[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Debianmanual kernel.sgmlEndnu et afsnit i føljetonen. Denne gang handler det om installation af Linuxkernen og basissystemet.
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- $Id: kernel.sgml,v 1.8 2001/12/16 22:49:53 claush Exp $ -->
<!-- original version: 1.5 -->

<chapt id="install-system">Installation af kernen og basissystemet

 <sect id="install-os">&MSG-INSTALL-OS;
  <p>
Næste trin er at installere kernen og kernemodulerne på dit nye
system.
  <p>
Du vil få en menu over enheder, hvorfra du kan installere kernen og
modulerne. Husk, at du kan bruge enhver tilgængelig enhed, og at du
ikke er begrænset til at skulle bruge det samme medie, som du
startede op med (Se <ref id="install-methods">).
  <p>
Bemærk, at de valgmuligheder, du får, afhænger af hvilket udstyr
<prgn>dbootstrap</prgn> has fundet. Hvis du
 installerer fra en
officiel cd-rom, bør programmet automatisk gøre det rigtige. Endda uden
at spørge hvilken enhed, der skal installeres fra (medmindre du
starter op med <tt>verbose</tt>-parameteren). Når du bliver bedt om
cd-rommen, skal du lægge den første cd i drevet.
  <p>
Hvis du installerer fra et lokalt filsystem, kan du vælge mellem to
muligheder. Vælg "harddisk", hvis diskpartitionen ikke er monteret
endnu, og "monteret", hvis den er. I begge tilfælde vil systemet først
kigge efter filer i
<file>dists/&releasename;/main/disks-&architecture;/current</file>.
Hvis den ikke finder disse filer, vil du blive bedt om at
&Select-Debian-Archive-path; &mdash; det er det katalog på disken,
hvor du har lagt de krævede installationsfiler. Hvis du har
Debianarkivet spejlet lokalt, kan du bruge det ved at angive det
katalog, hvor det ligger. Det er ofte i
<file>/archive/debian</file>. Sådanne arkiver karakteriseres ved
katalogstrukturer såsom
<file>debian/dists/&releasename;/main/disks-&architecture;/current</file>.
Du kan indtaste stien manuelt eller bruge <tt>&lt;...&gt;</tt>-knappen
til at søge i filsystemtræet.
  <p>
Efter valg af medie, vil du blive spurgt om det præcise katalog, der
indeholder de ønskede filer (som kan afhænge af din
underarkitektur). Bemærk, at systemet kan være ret følsomt overfor, at
filerne ligger nøjagtigt på det sted, der angives, inklusive
eventuelle underkataloger. Se loggen i tty3 (se <ref
id="dbootstrap-shell-log">), hvor <prgn>dbootstrap</prgn> logger
de filplaceringer den leder i.
  <p>
Hvis der optræder en "standard"-mulighed, bør du bruge den. Ellers
prøv "liste"-funktionen, hvor <prgn>dbootstrap</prgn> vil prøve at
finde filerne selv (men bemærk, at det kan tage ret lang tid, hvis du
benytter NFS). Som en sidste udvej kan du "manuelt" angive kataloget.
  <p>
Hvis du installerer fra disketter, får du brug for &RESCUE-FLOPPY;
(som sikkert allerede sidder i drevet) efterfulgt af &DRIVER-FLOPPY;.
  <p>
Hvis du vil installere kernen og modulerne via netværk, kan du gøre
dette ved at vælge "netværk" (HTTP) eller "nfs". Dine netkort skal
understøttes af standardkernen (se <ref id="supported-peripherals">).
Hvis "nfs"-muligheden ikke optræder, er du nødt til at vælge
&MSG-CANCEL; og gå tilbage og vælge &MSG-CONFIGURE-NET;-trinnet (se
<ref id="configure-network">), før du returnerer til dette trin.

  <sect id="install-os-nfs">NFS
   <p>
Vælg "nfs" og angiv din NFS-servers navn og sti til
<prgn>dbootstrap</prgn>. Forudsat, at du har lagt aftrykkene til
&RESCUE-FLOPPY; og &DRIVER-FLOPPY; på det rigtige sted på
NFS-serveren, skulle disse filer være tilgængelige til installation af
kerne og moduler. NFS-filsystemet vil blive monteret under
<file>/instmnt</file>. Vælg filernes placering som for "harddisk"
eller "monteret".

  <sect id="install-os-netfetch">Netværk
   <p>
Vælg "netværk" og angiv Debianarkivets URL og stil til
<prgn>dbootstrap</prgn>. Det forvalgte vil normalt virke fint for
ethvert officielt Debian-filspejl, selvom du retter serverdelen. Du kan
vælge at hente filerne gennem en proxy-server. Angiv blot serveren <![
%FIXME [ <strong>...this sentence isn't finished...</strong> ]]>

<![ %supports-nfsroot [
  <sect id="install-os-nfsroot">NFS-roden
  <p>
Hvis du installerer en diskløs arbejdsstation, bør du allerede have
sat netværket op som beskrevet i <ref id="configure-network">.
Du skulle nu have muligheden for at installere kernen og modulerne via
NFS. Fortsæt med "nfs", som beskrevet ovenfor. ]]>

  <p>
Andre trin kan være påkrævet for andre installationsmedier.


<![ %supports-pcmcia [
 <sect id="configure-pcmcia">&MSG-CONFIGURE-PCMCIA;
  <p>
Der er et alternativt trin <em>inden</em>
&MSG-CONFIGURE-MODULES;-menuen, der hedder &MSG-CONFIGURE-PCMCIA;.
Denne menu bruges til at aktivere understøttelse af PCMCIA.
  <p>
Hvis du har PCMCIA, men ikke installerer dit Debiansystem med det
(f.eks. ved at installere via et PCMCIA ethernet-kort), behøver du
ikke at sætte PCMCIA op nu. Du kan uden videre sætte PCMCIA op og
aktivere det senere, når installationen er overstået. Hvis du
derimod vil installere gennem et PCMCIA-netkort, er du nødt til at
vælge dette alternativ og sætte PCMCIA op før du sætter netværket op.
  <p>
Vælg alternativet under &MSG-CONFIGURE-MODULES;, hvis du skal
installere PCMCIA. Du vil blive spurgt, hvilken PCMCIA-controller,
dit system har. I de fleste tilfælde vil det være en <tt>i82365</tt>.
I nogle tilfælde vil det være<tt>tcic</tt>. Hvis du er i tvivl, kan de
se det i specifikationerne på den bærbare computer. Du kan normalt
efterlade de efterfølgende valgmuligheder tomme. Noget udstyr
kræver dog specialangivelser her. I så tilfælde indeholder <url
id="&url-pcmcia-howto;" name="Linux PCMCIA HOWTO"> masser af
oplysninger, hvis standardindstillingen ikke virker.
  <p>
I visse sjældne tilfælde kan du også få brug for at læse og redigere
filen <file>/etc/pcmcia/config.opts</file>. Du kan åbne din sekundære
virtuelle terminal (<em>venstre Alt-F2</em>) og redigere filen her, og
derefter sætte din PCMCIA op igen, eller manuelt gennemtvinge
genindlæsning af modulerne med kommandoerne <prgn>insmod</prgn> og
<prgn>rmmod</prgn>.
  <p>
Så snart PCMCIA er sat op og installeret, kan du hoppe tilbage
og sætte dine enhedsdrivere op, som beskrevet i næste afsnit.
]]>

 <sect id="configure-modules">&MSG-CONFIGURE-MODULES;
  <p>
Vælg menupunktet &MSG-CONFIGURE-MODULES; for at sætte
enhedsdriverne op, dvs. kernemodulerne.
  <p>
Først vil du blive spurgt, om du vil indlæse yderligere kernemoduler
fra en producents diskette. De fleste kan springe dette trin over, da
det kun kan bruges, hvis der kræves lukkede eller ikke-standard
moduler til dit udstyr (for eksempel til en bestemt
SCSI-controller). Den vil lede efter modulerne på disketten på
placeringer som <file>/lib/modules/diverse</file> (hvor
<var>diverse</var> kan være ethvert underkatalog med kategorier af 
kernemoduler). Alle fundne filer vil blive kopieret til den disk, du 
installerer til, så de kan blive sat op i næste trin.
  <p>
Derefter vil programmet <prgn>modconf</prgn> blive kørt. Det er et
simpelt, program, der viser kategorier af kernemoduler og lader dig gennemgå
de forskellige kategorier, så du kan udvælge de moduler, du vil
installere.
  <p>
Vi anbefaler, at du <em>kun</em> sætter de enheder op, der kræves
for at installationsprocessen, og ikke i forvejen er fundet af
kernen. Mange behøver slet ikke at sætte kernemodulerne op.
  <p>
for eksempel kan du være nødt til eksplicit at indlæse et netkorts
driver fra <tt>net</tt>-sektionen, en SCSI-disk-driver fra
<tt>scsi</tt>-sektionen eller en driver til en speciel cd-rom fra
<tt>cdrom</tt>-sektionen. De enheder du sætter op, vil blive
indlæst automatisk, hver gang dit system starter op.
  <p>
Visse moduler kræver angivelse af parametre. For at se, hvilke
parametre, der er relevante, må du tjekke dokumentationen for den
aktuelle kernedriver.
  <p>
Også efter, at systemet er installeret, kan du sætte dine
moduler op igen med programmet <prgn>modconf</prgn>.


 <sect id="configure-network">&MSG-CONFIGURE-NET;
  <p>
Hvis installationssystemet ikke finder et netkort, vil det give dig
skærmen &Configure-the-Hostname;. Selv hvis du ikke har et netværk,
eller din netforbindelse er midlertidig (f.eks. en modemforbindelse),
skal din maskine have et navn.
  <p>
Hvis installationssystemet derimod finder et netkort, vil den sende
dig til trinnet &MSG-CONFIGURE-NET;. Hvis systemet ikke lader dig
køre dette trin, er det fordi det ikke kan finde nogen netkort på dit
system. Hvis du har et netkort, betyder dette, at du nok sprang over
opsætningen af netværksenheden tilbage i <ref
id="configure-modules">. Hop tilbage til det trin og se efter
<tt>net</tt>-enheder.
  <p>
Hvis systemet har fundet mere end ét netkort, når du kommer til
&MSG-CONFIGURE-NET;-trinnet, vil det bede dig vælge, hvilken enhed, du
ønsker at sætte op. Du kan på dette tidspunkt kun sætte én op.
Efter installationen kan du sætte yderligere netkort op &mdash;
se man-siden <manref name="interfaces" section="5">.

<![ %supports-pcmcia [
  <p>
Hvis <prgn>dbootstrap</prgn> opdager, at du har sat PCMCIA op (<ref
id="configure-pcmcia">), vil du blive spurgt om dit netkort er et
PCMCIA-kort. Dette vil afgøre hvordan og hvor, netværket skal
sættes op.
]]>

  <p>
Derefter vil <prgn>dbootstrap</prgn> spørge dig, om du vil bruge en
DHCP- eller BOOTP-server til at sætte netværket op. Hvis du kan,
bør du sige &Yes;, da du så kan springe resten af dette afsnit
over. Forhåbentlig får du svaret
&The-network-has-been-successfully-configured-using-DHCP-BOOTP;.
Spring frem til <ref id="install-base">. Hvis opsætningen
mislykkes, kan du tjekke kablingen og loggen i tty3. Ellers kan du
fortsætte opsætningen af netværket manuelt.
  <p>
For manuelt at sætte netværket op, vil <prgn>dbootstrap</prgn>
stille nogle spørgsmål om dit netværk. Udfyld svarene fra <ref
id="needed-info">. Systemet vil derefter opsummere dine
netværksoplysninger og bede dig bekræfte disse. Herefter skal du
angive det netkort, din primære netforbindelse benytter. Normalt vil
det være "eth0" (den første ethernet-enhed).
  <p>
Et par tekniske detaljer, som du måske, måske ikke, vil have glæde af:
Programmet antager, at netværkets IP-adresse er det bitvist OG af dit
systems IP-adresse og din netmaske. Det vil gætte
rundsendings-adressen (eng: "Broadcast Address") som bitvist ELLER
mellem systemets IP-adresse og den bitvise negation af netmasken. Det
vil gætte på, at dit adgangspunkt (eng: "gateway) også er din
DNS-server. Brug systemets gæt, hvis du ikke kan finde svarene selv
&mdash; du kan ændre dem så snart systemet er installeret ved at rette
i filen <file>/etc/network/interfaces</file>. Alternativt kan du
installere pakken <package>etherconf</package>, som vil lede dig
gennem netværksopsætningen.


 <sect id="install-base">&MSG-INSTALL-BASE;
  <p>
Det næste trin er installationen af basissystemet. Basissystemet er en
minimal samling pakker, der udgør et fungerende, simpelt,
selvstændigt system. Det fylder mindre end 70MB.
  <p>
Under trinnet &MSG-INSTALL-BASE; vil du få valget mellem enheder,
du kan installere basissystemet fra, hvis du ikke installerer
fra en cd-rom. Hvis du installerer fra en officiel cd-rom, vil du
ganske enkelt blive bedt om at indsætte den.
  <p> 
Hvis du installerer basissystemet over netværket, skal du vide at
nogle af trinnene kan tage ganske lang tid, og man kan ikke altid
tydeligt se fremgangen. Specielt kan systemet virke frosset under
indlæsningen af <file>Packages.gz</file> i starten og installationen
af basis- og essentielle pakker. Giv dem god tid. Du kan bruge <tt>df
-h</tt> i terminal 2 til at overbevise dig selv om, at disken rent
faktisk ændrer indhold.
  <p>
Dog, hvis systemet låses med det samme, mens det henter en fil
kaldet<file>Release</file>, kan du godt gå ud fra, at netværksarkivet
ikke blev fundet, eller at der er et problem med det.


<!-- Keep this comment at the end of the file
Local variables:
mode: sgml
sgml-omittag:t
sgml-shorttag:t
sgml-namecase-general:t
sgml-general-insert-case:lower
sgml-minimize-attributes:max
sgml-always-quote-attributes:t
sgml-indent-step:2
sgml-indent-data:nil
sgml-parent-document:("../install.sgml" "book" "chapt")
sgml-declaration:nil
sgml-exposed-tags:nil
sgml-local-catalogs:nil
sgml-local-ecat-files:nil
End:
-->

-- 
Claus Hindsgaul


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:53 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *