[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

referat af hjemmsaftedanskgruppens møde nr 7+Referat af møde i hjemmesaftedanskgruppen, HSDG møde nr 7.
+tirs. d. 3. oktober 2000 kl. 18:00, hos Keld.

 plustegn i kollone 1 betyder ny linie (diff -U 10 f1 f2, slet gamle)

+Tilstede: Keld, Jacob, Troels
+Afbud: Leif, Kenneth, Jonas, Peter, Henrik, Sune
 
 1. Referat fra sidst: Godkendt
 
 2. Næste møde:
 
+Onsdag den 15. november 2000 kl 18:00 hos Keld Simonsen
 Sankt Jørgens Allé 8, 1. th, 1615 V, tel 3322-6543
 Folk der er interesseret i at være med i arbejdsgruppen
 bedes eposte sslug@sslug
 
 3. Organisation
 
+Keld har lavet en side med HSDG referater.
 Vi laver en fælles huskeseddel (action item list), Keld skal lave den snart.
 
 Logo? Rebus! Hjem saftevandskande danskflag i kartouche
 Vi arbejder på det. Kenneth kigger på det til næste gang.
 
 Hans Schou har givet os en url speling.org . (bemærk stavefjelen)
+Jacob vil undersøge det. Vi har da.speling.org.
+Jacob har dog ikke haft tid til at lægge danske ordlister derover.
+Vi skal gerne have alle sprogs ordlister derover.
+
 Måske kan vi bruge mandrakes i18n.org Troels + Keld undersøger.
 
 4. Dansk edb-sprog/edb-ordbog.
 
+Målet: en kommenteret ordliste engelsk/dansk, ca 1000 ord.
 
 Keld tager snart kontakt med Pia Jarvad, DSN.
 EU har nok term database, som vi bør kigge på, måske også WIPO termdabase.
 Keld undersøger.
 
+Vi gør det på dansk-listen - tager "c" til næste gang.
 Vi vil sætte en stjerne ved de ord vi alle er enige om.
+
+Vi skal lave en liste med uheldige oversættelser som bilag til ordlisten.
+
+Keld skal lave en maskinlæsbar udgave af listen, gerne med seimkolon-
+separation. Troels laver lidt programmel til at behandle dette.
+
+Jacob har talt med Christian Mikkelsen om at finde fejl med
+ord der ikke er rigtigt sammensatte (de er adskilte).
 
 
 5. ordlister og brug deraf
 
 5.1 programmel
 
+Det sår lidt i stampe, men Jacob har fundet ud af hvordan det skal
+gøres efter bl.a idéer fra Peter. Ikke noget nyt.
 
 5.2 ordlister
 
+Vi hal releaset liste 1.4.2, dog ikke med ny affix fil.
+Jacob mfl. har lavet en pressemedelelse, den blev bragt i CW,
+og Jacob blev også interviewet til CW. Meget flot!
+
+  msg-værktøjer bør oversættes til dos/windows. 
+   Keld checker om cygnus har gjort det.
+
+ - Jacob skal lave ordlisten om til dict, der er beskrevet i en RFC .
+  Jacob skal sætte en færøsk dict-server op.
+  Peter Zachariasen har ikke givet Jacob adgang til en maskine endnu.
+
+ - krydsoversættelse dansk/engelsk/.../esparanto
+  EU giver måske støtte til open source maskinunderstøttet
+   oversættelse. Keld og Troels vil gerne være med.
 
 - orddeling
+  en del af den store database. Jacob arbejder på det.
 
 - frekvensordbog, Jacob og Christian Mikkelsen vil lave 
  en frekvensordbog. Nogen har allerede lavet en, Jacob spørger.
+  Jacob siger at Information er meget interesseret i samarbejde om
+  ordlisten.
+
+ danish-howto, Troels har lavet en rpm, indeholder linux-bogen og
+ nogle howtoer. ligger på ftp://rh.dk/sslug/packages/howto/
+ Henrik skriver til vedligeholderen af danish-howto.
 
+ Troels siger at XML har problemer med æøå - er løst, den
+ kører UTF-8 som standard.
 
 Keld vil lave gerne lave et møde om dansk-gruppens arbejde,
+eller linux på dansk. Onsdag den 29. november på Symbion 19-22.
 
 Foredrag: 
 Keld: Oversigt
 Troels: Social engineering: Hvordan får man folk til at gøre hvad man vil have.
 Jacob: teknisk om dsdo opbygning
 Troels: Mandrake og kde 2
 Kenneth: Gnome
 Keld: oversættelser
 Keld: arbejde med internationale standarder - problemer
 
 Troels "MinLinux" lavet som scripts til at opdatere mdk.
 
+Troels har lavet nogle .pl scrips så det er nemt at lave sine egne
+modifikationer af distributioner, fx skræddersyet for en PC-leverandør, eller
+specielt for en leverandør af brandmursprogrammel.
+
 6. Oversættelser
 
+Keld har lavet lidt oversættelse på mandrake og gnome.
 Kenneth har lavet en del på redhat, og noget på gnome.
+Troels og Nikolaj har lavet oversættelser til Mandrake.
+Der nye folk der gerne vil oversætte GNU.
 
 Status er:
+Mandrake 99 % - websidene oversættes.
+Gnome - 89 % nye programmer - vi har været oppe på 100 %.
 Kde - 100 %
+GNU - 39 % (volumen)
 
 - gnome + kenneth/keld - er noget bagefter
 - kde + Erik - 2.0 er 100 %
 - mozilla, vi vil kigge på det
 - gnu - lynx skal ind, fileutils uploaded
 - redhat + Kenneth: 7.0 venter på et døende patent
 - mandrake + Troels skriver til dem 3 gange
 - debian + ikke Peter Makholm, måske Jacob eller Henrik
 - SuSE - Kenneth - ikke noget nyt
 - freeciv - keld har taget kontakt - de har i18n sider.
  Keld kigger muligvis på det.
 
 presse leverandørerne
 - corel
  Jacob skriver snart et brev til corel om at deres lokalisering bør virke
+  Jacob skriver også om ispell/pspell
 - Staroffice: skal gerne bruge DSDO - oversættelser ikke perfekte
+  Kenneth er med. 
 
 7. i18n standardisering
 
  I18n vejledning
    Keld har fået en vejledning om POSIX localer mm til afstemning
    http://www.dkuug.dk/jtc1/sc22/open/n3162.pdf
  i18n localer
    færøsk locale skal sendes til Jacob
+   Beskrivelse sendes til Jacob
 
+ Keld har skrevet en artikel om standardisering.
 
 8. linux hæfter.
 
 Kenneth: hæfte om introduktion til gnome, er ved at blve til sgml.
 Bliver nok en del af friheden til at vælge.
 Sune: man burde dele det op i et hæfte om hvad man skal installere,
 og dernæst et hæfte pr distribution.
 
 Troels og Kenneth vil lave howtoer til introer.
 
 Vi vil skrive nogle retningslinier for dette.
 "HOWTO- get you program translated". Kenneth Jacob keld, troels,
 reviewers: peter. Vi kan måske bruge linux-i18n.org
 eller i18n.gnu.org. Vi skal først have noget vi kan vise.
 Jacob og Kenneth har idéer, Keld også.
 Det er bedst at være proaktiv.
 Kenneth og Troels er i gang.
 Troels vil skrive om hvordan man laver en distribution.
 
 10. Eventuelt - Ellers siden sidst.
 
 Intet.
 
+Mødet slut 23:00
 
 Refereret af
 Keld


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:52 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *