[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [LOCALE] ordlistornas källkodQuoting Lars Aronsson <sslug@sslug>:

> Myspell har en COMPOUNDFLAG S som används för mjukvaru/S vilket gör
> att "mjukvaruleverantör" är OK, men "mjukvaru" underkänns (bra).
> Tyvärr finns ordet "mjukvaru" som fristående ord i Aspell-ordlistan.

Tja, i den sista versionen av min ispell-ordlista hade jag lagt ner mycket
arbete på sammansättningar. Det var markerat vilka ord som fick delta
som första ord i sammansättningar, och en del ord (bl.a. "mjukvaru")
godkändes bara i sammansättningar.
Då jag lämnade över ordlistan till SSLUG förstördes
sammansättningsinformationen och dessutom markerades "mjukvaru" och
alla andra sammansättningsböjningar som giltiga ord...
Min sista källkod har jag, tillfälligtvis, lagt upp på adressen
   http://217.215.183.103/iswedish.tgz

> Jag kanske borde arbeta med myspell-formatet i stället för ispell?
> Det verkar vara OpenOffice.org:s delprojekt "Lingucomponent",
> http://whiteboard.openoffice.org/lingucomponent/
> 
> Jag ser också att hyphenation och thesaurus saknas för svenska.
> Här finns mycket att göra.

Vad gäller avstavning finns det en MYCKET bra regeluppsättning för svenska
i LaTeX. Man bör kolla upp den först.

--
Göran


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:53 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *