[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Høringssvar: "Anvendelse af åbne standarder for software i det oJan Hornbøll Hansen wrote:
> Ville det være muligt evt. at flytte dokumentet så flere får mulighed for
> at bidrage til udformingen, den nuværende forfatter kunne evt. påtage sig
> rollen som redaktør, så kunne alle andre udarbejde konkrete rettelser som
> han så kunne acceptere eller afvise. Er der nogen værktøjer der ville
> kunne understøtte en sådan en process?

Jeg synes det er for sent til det og jeg synes nyhedsgrupperne er udmærket
til formålet, her har alle et udmærket overblik over hvem der mener hvad,
hvornår og hvorfor - og intet forhindrer nogen i at skrive ændringsforslag.

Desuden så har svaret været til godkendelse i tre omgange hos de forskellige
medafsendere, hver gang må man regne med et par dage til at godkende det.
Bestyrelserne i forskellige foreninger skal tale sammen osv.

> Jeg syntes det er fejl at begrænse sig til et borger perspektiv i dette
> høringssvar. De mest tungtvejende argumenter imod EOOXML er 
> samfundsøkonomiske eller tekniske f.eks. "Konkurerende PRODUKTER er godt,
> konkurerende STANDARDER er dårligt, fordi flere standarder vil segmentere
> markedet og modvirke de fordele der ved at bruge åbne standarder, nemlig
> fri konkurrence og forbedret interoperabilitet."

Vi repræsenterer nu engang primært privatpersoner, min vurdering er at vi
mister troværdighed hvis vi kloger os på noget som "ikke vedrører os". IT-
og Telestyrelsen er udmærket klar over at åbne standarder bør give øget
konkurrence, det fremgår masser af gange i rapporten. Det behøver vi ikke
fortælle dem - men jeg er sikker på at OSL, IBM, Prosa m.fl. nok skal
gentage det for dem alligevel. Dog kan vi da godt tilføje det som et
yderligere argument imod at støtte to forskellige standarder.

Du synes at tage for givet at EOOXML ikke er en åben standard, men det er
den efter IT- og Telestyrelsen og mange andres opfattelse. Den er jo i
hvert fald uendeligt mere åben end *.doc - omend knapt så åben som ODF. Så
hvis du har nogle nye og gode argumenter for at EOOXML ikke er en åben
standard, så er det dem vi skal bruge.

Jeg kan i øvrigt anbefale denne video med Michael Meeks fra FOSDEM, han er
OOo-udvikler for Novelle og har haft ansvaret for at porte ODF-converter
til brug med Novells OOo. Han siger blandt andet "EOOXML is 98% open".
http://bong.uwcs.co.uk/videos/
fosdem/2007/suse/fosdem2007-14_OpenOffice_OpenXML-640.ogg

> Jeg syntes også det nuværende høringssvar mangler "flow" og struktur.
> Dokumentet bør i starten udover at redegøre for hvorfor vi svarer, opridse
> de hovedargumenter argumenter vi vil fremføre senere (tror politikkere er
> lige så glade for "executive summaries", som middlemanagement i
> erhvervslivet).

Nu er svaret jo hverken 50 eller 100 sider, og det er mere tiltænkt
embedsmændene end politikerne, så må det blive embedsmændenes opgave at
gøre det forståeligt for politikerne. Men jeg skal kigge på det.

> Jeg vil opfordre alle på listen til at bidrage med en liste af
> hovedpunkter, som kunne være den overordnede struktur i høringsvaret.

> Mine forslag:
> 1) Konkurerende stadarder hæmmer konkurence og interoperabilitet.
Det er til dels allerede med, men jeg vil forsøge at gøre det klarere.

> 2) Usikkert om EOOXML lever op til B103's definition af åben.
Det er nævnt.

> 3) Usikkert om EOOXML vil blive ISO godkendt.
Det er nævnt.

> 4) Ingen implementationer endnu.
Det er nævnt at der er få. Men du overdriver (eller underdriver) Der er MSO
2007 til Windows, der er en converter til openSUSE/SUSE Linux Enterprise.
NeoOffice (til Mac) kan fås med docx understøttelse i betalingsudgave via
early access-program. 

Der er implementationer på vej - MSO til Mac, Wordperfect, SUN vil også lave
en implementation forlyder det i ovennævnte video med Michael Meeks.

> 5) Unødvendigt kryptisk og kompleks.
Det er nævnt at der henvises til uspecificerede elementer i ældre MS
Office-pakker. Derudover har andre argumenteret for at det ikke er et
problem at specifikationen har et omfang af 6000 sider. Hvis du har andre
argumenter for at specifikationen er for kryptisk og kompleks så lad høre.

> 6) Vil formodentligt kun blive fuldt understøttet af en leverandør.
Den vil i hvert fald blive understøttet af en del leverendører - om det vil
blive fuldt er svært at sige. Men ODF er heller ikke fuldt understøttet af
nogen endnu - og udveksling af bare middel-komplicerede dokumenter mellem
forskellige ODF-implementationer er ikke nogen udpræget fornøjelse - og
mange af de "forskellige" implementationer er i virkeligheden den samme
OOo, StarOffice, Lotus Notes, NeoOffice - er jo i virkeligheden alle sammen
bare OpenOffice.org - så de er ikke uafhængige tekniske implementationer -
men man kan da som bruger/kunde glæde sig over at der i det mindste er
forskellige leverandører.

Hvis du kunne bidrage med nogle flere argumenter _for_ ODF udover
argumenterne imod EOOXML tror jeg i øvrigt det vil være gavnligt. 


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2007-04-01, 02:01 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *