[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

FRA-lagenHär i Sverige är det idag debatt i Riksdagen om FRA-lagen (att FRA skall få avlyssna all Internet-kommunikation över Sveriges gränser utan att det finns någon brottsmisstanke). Det skall vara omröstning på onsdag. Risken är stor att lagen går igenom. Lagförslaget strider mot brevhemligheten (det är ett brott att läsa andras privata brev) och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna:
"Artikel 12.

Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp." (Notera "korrespondens".)

Jag tror det kommer leda till läckage och missbruk av informationen som FRA skulle samla in. T.ex. så kan affärshemligheter röjas, skvaller spridas m.m. Sådant missbruk skedde t.ex. under 2:a världskriget då telefoner massavlyssnades.

Meddelarfriheten (d.v.s. rätten att kontakta en journalist utan att detta sprids) är också hotad, ty många använder utländska mailtjänster.

Jag tror heller inte FRA-lagen kommer att vara effektiv för att stoppa terrorism. I de fall man upptäckt terrorism i förväg så har man gjort det p.g.a. tjallare och avhoppare -- inte p.g.a. massavlyssning (vad jag vet i alla fall). Det finns redan en lag som gör det tillåtet att avlyssna misstänkta personer och det borde räcka.

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2008-07-01, 02:01 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *