[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] FRA-lagenNiels Elgaard Larsen wrote:
Mikael O. Bonnier wrote:
Mikael O. Bonnier wrote:
Här i Sverige är det idag debatt i Riksdagen om FRA-lagen (att FRA skall få avlyssna all Internet-kommunikation över Sveriges gränser utan att det finns någon brottsmisstanke). Det skall vara omröstning på onsdag.

Tyvärr gick lagen igenom. Ett argument för var att t.ex. Danmark redan sysslade med den avlyssning av Internet-trafiken som Sverige nu skulle besluta om. Stämmer detta?

PET (det danske sæpo) fik omkring 2005 en bevilling på 23 mio kr til bl.a. aflytning af IP-telefoni. Men PET skal selv skaffe sig adgang til internettrafikken og det er et godt spørgsmål, hvor meget de egentlig aflytter. Vi ved heller ikke under hvilke omstændigheder, de aflytter, fx om de altid har konkrete mistanker, eller konkrete trusler.

Det låter mer som buggning. Det kräver förhoppningsvis godkännande av domstol i förväg.

Det kan man mene meget om, men vi ved jo alle sammen at internettet er internationalt og ude på det store net er der mange, der gerne vil lytte med: Echelon, divere efterretningstjenester, osv.

Det der er helt særligt med FRA loven er flg (som jeg har fra 2007 udgaven):

==
För att inhämtning av signaler i elektronisk form enligt lagen (2007:000) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet skall kunna ske, är operatörer som äger tråd i vilka signaler förs över Sveriges gräns skyldiga att överföra dessa till samverkanspunkter. Varje sådan operatör skall anmäla en eller flera samverkanspunkter till den myndighet som regeringen bestämmer. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om
 samverkanspunkter.

Samtliga operatörer som för signaler i tråd över Sveriges gräns skall till den myndighet som regeringen bestämmer lämna sådan information de innehar som gör
det enklare att ta hand om signalerna.
==

Det er temmelig voldsomt at FRA går fra bare at spionere til at sætte sig på alle operatører.

Jo, det är extremt. Det är nu lagligt att skanna all trafik över gränserna.

Forestil dig at der var en internetudbyder, der faktisk værnede om kundernes privatliv, eller at SSLUG lavede et skånsk-sjællandsk internetudbyderselskab. De ville være tvunget til at sende i praksis næsten al trafik gennem FRA's net.

Bemærkningerne til FRA loven nævner Tyskland, UK, Holland, Australien, New Zeeland. Men ikke Danmark.

Jag skickade brev till olika riksdagsmän i Sverige och fick bl.a. detta svar från Ewa Thalén Finné, Riksdagsledamot (m) <http://www.ewatf.moderat.se>: "Jag vill även lyfta missförståndet som flera skrivit om, signalspaning i både eter och kabel pågår i flera länder i vår närhet, t.ex. Danmark, Tyskland, Storbrittanien och kanske inte överrasknade i USA. Dock är den i flera av dessa länder inte lagreglerad när det gäller integritetsskydd."

Nu verkar er loggning visst vara lagreglerad, ty det krävs tillstånd av domstol för att polisen skall kunna ta del av uppgifterna.

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2008-07-01, 02:01 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *