmodul"

#: src/gui/main.c:94
msgid "Loads and registers a plugin"
msgstr "Indlæser og registrerer et udvidelsesmodul"

#: src/gui/edit_filter/canvasfilter.c:1095 src/gui/main.c:100
msgid "_Help"
msgstr "_Hjælp"

#: src/gui/main.c:100
msgid "Opens a gnome help browser"
msgstr "Åbner GLAME-hjælp"

#: src/gui/main.c:101
msgid "Quick Start Guide"
msgstr "Kort introduktion"

#: src/gui/main.c:101
msgid "Opens a gnome help browser with the quick start guide"
msgstr "Kort introduktion til GLAME"

#: src/gui/main.c:102
msgid "List key-bindings"
msgstr "Vis genvejstater"

#: src/gui/main.c:102
msgid "Lists the current key-bindings"
msgstr "Viser de nuværende genvejstaster"

#: src/gui/main.c:118
msgid "_Project"
msgstr "_Projekt"

#: src/gui/main.c:125
msgid "_Filternetwork"
msgstr "_Filterkredsløb"

#. Create new gpsm group.
#: src/gui/main.c:175 src/gui/swapfilegui.c:411 src/gui/swapfilegui.c:438
#: src/gui/swapfilegui.c:499
msgid "Unnamed"
msgstr "Ikke navngivet"

#: src/gui/main.c:218 src/gui/swapfilegui.c:565
msgid "Cannot open wave editor"
msgstr "Kan ikke åbne signalredigering"

#: src/gui/main.c:250 src/gui/swapfilegui.c:623
msgid "Cannot place imported wave"
msgstr "Kan ikke tilføje importerede signal"

#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:699
#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:806 src/gui/main.c:262
msgid "Filename"
msgstr "Filnavn"

#: src/gui/main.c:270
msgid "Error loading plugin"
msgstr "Fejl under indlæsning af udvidelsesmodul"

#: src/gui/main.c:406
msgid "Property popup timeout [ms]"
msgstr "Forsinkelse på egenskabsdialog [ms]"

#: src/gui/main.c:413
msgid "Mac mode (one mouse button mode)"
msgstr "Mac-tilstand (en musetaste)"

#: src/gui/main.c:428
msgid "Scroll wave while playing"
msgstr "Følg med signal under afspilning"

#: src/gui/main.c:443
msgid "You need lots of diskspace available at the swapfile location."
msgstr "Swapfilen har behov for meget plads på harddisken."

#: src/gui/main.c:445
msgid "GLAME doesnt handle running out of disk space very well."
msgstr ""
"GLAME håndterer ikke særlig godt, at løbe tør for plads "
"på harddisken."

#: src/gui/main.c:447 src/gui/main.c:449
msgid "Swapfile Path"
msgstr "Sti til swapfil"

#: src/gui/main.c:458
msgid "Maximum virtual memory used for caching [MB]"
msgstr "Maksimum virtuel hukommelse benyttet til mellemlagring"

#: src/gui/main.c:461
msgid "NOTE: Swapfile settings take effect after restart only"
msgstr "Indstillingerne for swapfilen træder først i kraft efter genstart"

#: src/gui/main.c:466
msgid "Depth of undo stack"
msgstr "Antal handlinger der kan fortrydes"

#: src/gui/main.c:503
msgid "Default input plugin (audio_in)"
msgstr "Standardudvidelsesmodul til inddata (audio_in)"

#: src/gui/main.c:509
msgid "Default input device"
msgstr "Standardenhed til inddata "

#: src/gui/main.c:512
msgid "No audio input plugin"
msgstr "Intet udvidelsesmodul til audioinddata"

#: src/gui/main.c:516
msgid "Default input sample rate"
msgstr "Standard samplefrekvens"

#: src/gui/main.c:539
msgid "Default output plugin (audio_out)"
msgstr "Standardudvidelsesmodul til uddata (audio_out)"

#: src/gui/main.c:545
msgid "Default output device"
msgstr "Standardenhed til uddata"

#: src/gui/main.c:549
msgid "No audio output plugin"
msgstr "Intet udvidelsesmodul til audiouddata"

#: src/gui/main.c:556
msgid "Size hint for audio buffers [samples]"
msgstr "Foretrukne størrelse på audiobuffer [samples]"

#. Swapfile with
#. * - swapfile location
#: src/gui/main.c:581
msgid "Swapfile"
msgstr "Swapfil"

#. Edit Filter with
#. * - popup timeout
#. * - mac mode
#: src/gui/main.c:589
msgid "Filternetwork"
msgstr "Filterkredsløb"

#. Waveedit with
#. * - scrolling
#: src/gui/main.c:596
msgid "Waveedit"
msgstr "Signalredigering"

#. Audio I/O with
#. * - input device
2
#. * - output device
#: src/gui/main.c:604
msgid "Audio I/O"
msgstr "Audio-ind/uddata"

#: src/gui/main.c:673
msgid "Richard Guenther [Richi]"
msgstr "Richard Günther [Richi]"

#: src/gui/main.c:674
msgid "Alexander Ehlert [Mag]"
msgstr "Alexander Ehlert [Mag]"

#: src/gui/main.c:675
msgid "Daniel Kobras [*nold]"
msgstr "Daniel Kobras [*nold]"

#: src/gui/main.c:676
msgid "Johannes Hirche [XWolf]"
msgstr "Johannes Hirche [XWolf]"

#: src/gui/main.c:677
msgid "and others"
msgstr "med flere"

#: src/gui/main.c:687
msgid "Copyright (C) 1999-2001 R. Guenther, A. Ehlert, J. Hirche, D. Kobras"
msgstr "Copyright (C) 1999-2001 R. Günther, A. Ehlert, J. Hirche, D. Kobras"

#: src/gui/main.c:691
msgid ""
"This program is free software; you can redistribute it and/or modifyit under "
"the terms of the GNU General Public License as published bythe Free Software "
"Foundation; either version 2 of the License, or(at your option) any later "
"version.\n"
"This program is distributed in the hope that it will be useful,but WITHOUT "
"ANY WARRANTY; without even the implied warranty ofMERCHANTABILITY or FITNESS "
"FOR A PARTICULAR PURPOSE. See theGNU General Public License for more "
"details.\n"
"You should have received a copy of the GNU General Public Licensealong with "
"this program; if not, write to the Free SoftwareFoundation, Inc., 59 Temple "
"Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA"
msgstr ""
"Dette program er frit programmel; du kan distribuere det og/eller ændre det under "
"de gældende betingelser for den af Free Software Foundation publiserede "
"GNU General Public License; enten version 2 af Licensen eller (efter eget valg) "
"hvilken som helst senere version.\n"
"Dette program er distribueret med håb om at det vil være nyttigt, men "
"UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI; det være sig udtrykte eller underforståede, "
"herunder, men ikke begrænest til, de underforståede garantier vedrørende "
"SALGSBARHED og SPECIFIK BRUGSEGNETHED. Se GNU General Public "
"License for flere detaljer. "
"Med programmet skulle følge en kopi af GNU General Public License; hvis "
"ikke, så kontakt Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, "
"Boston, MA 02111-1307 USA"

#: src/gui/main.c:747
#, c-format
msgid ""
"The GLAME swapfile subsystem is about to commit suicide.\n"
"The reason for this is:\n"
"  %s\n"
"The current pending libc error is:\n"
"  %s\n"
"Just restart GLAME after fixing the above (which may be\n"
"an internal GLAME error, too).\n"
"\n"
"-- BYE BYE.\n"
msgstr ""
"Im Auslagerungs-Subsystem von GLAME ist ein schwerer Ausnahmefehler "
"aufgetreten.\n"
"Der Grund dafür ist:\n"
"  %s\n"
"Zuletzt wurde von libc folgender Fehler registriert:\n"
"  %s\n"
"Bitte sorgen Sie dafür, dass die Fehlerursache (das kann auch ein GLAME-"
"interner Fehler sein) behoben wird.\n"
"\n"
"-- BIS ZUM NÄCHSTEN MAL.\n"

#: src/gui/main.c:797
msgid ""
"Welcome first-time user of GLAME.\n"
"We need to do some basic setup stuff. Please run through\n"
"the preferences dialog and check the \"Swapfile Path\" and\n"
"\"Audio IO\" settings.\n"
msgstr ""
"Velkommen til GLAME.\n"
"Det er første gang du benytter dette program og må derfor angive\n"
"nogle grundlæggende indstillinger. Kontroller venligst også\n"
"stien til swapfilen og indstillingerne for audio-ind/uddata.\n"

#: src/gui/main.c:804
msgid ""
"You didnt change/check the configuration.\n"
"GLAME is exiting now.\n"
msgstr ""
"Du ændrede/kontrollerede ikke opsætningen.\n"
"GLAME afsluttes.\n"

#: src/gui/main.c:815
#, c-format
msgid ""
"GLAME was unable to create its swapfile\n"
"because of \"%s\".\n"
"Please check the configuration.\n"
msgstr ""
"GLAME kunne ikke oprette en swapfil\n"
"på grund af \"%s\".\n"
"Kontroller venligst opsætningen.\n"

#: src/gui/main.c:885
msgid "  GLAME version "
msgstr "  GLAME version "

#: src/gui/main.c:885
msgid ""
", Copyright (C) 1999-2001 by\n"
"  Alexander Ehlert, Richard Guenther, Johannes Hirche,\n"
"  Daniel Kobras. GLAME comes with ABSOLUTELY NO\n"
"  WARRANTY. This is free software, and you are welcome to\n"
"  redistribute it under certain conditions.\n"
"\n"
msgstr ""
", Copyright (C) 1999-2001 af\n"
"  Alexander Ehlert, Richard Günther, Johannes Hirche,\n"
"  Daniel Kobras. GLAME distribueres UDEN NOGEN FORM\n"
"  FOR GARANTI. Dette er frit programmel og kan \n"
"  redistribueres på visse betingelser\n"
"\n"

#: src/gui/swapfilegui.c:84 src/gui/swapfilegui.c:116
#: src/gui/waveeditgui.c:932
msgid "Edit"
msgstr "Rediger"

#: src/gui/swapfilegui.c:85 src/gui/swapfilegui.c:117
msgid "Properties..."
msgstr "Egenskaber..."

#: src/gui/swapfilegui.c:86
msgid "Timeline"
msgstr "Tidslinje"

#: src/gui/swapfilegui.c:88 src/gui/swapfilegui.c:119
#: src/gui/waveeditgui.c:198
msgid "Delete"
msgstr "Slet"

#: src/gui/swapfilegui.c:90
msgid "Add group"
msgstr "Tilføj gruppe"

#: src/gui/swapfilegui.c:91
msgid "Add clipboard"
msgstr "Tilføj fra klippebord"

#: src/gui/swapfilegui.c:92
msgid "Add mono wave"
msgstr "Tilføj monosignal"

#: src/gui/swapfilegui.c:93
msgid "Add stereo wave"
msgstr "Tilføj stereosignal"

#: src/gui/swapfilegui.c:94
msgid "Link selected"
msgstr "Sammenkæd markeringer"

#: src/gui/swapfilegui.c:95
msgid "Copy selected"
msgstr "Kopier markering"

#: src/gui/swapfilegui.c:97
msgid "Merge with parent"
msgstr "Flet med forælder"

#: src/gui/swapfilegui.c:98
msgid "Flatten"
msgstr "Sammenfold"

#: src/gui/swapfilegui.c:100 src/gui/swapfilegui.c:123
#: src/gui/waveeditgui.c:943
msgid "Apply operation"
msgstr "Udfør handling"

#: src/gui/swapfilegui.c:103 src/gui/swapfilegui.c:125
msgid "Export..."
msgstr "Eksportér..."

#: src/gui/swapfilegui.c:121
msgid "Group"
msgstr "Gruppér"

#: src/gui/swapfilegui.c:196 src/gui/waveeditgui.c:452
msgid "Error executing"
msgstr "Fejl i udførelsen"

#: src/gui/swapfilegui.c:289 src/gui/swapfilegui.c:333
msgid "Cannot place item into irregular group"
msgstr "Kan ikke tilføje element i irregulær gruppe"

#: src/gui/swapfilegui.c:439
msgid "left"
msgstr "venstre"

#: src/gui/swapfilegui.c:441
msgid "right"
msgstr "højre"

#: src/gui/swapfilegui.c:525
msgid "Clipboard is empty"
msgstr "Klippebordet er tomt"

#: src/gui/swapfilegui.c:582
msgid "Cannot open timeline"
msgstr "Kan ikke hente tidslinje"

#: src/gui/swapfilegui.c:590
msgid ""
"The timeline is highly experimental\n"
"and may cause unexpected effects\n"
"within other parts of GLAME.\n"
"Be warned."
msgstr ""
"Tidslinjen er i høj grad eksperimentiel og\n"
"uventede sideeffekter kan forekomme\n"
"andre steder i GLAME."

#: src/gui/swapfilegui.c:730
msgid "Drop into hbox"
msgstr "Put i en hbox"

#: src/gui/swapfilegui.c:736
msgid "Drop into vbox"
msgstr "Put i en vbox"

#: src/gui/apply.c:167
msgid "Unable to create input node"
msgstr "Kan ikke oprette inddataknude"

#: src/gui/apply.c:192 src/gui/apply.c:298
msgid "Unable to launch network"
msgstr "Kan ikke starte kredsløb"

#: src/gui/apply.c:272
msgid "Cannot construct network"
msgstr "Kan ikke konstruere kredsløb"

#: src/gui/apply.c:382
msgid "Preview"
msgstr "Forhåndsvisning"

#: src/gui/apply.c:384
msgid "Apply"
msgstr "Anvend"

#: src/gui/apply.c:397
#, c-format
msgid "Parameters of %s"
msgstr "Parametre for %s"

#: src/gui/apply.c:411
msgid "Lock size"
msgstr "Lås størrelse"

#: src/gui/apply.c:415
msgid "Loop previewing"
msgstr "Forhåndsvisning af løkke"

#: src/gui/glame_accelerator.c:187
msgid "No description"
msgstr "Ingen beskrivelse"

#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:670 src/gui/glame_accelerator.c:498
#: src/gui/waveeditgui.c:1474
msgid "Close"
msgstr "Luk"

#: src/gui/importexport.c:601
msgid "File Information"
msgstr "Filinformation"

#: src/gui/importexport.c:634
msgid "Get RMS & DC-Offset"
msgstr "Beregn RMS og DC-forskydning"

#: src/gui/importexport.c:658
msgid "Resample"
msgstr "Gensample"

#: src/gui/importexport.c:666
msgid "Rate"
msgstr "Rate"

#: src/gui/importexport.c:693
msgid "Import"
msgstr "Importer"

#: src/gui/importexport.c:1155 src/gui/waveeditgui.c:1433
msgid "Export"
msgstr "Eksporter"

#: src/gui/waveeditgui.c:68
msgid "Zoom to selection"
msgstr "Forstør markering"

#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:657 src/gui/waveeditgui.c:69
#: src/gui/waveeditgui.c:1438
msgid "Zoom in"
msgstr "Forstør"

#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:660 src/gui/waveeditgui.c:70
#: src/gui/waveeditgui.c:1442
msgid "Zoom out"
msgstr "Formindsk"

#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:663 src/gui/waveeditgui.c:71
#: src/gui/waveeditgui.c:1446
msgid "View all"
msgstr "Vis alt"

#: src/gui/waveeditgui.c:72
msgid "Goto marker"
msgstr "Gå til markør"

#: src/gui/waveeditgui.c:126 src/gui/waveeditgui.c:1455
msgid "Select none"
msgstr "Markér intet"

#: src/gui/waveeditgui.c:127 src/gui/waveeditgui.c:1451
msgid "Select all"
msgstr "Markér alt"

#: src/gui/waveeditgui.c:129
msgid "Export selection"
msgstr "Eksportér markering"

#: src/gui/waveeditgui.c:194
msgid "Cut"
msgstr "Klip"

#: src/gui/waveeditgui.c:195
msgid "Copy"
msgstr "Kopier"

#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:212 src/gui/waveeditgui.c:196
msgid "Paste"
msgstr "Sæt ind"

#: src/gui/waveeditgui.c:200
msgid "Undo"
msgstr "Fortryd"

#: src/gui/waveeditgui.c:201
msgid "Redo"
msgstr "Omgør"

#: src/gui/waveeditgui.c:305
msgid "Error during undo"
msgstr "Fejl ved fortryd"

#: src/gui/waveeditgui.c:319
msgid "Error during redo"
msgstr "Fejl ved omgør"

#: src/gui/waveeditgui.c:893
msgid "Failed to create network"
msgstr "Oprettelse af kredsløb mislykkedes"

#: src/gui/waveeditgui.c:933
msgid "View"
msgstr "Visning"

#: src/gui/waveeditgui.c:934
msgid "Select"
msgstr "Markér"

#: src/gui/waveeditgui.c:936
msgid "Play all"
msgstr "Afspil alle"

#: src/gui/waveeditgui.c:937
msgid "Play selection"
msgstr "Afspil markering"

#: src/gui/waveeditgui.c:938
msgid "Play from marker"
msgstr "Afspil fra markør"

#: src/gui/waveeditgui.c:940
msgid "Record at marker"
msgstr "Optag fra markør"

#: src/gui/waveeditgui.c:941
msgid "Record into selection"
msgstr "Optag på markering"

#: src/gui/waveeditgui.c:944
msgid "Apply filter"
msgstr "Anvend filter"

#: src/gui/waveeditgui.c:945
#, fuzzy
msgid "Apply custom..."
msgstr "Anvend tilpasset..."

#: src/gui/waveeditgui.c:1463
msgid "Play"
msgstr "afspil"

#: src/gui/waveeditgui.c:1468
msgid "Menu"
msgstr "Menu"

#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:672 src/gui/waveeditgui.c:1478
msgid "Help"
msgstr "Hjælp"

#: src/gui/edit_filter/canvasfilter.c:909
msgid "This item does not have a description"
msgstr "Dette element har ingen beskrivelse"

#: src/gui/edit_filter/canvasfilter.c:913
msgid "Description"
msgstr "Beskrivelse"

#: src/gui/edit_filter/canvasfilter.c:917
#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:318
msgid "Ports"
msgstr "Porte"

#: src/gui/edit_filter/canvasfilter.c:930
#: src/gui/edit_filter/canvasfilter.c:952
#: src/gui/edit_filter/canvasfilter.c:957
#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:333
#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:364
#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:369
msgid "Empty"
msgstr "Tom"

#: src/gui/edit_filter/canvasfilter.c:937
#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:314
#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:655
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaber"

#: src/gui/edit_filter/canvasfilter.c:1016
msgid "Export parameters..."
msgstr "Eksporter parametre..."

#: src/gui/edit_filter/canvasfilter.c:1036
msgid "Select parameter:"
msgstr "Udvælg parameter:"

#: src/gui/edit_filter/canvasfilter.c:1037
msgid "External name:"
msgstr "Eksternt navn:"

#: src/gui/edit_filter/canvasfilter.c:1083
#: src/gui/edit_filter/canvaspipe.c:298
msgid "_Delete"
msgstr "_slet"

#: src/gui/edit_filter/canvasfilter.c:1084
msgid "_Expand"
msgstr "_Udvid"

#: src/gui/edit_filter/canvasfilter.c:1085
msgid "_Open down"
msgstr "_Öffnen"

#: src/gui/edit_filter/canvasfilter.c:1087
msgid "_Redirect parameter"
msgstr "_Omdiriger parameter"

#: src/gui/edit_filter/canvasfilter.c:1089
msgid "_Group selection"
msgstr "_Grupper markering"

#: src/gui/edit_filter/canvasfilter.c:1090
msgid "_Ungroup"
msgstr "_Degrupper"

#: src/gui/edit_filter/canvasfilter.c:1091
msgid "Cop_y selection"
msgstr "Kopier markering"

#: src/gui/edit_filter/canvasfilter.c:1092
msgid "_Collapse selection"
msgstr "Sammenfold markering"

#: src/gui/edit_filter/canvasfilter.c:1094
msgid "_About node..."
msgstr "Om..."

#: src/gui/edit_filter/canvaspipe.c:295
msgid "_Source properties..."
msgstr "Egenskaber for _kilde..."

#: src/gui/edit_filter/canvaspipe.c:296
msgid "D_estination properties..."
msgstr "Egenskaber for _mål..."

#: src/gui/edit_filter/canvaspipe.c:379
#, c-format
msgid "Samplerate: %d"
msgstr "Samplerate: %d"

#: src/gui/edit_filter/canvaspipe.c:402
#, c-format
msgid "Hangle: %f"
msgstr "Winkel: %f"

#: src/gui/edit_filter/canvaspipe.c:428
msgid "Source params:"
msgstr "Kildeparametre:"

#: src/gui/edit_filter/canvaspipe.c:483
msgid "Dest params:"
msgstr "Målparametre:"

#: src/gui/edit_filter/canvasport.c:249
msgid "_Redirect port"
msgstr "Omdiriger port"

#: src/gui/edit_filter/canvasport.c:386
msgid "Export as..."
msgstr "Eksporter som..."

#: src/gui/edit_filter/canvasport.c:394
msgid "New port name"
msgstr "Nyt port navn"

#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:245
msgid "Delete Port"
msgstr "Slet port"

#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:253
msgid "Delete Parameter"
msgstr "Slet parameter"

#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:338
#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:374
msgid "Unknown"
msgstr "Ukendt"

#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:347
msgid "Parameters"
msgstr "Parametre"

#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:647
#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:751
msgid "Execute"
msgstr "Udfør"

#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:647
#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:751
msgid "Executes Filternetwork"
msgstr "Udfører filterkredsløb"

#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:649
msgid "Register"
msgstr "Registrer"

#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:649
msgid "Registers actual filternetwork"
msgstr "Registerer det aktuelle filterkredsløb"

#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:651
msgid "Save"
msgstr "Gem"

#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:651
msgid "Saves Filternetwork"
msgstr "Gemmer filterkredsløb"

#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:655
msgid "Edit Filternetwork Properties"
msgstr "Rediger egenskaber for filterkredsløb"

#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:657
msgid "Zooms in"
msgstr "Forstør"

#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:660
msgid "Zooms out"
msgstr "Formindsk"

#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:663
msgid "Adjusts scroll region"
msgstr "Tilpasser vinduet til filterkredsløbet"

#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:666
msgid "Add last"
msgstr "Tilføj seneste"

#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:666
msgid "Adds last filter"
msgstr "Tilføjer seneste filter"

#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:698
msgid "Load filternetwork"
msgstr "Indlæs filterkredsløb"

#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:713
msgid ""
"Error in loading network\n"
"Check out the glame-console output for more information"
msgstr ""
"Fejl i indlæsning af kredsløb\n"
"Se GLAME-konsolen for mere information"

#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:787
msgid "Stop"
msgstr "Stop"

#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:805
msgid "Save network as..."
msgstr "Gem kredsløb som..."

#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:809
msgid "Filter name"
msgstr "Filternavn"

#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:811
msgid "Category"
msgstr "Kategori"

#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:820
msgid "Empty file/filter or category name"
msgstr "Slet fil-, filter- eller kategorinavn"

#: src/gui/edit_filter/filtereditgui.c:845
msgid "Filtername"
msgstr "Filternavn"

#~ msgid "Unable to apply effect node(s)"
#~ msgstr "Kan ikke anvende effektknude(r)"

#~ msgid "Dont change values below, if you dont know what you are doing."
#~ msgstr ""
#~ "Ændr ikke på værdierne herunder hvis du ikke ved hvad du gør."

#~ msgid "Maximum number of cached fragment headers"
#~ msgstr "Maksimum antal fragmenthoveder i mellemlager"

#~ msgid "Maximum number of cached file descriptors"
#~ msgstr "Maksimum antal filbeskriverer i mellemlager"

#~ msgid "Maximum number of cached memory mappings"
#~ msgstr "Maksimum antal hukommelsesafbildninger i mellemlager"

#~ msgid "_Paste"
#~ msgstr "Sæt _ind"

#~ msgid "Delete node"
#~ msgstr "Slet knude"

#~ msgid "Expand"
#~ msgstr "Udvide"

#~ msgid "Open down"
#~ msgstr "Öffnen"

#~ msgid "Group selection"
#~ msgstr "Grupper markering"

#~ msgid "Ungroup"
#~ msgstr "Degrupper"

#~ msgid "Collapse selection"
#~ msgstr "Sammenfold markering"

#~ msgid "Show help"
#~ msgstr "Vis hjælp"

#~ msgid "Source properties"
#~ msgstr "Kildeegenskaber"

#~ msgid "Destination properties"
#~ msgstr "Målegenskaber"

#~ msgid "Delete pipe"
#~ msgstr "Slet rør"

#~ msgid "Deletes selected redirection"
#~ msgstr "Sletter markerede omdirigering"

#~ msgid "Error importing"
#~ msgstr "Fejl under importering"

#~ msgid "Edit audio file"
#~ msgstr "Rediger audiofil"

#~ msgid "GLAME only supports recording of up to two channels"
#~ msgstr "GLAME understøtter kun optagelse i op til to kanaler"

#~ msgid "Pause"
#~ msgstr "Pause"

#~ msgid "Record"
#~ msgstr "Optag"

#~ msgid "Cannot record"
#~ msgstr "Kan ikke optage"

#~ msgid "Plays the whole wave"
#~ msgstr "Afspiller hele signalet"

#~ msgid "Plays the actual selection"
#~ msgstr "Afspiller aktuelle markering"

#~ msgid "Plays from marker position"
#~ msgstr "Afspiller fra markørposition"

#~ msgid "Records starting at marker position"
#~ msgstr "Optager fra markørposition"

#~ msgid "Records into the actual selection"
#~ msgstr "Optager på aktuelle markering"

#~ msgid "Creates a filternetwork window for applying it to the selection"
#~ msgstr ""
#~ "Erzeugt ein Filternetzwerkeditor um es auf die Markierung anzuwenden"

#~ msgid ""
#~ "The network You wish to expand is already opened, do You wish to close "
#~ "the view?"
#~ msgstr ""
#~ "Das Netzwerk, daß expandiert werden soll ist schon geöffnet, wollen Sie "
#~ "daszugehörige Fenster schließen?"

#~ msgid "Name"
#~ msgstr "Navn"

#~ msgid "Type"
#~ msgstr "Type"

#~ msgid "Value"
#~ msgstr "Værdi"

#~ msgid "In"
#~ msgstr "Indgang"

#~ msgid "Out"
#~ msgstr "Udgang"

#~ msgid "Remap All"
#~ msgstr "Alle verknüpfen"

#~ msgid "Label: %s"
#~ msgstr "Etiket: %s"

#~ msgid "Source"
#~ msgstr "Kilde"

#~ msgid "Binding"
#~ msgstr "Belegung"

#~ msgid "Key"
#~ msgstr "Tast"

#~ msgid "Scope"
#~ msgstr "Virkefelt"

#~ msgid "Compression"
#~ msgstr "Komprimering"

#~ msgid "Select a file first!"
#~ msgstr "Vælg en fil først!"

#~ msgid "Failed to create importing network"
#~ msgstr "Fejl under oprettelse af importeret netværk"

#~ msgid "Audio plugins"
#~ msgstr "Audioudvidelsesmoduler"

#~ msgid "Add"
#~ msgstr "Tilføj"

#~ msgid ""
#~ "GLAME was unable to open/init its swapfile\n"
#~ "because of \"%s\".\n"
#~ "Please check the configuration and/or check for\n"
#~ "GLAME messages on the console.\n"
#~ msgstr ""
#~ "GLAME kunne ikke ikke åbne eller initialisere sin\n"
#~ "swapfil på grund af %s.\n"
#~ "Kontroller venligst opsætningen og/eller se.\n"
#~ "efter GLAME-information i konsollen.\n"

#~ msgid "No audio output support"
#~ msgstr "Ingen understøttelse for audiouddata"

#~ msgid "No audio input support"
#~ msgstr "Ingen understøttelse for audioinddata"

#~ msgid "Cannot play/record wave"
#~ msgstr "Kan ikke afspille/optage signal"

#~ msgid "Cannot play wave"
#~ msgstr "Kan ikke afspille signal"

#~ msgid "Nothing selected"
#~ msgstr "Intet markeret"

#~ msgid "Unable to create wavebuffer\n"
#~ msgstr "Kan ikke oprette signalbuffer\n" 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:53 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *