[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

den lille runde uden håndtagI uge 4 interviewedes i en aftenudsendelse i Danmarks Radios Fjernsyn (det hedder det) en forsker fra CBS vedrørende et arbejde omkring indførelsen af LINUX i det offentlige. Der var fra politisk side ønsket en undersøgelse heraf, blev der nævnt. Konklusionen var ikke speciel behagelig for LINUX. Selv om ordet TCO(=total cost of ownership=et marketingsudtryk fra Microsoft) ikke blev nævnt direkte, så drejede det meste af samtalen sig herom. Det blev sagt temmelig klart, at overgangen til LINUX og f.eks. OPEN OFFICE ville blive dyrere for det offentlige på lang sigt, grundet bl.a. mangel på kvalificerede brugere til LINUX. Desuden nævntes det som et argument for status quo, hvilket vil sige MS WINDOWS monopol, at der i forvejen var investeret i software, som fungerede udmærket, og ikke kostede yderligere i licens.

Det skinnede ikke tydeligt igennem, at undersøgelsen var sponsoreret af Microsoft, selv om man naturligvis aldrig kan vide det. I hvert fald ville det have været rart i en sådan diskussion at have en kompetent deltager siddende med ved bordet, med baggrund i UNIX verden og helst også migrationserfaring (windows ---> linux), således at nogle af de temmelig løse påstande, som også lå i luften i udsendelsen, kunne være blevet tilbagevist.

Jeg kom til at overveje den rolle, som SSLUG og tilsvarende organisationer kunne spille i denne sammenhæng, og det slog mig pludselig: hvorfor sover vi stadig tornerosesøvn? Hvad med rollen som aktiv deltager, og initiativtager til kontakt med det offentlige? Sat på spidsen: hvis migrationen til LINUX skal finansieres ved kurser hos SUPERUSERS med mere, er det da meget sandsynligt at TCO vipper til fordel for Microsoft. Det jeg spekulerede på var, om SSLUG og søsterorganisationer med tiden (helst ikke alt for langt ude i fremtiden) kunne fungere som sparringspartner for det offentlige i forbindelse med migrationen. Hele migrationsprocessen er måske nok en stor opgave, men er samtidig, og det er stensikkert, gjort til et uoverskueligt og faretruende projekt, i stil med millennium-hysteriet, idet der er så uhyre mange penge på spil for monopolet, at alle (og især skjulte) midler tages i brug til støtte for det. Efter min mening bør SSLUG finde sig en eller flere overkommelige nicher at stige ind i, og generelt arbejde på at erhverve sig dokumenterbar know-how i en migrations-sammenhæng, således at når der kommer det næste interview med en CBS forsker, er der en repræsentant for SSLUG tilstede, som -helst - skulle kunne pege på nogle tiltag (aktiviteter, tilbud), som organisationen tilbyder til fremme for overgangen til LINUX i dele af det offentlige system.

Ovennævnte tiltag kunne være nogle nicheområder, som SSLUG har mulighed for at gå ind i. Der er mange, lad mig nævne i flæng:

-afholdelse af LPIC kurser og examener
-kursusaktivitet mht OPEN OFFICE, anden software
-støtte og knowhow omkring linux-kompatibel-hardware (efterhånden det meste)
-lokaler med faciliteter hvor diverse migrationsscenarier kan demonstreres
-og meget mere, kom med forslag, folks...

Da SSLUG er en non-profit organisation, kunne det også være på sin plads at søge offentlig støtte i forbindelse med f.eks. migrationsundersøgelser og kursusvirksomhed, hvor udstyr og lokaler skal bruges. I hvertfald synes jeg at SSLUG bør gå ind i processen som aktiv medspiller, og ikke længere fortsætte som passiv tilskuer fra sidelinjen. Hvad siger I andre til det? Det kræver selvsagt et topmål af arbejdsindsats, dvs. ikke så få medlemmer med næsten fuldtids "commitment" for sagen, men er det ikke nu vi skal handle, hvis vi skal være aktiv deltager næste gang diskussionen blusser op? Jeg har givet bolden op, og håber at nogle vil tage imod den og spille den videre op ad banen. Jeg løber i al fald fremad og er klar til at tage imod bolden igen. Og hvis den igen skulle havne hos mig, så skal jeg nok sørge for en genial frispilning, således at den lille runde, uden håndtag, havner i kassen - det lover jeg.

Med venlig hilsen
Gerd Manfred


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2010-03-01, 02:01 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *