[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Debianmanual post-install.sgmlEndnu en Debianhistorie...
Jeg har selv digtet lidt på den i starten :)

Claus


<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- $Id: post-install.sgml,v 1.10 2001/12/21 00:02:21 claush Exp $ -->
<!-- original version: 1.19 -->

<chapt id="post-install">Næste skridt og hvordan man kommer videre

 <sect id="unix-intro">Hvis Unix er nyt for dig
  <p>
Hvis Unix er nyt for dig, burde du nok købe nogle bøger om emnet og
læse dem. <url id="&url-unix-faq;" name="Unix OSS"> har masser af
henvisninger til bøger og nyhedsgrupper, der kan hjælpe dig.
Du kan også tjekke den <url
id="&url-unix-user-friendly;" name="Brugervenlige Unix OSS">.
  <p>
Den danske Linuxbrugergruppe, <url id="http://www.sslug.dk/"; name="Skåne Sjælland
Linux User Group, SSLUG">, har skrevet en omfattende samling bøger om Linux. Du kan
hente dem fra <url id="http://www.sslug.dk/linuxbog"; name="SSLUG's
linuxbog-side"> i et utal af formater &mdash; eller købe en trykt udgave.
  <p>
Linux er en Unix-implementering. <url id="&url-ldp;" name="Linux
Dokumentationsproject (LDP)"> har samlet en masse guider (HOWTOs)
og netbøger om Linux. De fleste af disse dokumenter kan installeres
lokalt. Du skal blot installere pakken <package>doc-linux-html</package>
(HTML-versioner) eller <package>doc-linux-text</package> (ASCII-versioner).
Herefter ligger materialet i <file>/usr/doc/HOWTO</file>. Internationale
udgaver af visse LDP HOWTO'er findes også som Debian-pakker.
  <p>
Debianspecifikke oplysninger beskrives herunder.


 <sect id="debian-orientation">Overblik over Debian
  <p>
Debian afviger noget fra andre distributioner. Selvom du kender
Linux fra andre distributioner, er der visse ting, du bør vide om Debian
for at kunne beholde dit system i god stand. Dette kapitel giver dig et
overblik. Det er ikke ment som en vejledning i, hvordan man bruger Debian,
blot en hurtig fornemmelse af systemet for den meget travle.

 <sect1>Debians pakkesystem
<p>
Det vigtigste at kende til er Debians pakkesystem. En stor del af
dit system bør betrages som værende under pakkesystemets kontrol.
Det omfatter:
<list>
    <item>
<file>/usr</file> (undtagen <file>/usr/local</file>)
    <item>
<file>/var</file> (<file>/var/local</file> har du selv kontrol over)
    <item>
<file>/bin</file>
    <item>
<file>/sbin</file>
    <item>
<file>/lib</file>
</list>
Hvis du for eksempel erstatter <file>/usr/bin/perl</file>, vil det
i første omgang fungere udmærket, men når du senere opgraderer din
<package>perl</package>-pakke, vil den fil, du placerede der bliver
erstattet. Indviede kan komme uden om dette problem ved at sætte
pakker i bero ("hold") med <prgn>dselect</prgn>.
  <p>
En af de bedste installationsmetoder er apt. Du kan bruge den fra dselect
eller benytte kommandolinje-versionen direkte (man apt-get). Bemærk, at
apt også tillader, at du blander non-us (ikke-amerikanske), main
(hoveddistributionen), contrib (bidrag) og non-free (ikke-frie) programmer,
Dermed kan du have eksport-begrænsede pakker sammen med standard-udgaver.

 <sect1>Håndtering af programversioner
 <p> 
Alternative udgaver af programmer håndteres af update-alternatives. Hvis du
vedligeholder flere versioner af dine programmer, bør du læse manualsiden
for updates-alternatives.

 <sect1>Cron-opgavehåndtering
 <p>
Alle opgaver, der hører under systemadministratoren bør ligge i
<file>/etc</file>, da de skal betragtes som opsætningsfiler.
Hvis du har en root-cron-opgave, der skal udføres dagligt, ugentligt
eller dagligt, bør du lægge dem i <file>/etc/cron.{daily,weekly,monthly}</file>.
Opgaver heri aktiveres fra <file>/etc/crontab</file>, og vil blive
udført i alfabetisk rækkefølge et efter et.
  <p> 
Har du på den anden side en cron-opgave, der skal (a) udføres af en
bestemt bruger eller skal (b) udføres på bestemte tidspunkter eller
med specielle tidsintervaller, kan du enten bruge <file>/etc/crontab</file>
eller (bedre) <file>/etc/cron.d/whatever</file>. Disse filer har også
et ekstra felt, det gør det muligt at angive, hvilken bruger opgaven
skal udføres under.
  <p>
I alle tilfælde kan du blot redigere filerne. Cron vil bemærke dem
automatisk. Du skal ikke give nogen kommando. Flere oplysninger kan
findes i cron(8), crontab(5) og <file>/usr/doc/cron/README.Debian</file>.


<![ %i386 [
 <sect id="reactivating-win">Reaktivering af DOS og Windows
  <p>
Efter installationen af basissystemet og skrivning i <em>Master Boot
Record</em>, vil du kunne starte Linux op &mdash; men sandsynligvis ikke
andet. Det afhænger af, hvilke valg du har gjort under installationen.
Dette kapitel vil beskrive, hvordan du kan reaktivere dit gamle system,
så du også kan starte f.eks. DOS eller Windows op igen.
  <p>
<prgn>LILO</prgn> er en opstartshåndtering, som også kan opstarte andre
styresystemer end Linux, så længe de overholder PC-konventionerne.
Opstartshåndteringen kontrolleres via filen <file>/etc/lilo.conf</file>.
Husk at køre <prgn>lilo</prgn> hver gang, du har rettet i denne fil,
da ændringerne først træder i kraft, når du har kørt programmet.
  <p>
De vigtige dele af filen <file>lilo.conf</file> er de linjer, der indeholder
nøgleordene <tt>image</tt> og <tt>other</tt> samt de efterfølgende linjer.
De bruges til at beskrive et system, der kan startes op af <prgn>LILO</prgn>.
De omfatter en kerne (<tt>image</tt>), en rodpartition, yderligere
kerneparametre o.s.v., såvel som en opsætning, der starter et andet,
ikke-Linux (<tt>other</tt>) styresystem op. Nøgleordene kan bruges flere
gange. Rækkefølgen af systemerne i opsætningsfilen er betydende, da
den bestemmer, hvilket system der opstartes automatisk efter &mdash;
for eksempel &mdash; et tidsudløb (<tt>delay</tt>) forudsat <prgn>LILO</prgn>
ikke stoppes ved at trykke på <em>skiftetasten</em>.
  <p>
Efter en nyinstallation af Debian, er kun det aktuelle system sat op til
at kunne startes op med <prgn>LILO</prgn>. Hvis du ønsker at kunne starte
en anden Linuxkerne op, skal du redigere filen <file>/etc/lilo.conf</file> ved
at tilføje følgende linjer:

<example>
&additional-lilo-image;
</example>

Kun de første to linjer er nødvendige for en grundlæggende opsætning. Læs
<prgn>LILO</prgn>-dokumentationen, hvis du vil vide mere om de to andre
muligheder, Den ligger i <file>/usr/share/doc/lilo/</file>. Filen, som bør
læses er <file>Manual.txt</file>. Du kan også vælge at læse <prgn>LILO</prgn>s
manualsider <manref name="lilo.conf" section="5"> for at få et overblik over
nøgleordene vedr. opsætningen og <manref name="lilo" section="8">, der beskriver
installationen af den nye opsætning i opstarts-sektoren.
  <p>
Bemærk, at &debian; har andre tilgængelige opstartsindlæsere, såsom
GRUB (i pakken <package>grub</package>), CHOS (i <package>chos</package>),
Extended-IPL (i <package>extipl</package>), loadlin (i
<package>loadlin</package>) m.fl.
]]>

 <sect id="further-reading">Videre læsning og information
  <p>
Hvis du skal bruge oplysninger om et bestemt program, bør du starte
med at prøve at køre <tt>man <var>program</var></tt> eller <tt>info
<var>program</var></tt>.
  <p>
Der er også masser af nyttig dokumentation i <file>/usr/doc</file>.
Specielt indeholder <file>/usr/doc/HOWTO</file> og <file>/usr/doc/FAQ</file>
en masse interessante oplysninger. Se, hvordan du rapporterer fejl i
<file>/usr/doc/debian/bug*</file>. Debianspecifikke emner for et bestemt
program kan du finde under <file>/usr/doc/(pakkenavn)/README.Debian</file>.
  <p>
<url id="http://&www-debian-org;/"; name="Debians hjemmeside"> indeholder store
mængder dokumentation om Debian. Se specielt <url id="&url-debian-faq;"
name="Debian OSS"> og <url id="&url-list-archives;" name="Debians
postliste-arkiver">. Debiansamfundet giver indbyrdes hjælp og støtte. Se hvordan du
abonnerer på Debianpostlister på <url id="&url-list-subscribe;"
name="Postliste-abonnement">-siden.


 <sect id="kernel-baking">Oversættelse af en ny kerne
  <p>
Hvorfor skulle nogen ønske at oversætte en ny kerne? Det er ofte ikke
nødvendigt, da standardkernen, der følger med Debian kan håndtere de fleste
opsætninger. Dog kan det være nyttigt at oversætte en ny kerne for at:

<list>
    <item>
håndtere specielle maskinkrav, eller konflikter mellem udstyret og de
medfølgende kerner
    <item>
udnytte udstyr eller muligheder, der ikke er medtaget i standardkernen,
såsom APM eller SMP

<![ %i386 [ <item> 
Varianterne compact og idepci indeholder ikke lydunderstøttelse.
Selvom standardkernerne gør, virker det af andre grunde muligvis
ikke. ]]>

    <item>
optimere kernen ved at fjerne ubenyttede drivere for at opnå en
hurtigere opstart.
    <item>
bruge muligheder i kernen, der ikke understøttes af standardkernen
(såsom brandmure).
    <item>
køre en opdateret udviklingskerne
    <item>
imponere dine venner, prøv nye ting
</list>

 <sect1>Håndtering af kerneaftryk
  <p>
Vær ikke bange for at prøve at oversætte kernen. Det er sjovt og frugtbart.
  <p>
For at oversætte en kerne på Debians måde, skal du bruge disse pakker:
<package>kernel-package</package>,
<package>kernel-source-&kernelversion;</package> (den nyeste version i
skrivende stund), <package>fakeroot</package> og et par andre, der sikkert
allerede er installeret (se hele listen i
<file>/usr/share/doc/kernel-package/README.gz</file>).
  <p> 
På denne måde vil du få en .deb ud af din kerne-kildekode og, hvis
du har ikke-standard moduler, også lave en tilpasset afhængig .deb af disse.
Det er en bedre måde at håndtere kerneaftryk; <file>/boot</file> vil
indeholde kernen, System.map og en log over den aktive opsætningsfil.
  <p>
Bemærk, at du ikke er <em>nødt</em> til at oversætte din kerne på
Debians måde, men vi synes, at det rent faktisk gør det nemmere og
sikrere at bruge pakkesystemet til at håndtere din kerne. Faktisk kan
du hente kildekoden direkte fra Linus fremfor
<package>kernel-source-&kernelversion;</package>, og stadig bruge
<package>kernel-package</package>-oversættelsesmetoden. Selvom
&kernelversion;-kernen stadig bruges i Woody under installationen, fås nyere
2.4-kerner som kerneaftryk.
<p>
Bemærk også, at den fulde dokumentation om brugen af
<package>kernel-package</package> ligger i
<file>/usr/share/doc/kernel-package</file>. Dette kapitel giver kun en
kort introduktion.
<![ %sparc [
  <p>
Hvis du oversætter en kerne til UltraSPARC, skal du sikre dig, at du
har installeret pakken <package>egcs64</package>. Dette er en
foretrukne oversætter for 64bit SPARC-kerner. Standardoversætteren
<prgn>gcc</prgn> kan også oversætte 64bit-kerner, men den er ikke nær
så stabil. Hvis du ikke bruger <package>egcs64</package> og får
kerneproblemer, vil du højst sandsynligt blive bedt om at genoversætte
kernen med <package>egcs64</package>, for at se om dit problem hermed
går over. Sørg for at køre <tt>update-alternatives --config
sparc64-linux-gcc</tt> som root efter installationen af
<package>egcs64</package>, og sikr dig, at <package>egcs64</package>
bruges af dette program. ]]>
  <p>
Vi vil herefter gå ud fra, at din kerne-kildekode ligger i
<file>/usr/local/src</file>, og at din kerneversion er
&kernelversion;. Opret et katalog under <file>/usr/local/src</file>
som root og ret ejeren af dette katalog til din almindelige
ikke-root-konto. Gå til det katalog, hvor du vil udpakke
kerne-kildekoden (<tt>cd /usr/local/src</tt>), og udpak &mdash; som
ikke-root &mdash; kildekoden (<tt>tar xIf
/usr/src/kernel-source-&kernelversion;.tar.bz2</tt>), og skift katalog
til dette (<tt>cd kernel-source-&kernelversion;/</tt>). Nu kan du
sætte kernen op. Hvis X11 er installeret, gøres dette med <tt>make
xconfig</tt>, ellers bruges <tt>make menuconfig</tt> (dette kræver
pakken <package>ncurses-dev</package>). Giv dig tid til at læse
skærmhjælpen grundigt. Når du er i tvivl, er det typisk det sikreste
at medtage den enheds-driver (den programstump, der håndterer
maskindelene, såsom netkort, SCSI-controllere o.s.v.), du er i tvivl
om. Advarsel: andre indstillinger, der ikke vedrører bestemte
maskindele, bør bevare standardindstillingen, hvis du ikke forstår
dem. Glem ikke at vælge "Kernel module loader" under "Loadable module
support"
<![ %alpha [
og "Enhanced Real Time Clock Support" under "Character devices"
(disse valg er
]]>
<![ %not-alpha [ (dette valg er ]]>
ikke gjort i standardindstillingen). Uden dette, vil du få problemer
med din Debianinstallation.
  <p>
Rens kildekode-træet og nulstil
<package>kernel-package</package>-indstillingerne. Dette gøres med
<tt>make-kpkg clean</tt>.
  <p>
Oversæt derefter kernen: <tt>fakeroot make-kpkg
--revision=custom.1.0 kernel_image</tt>. Versionsnummeret "1.0"
kan ændres efter ønske. Det er blot et versionnummer, som du selv kan
bruge til at holde styr på dine oversatte kerner. Du kan ligeledes
ændre "custom" til ethvert andet ord (f.eks. et
maskinnavn). Kerneoversættelsen kan tage en hel del tid, afhængig af,
hvor kraftig din maskine er. <![
%supports-pcmcia [
  <p>
Hvis du har brug for PCMCIA-understøttelse, skal du også installere
pakken <package>pcmcia-source</package>. Udpak den som root i
kataloget <file>/usr/src</file> (det er vigtigt, at modulerne ligger i
<file>/usr/src/modules</file>, hvor de forventes at ligge). Kør
derefter <tt>make-kpkg modules_image</tt> som root. ]]>
  <p>
Når oversættelsen er afsluttet, kan du installere din hjemmebyggede
kerne som enhver anden pakke. Kør <tt>dpkg -i
../kernel-image-&kernelversion;-<var>underarkt</var>_custom.1.0_&architecture;.deb</tt>
som root.
<var>underarkt</var>-delen er en valgfri underarkitektur, <![ %i386
[ såsom ``i586'', ]]> afhængig af, hvilke kerneindstillinger, du har
valgt. <tt>dpkg -i kernel-image...</tt> vil installere kernen sammen
med nogle andre, gode støttefiler. For eksempel vil
<file>System.map</file> blive installeret korrekt (nyttigt til af
fejlfinde en kerne), og<file>/boot/config-&kernelversion;</file>
vil indeholde dine aktuelle kerneindstillinger. Din nye pakke
<package>kernel-image-&kernelversion;</package> er også klog nok til
automatisk at benytte din platforms opstartsindlæser til at opdatere
dine opstartsindstillinger, så du kan starte op uden at køre
opstartsindlæseren. Hvis du har lavet en modul-pakke &mdash;
f.eks., hvis du har PCMCIA &mdash; skal du også installere denne pakke.
  <p>
Nu er det tid at genstarte systemet: Læs enhver advarsel, ovenstående
trin måtte have givet grundigt, og kør så <tt>shutdown -r now</tt>.
  <p>
Flere oplysninger om <package>kernel-package</package>, ligger i
<file>/usr/doc/kernel-package</file>.

<!-- Keep this comment at the end of the file
Local variables:
mode: sgml
sgml-omittag:t
sgml-shorttag:t
sgml-namecase-general:t
sgml-general-insert-case:lower
sgml-minimize-attributes:max
sgml-always-quote-attributes:t
sgml-indent-step:2
sgml-indent-data:nil
sgml-parent-document:("../install.sgml" "book" "chapt")
sgml-declaration:nil
sgml-exposed-tags:nil
sgml-local-catalogs:nil
sgml-local-ecat-files:nil
End:
-->
<!-- LocalWords: updates-alternatives
 -->

-- 
Claus Hindsgaul


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:53 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *