[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

rättstavning (fwd)Ännu ett meddelande från sändlistan SIRNET.


-- 
  Lars Aronsson (sslug@sslug)
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se/

---------- Forwarded message ----------
Date: Fri, 14 Feb 2003 16:18:25 +0100
From: Ola Karlsson <sslug@sslug>
To: sslug@sslug
Subject: [SIRNET] SV: [SIRNET] rättstavning

Hej, gick just med i listan för att visa att vi är intresserade och följer debatten!

Kan tills vidare bara säga att vi i flera års tid diskuterat frågan om språkresurser
(skrivregler, grammatikor, lexikon för stavning, böjning, uttal m.m.) som en del
av en fritt tillgänglig infrastruktur. Den diskussionen för vi kontinuerligt med bl.a.
Statskontoret och Kulturdepartmentet, liksom med utvecklare av språkstöd (inte minst KTH).
Den här frågan tas också upp i det statliga betänkandet Mål i mun som kom förra året:
"Enligt vår mening är språket ett nationellt intresse, och likaså är det
ett nationellt intresse att svenska språkresurser samlas in, lagras,
bearbetas och tillhandahålls. Det är därför ett statligt åtagande att
säkerställa att så sker. Vi föreslår att arbetet med att bygga
upp en nationell språkbank i form av gemensamma, svenska text-
och taldatabaser samt lexikala resurser m.m. skall fortsätta.
En nationell språkbank bör ses som en viktig del i den infrastruktur
som byggs upp för informationstekniken. Detta är enligt
vår mening en mer effektiv åtgärd än att satsa på t.ex. statliga bidrag
till utveckling av enskilda produkter. Utvecklingsarbetet bör
inriktas på att göra denna nationella språkbank så komplett som
möjligt (tal- och textdatabaser för nutida svenska, parallell- eller
översättningskorpusar samt ordböcker, termlistor, uttalsordböcker
och skrivregler m.m.). [...] Den nationella språkbanken skall emellertid inte bara vända sig
till språkteknologiska företag och forskare, utan också vara en
webbplats för svenska språkresurser på det globala nätet som riktar
sig till den breda allmänheten. Det är språkpolitiskt viktigt att den
nationella språkbanken får ett folkbildande uppdrag och kan tillgängliggöra
material av intresse för alla språkbrukare (se vidare
kapitel 19). En annan viktig avnämare är den offentliga förvaltningen. [...]

En del av kostnaderna för en
korpus är förknippade med rättigheter. Detta kan gälla t.ex. förlag
som har rättigheter till ordlistor eller forskningsinstitutioner som
tagit fram vissa material. Rätten till de gemensamma språkresurserna
är en viktig fråga som måste lösas för att Sverige skall få en väl
fungerande språkteknologisk infrastruktur. Enligt vår bedömning
måste texter som läggs in i den nationella språkbanken kunna utnyttjas
fritt. Den som ges uppgiften att bygga upp och administrera
den nationella språkbanken måste därför också hantera rättighetsfrågorna.
Det är viktigt att beakta detta när de ekonomiska resurserna
för detta förslag beräknas (se kapitel 21)."

Se vidare kap. 17 i Mål i mun på http://kultur.regeringen.se/propositionermm/sou/index.htm.

Vi vill själva ge ut våra Svenska skrivregler fritt på nätet, men har dels inte råd
(det är en av våra största inkomstkällor), dels inte tillåtelse från förlaget. Och så
ser det väl ut i allmänhet - merparten av alla kvalitativa resurser ägs av kommersiella förlag.
Den frågan måste lösas på politisk väg. Samtidigt ger lösningar som susning.nu ett viktigt
- och mer uppdaterat - bidrag. Tror att det här kommer att lösa sig. Det satsas ju t.ex. nu rätt
mycket på fritt tillgängliga termdatabaser, inte minst på nordisk nivå (www.nordlist.net,
www.nordterm.net). Svenska Akademien, som är en helt privat organisation, kan knappast förväntas
släppa SAOL fri, i synnerhet som Norstedts tjänar mycket pengar på den. Å andra sidan finns ju SAOB,
Sveriges ordbok no 1, fritt tillgänglig (http://g3.spraakdata.gu.se/saob/). Men så uppdaterade är förstås
inte artiklarna på A (från 1800-talet). ;-)

Vänliga hälsningar
Ola Karlsson, Svenska språknämnden

> -----Ursprungligt meddelande-----
> Inläggen i den här debatten, i alla fall så här långt, utvisar klart att det
finns ett enormt behov av stavningskontroll. Har någon kollat med Svenska
språknämnden? De borde väl vara intresserade?

>Här skulle alltså GU kunna göra en enorm nytta genom att släppa sin
lista fri, men de förhindras av att de inbillar sig att de måste ta
betalt för den.  Hur många tusenlappar får de in per år på det?  Kunde
inte Statskontoret gå in och "köpa loss" listan en gång för alla?
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:53 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *