[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [LOCALE] ordlistornas källkodGoran Andersson wrote:

> Vilken strategi har du när det gäller att tillåta/förbjuda verbens passiva
> former?

Om vi för enkelhets skull tar de svaga verben, så har jag en
ispell-flagga för aktiva former (/v) och en annan för passiva (/w).
Exempelvis verbet "abdikera" anser jag bara har aktiv form, så den
står som abdikera/v (minns att jag använder imperativen som stam, och
i det här fallet sammanfaller ju imperativ och infinitiv).  Förvisso
kan man tänka sig att drottning Kristinas kusin kommer in i rummet och
säger "jaså, här abdikeras det?!", men alla sådana exempel blir
väldigt konstlade.  Däremot har ordet "absorbera" både aktiv och
passiv form, och står därför som absorbera/vw

Min regel för /v i infinitiv och presens ser idag ut så här:

flag *v:
# infinitiv
	[^aemoyåä]	>	a
	b e d		>	ja
	ö d		>	ja
	[^ö] m		>	ma
	[^d] ö m	>	ma
	d ö m		>	a
# presens
	[aeoyåä]	>	r
	[^ö] m		>	mer
	[^d] ö m	>	mer
	d ö m		>	er
	[^aemoryåä]	>	er

Och flaggan /w ser likadan ut, men lägger till -s på orden:

flag *w:
# infinitiv
	[aeoyåä]	>	s
	[^aeomyåä]	>	as
	[^ö] m		>	mas
	[^d] ö m	>	mas
	d ö m		>	as
# presens, som i fallet -a täcks av infinitiven
 	[dgjklmnprtv]	>	s
 	[dgjklnprstv]	>	es
	[^ö] m		>	mes
	[^d] ö m	>	mes
	d ö m		>	es
	# skilj böjs både skiljs och skils
	i l j		>	-j,s

Här kan man se att jag är generös med presens passivum, där verbet
"grip" tillåter både formen grips och gripes.

> Tja, "siret" är bestämd form av substantivet "sir" (som i adjektivet
> "sirlig"). Däremot kommer nog "vasset" av att substantivet "vass"
> av misstag trotts vara neutrum.

SAOB bekräftar sir med såväl neutrum -et som reale -en som SIR.sbst2
under http://g3.spraakdata.gu.se/cgi-bin/osa/enkel.cgi?string=Sir
men tyvärr har SAOB inte kommit till Vass än.

> Jag måste upprepa att jag är mycket intresserad av källkoden eftersom den
> inte bara förbättrar rättstavningordlistan avsevärt, utan också (i princip)
> anger ordklass och böjningsmönster. Finns den tillgänglig på nätet? Om inte,
> kommer den att släppas vid ett senare tillfälle?

Jag avser i första hand att få färdig affixfilen och släppa den, så
att vi kan samarbeta om ordlistan sedan.  Det är därför jag vill
diskutera principerna för hur affixfilen bör vara utformad.

Jag såg att OpenOffice.org har en affixfil som liknar ispell:s men har
ett lite annat format.  Är det det som kallas MySpell?


-- 
  Lars Aronsson (sslug@sslug)
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se/ 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:53 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *