[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

till frågan om rättstavningsprogram för svenskaFöljande är vidarebefordrat från den svenska mailinglistan SIRNET, som
handlar om IT i offentliga sektorn.  Avsändaren Barbro Atlestam är
chef på VINNOVA, som tidigare hette NUTEK.


-- 
  Lars Aronsson (sslug@sslug)
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se/


---------- Forwarded message ----------
Date: Thu, 13 Feb 2003 12:56:25 +0100
From: Barbro Atlestam <sslug@sslug>
To: sslug@sslug
Subject: [SIRNET] till frågan om rättstavningsprogram för svenska

Behovet av ett fritt tillgängligt och någorlunda avancerat
rättstavningsprogram för svenska är stort. Det finns såväl
näringspolitiska som kulturpolitiska motiv för att hävda att
utvecklingen skall kunna bekostas av offentliga medel. VINNOVA driver
sedan ett år tillbaka ett FoU-program för språkteknologi. Det är
dessvärre ett av VINNOVAs mindre program och dess framtida
finansiering är mycket osäker. I alla fall är ett av områdena som
fokuseras i programmet skrivstöd; olika slags hjälpmedel för
skrivprocessen som rättstavningsprogram och
grammatikgranskningsprogram. Vi hoppas att inom programmet kunna
bygga upp miljöer där språkteknologisk kunskap och skall kunna
utvecklas och spridas. Vi stödjer också ett informations- och
dokumentationscentrum; se www.sprakteknologi.org

Med vänliga hälsningar
Barbro
_________________________________________________
Barbro Atlestam
VINNOVA
101 58 Stockholm
tel: 08 - 473 3119
e-post: sslug@sslug
______________________________________________

_______________________________________________
SIRNET mailing list
sslug@sslug
http://mail.metamatrix.se/mailman/listinfo/sirnet 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:53 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *