[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Høringssvar: "Anvendelse af åbne standarder for software i det oHej allesammen
Jeg er ny på denne mailing liste. Jeg har tildmeldt mig for at se om der var noget jeg kunne bidrage med mht. høringssvaret vedr.: "Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige".


Jeg syntes det er rigtig godt at i har formået at få så mange interesseorganisationer til at tilslutte sig det nuværende høringsvar, det er derfor også med en hvis betænkelighed at jeg vil kritisere det (vi har kun 4-5 dage til at forbedre det), men jeg syntes ikke det er tilstrækkeligt klart eller kritisk overfor EOOXML.

Må jeg iøvrigt foreslå at i giver mulighed for at enkeltpersoner og virksomheder der ikke er medlem af nogle af de førnævnte organisationer også får mulighed for at underkrive.

Ville det være muligt evt. at flytte dokumentet så flere får mulighed for at bidrage til udformingen, den nuværende forfatter kunne evt. påtage sig rollen som redaktør, så kunne alle andre udarbejde konkrete rettelser som han så kunne acceptere eller afvise. Er der nogen værktøjer der ville kunne understøtte en sådan en process?

Jeg syntes det er fejl at begrænse sig til et borger perspektiv i dette høringssvar. De mest tungtvejende argumenter imod EOOXML er samfundsøkonomiske eller tekniske f.eks. "Konkurerende PRODUKTER er godt, konkurerende STANDARDER er dårligt, fordi flere standarder vil segmentere markedet og modvirke de fordele der ved at bruge åbne standarder, nemlig fri konkurrence og forbedret interoperabilitet."

Jeg syntes også det nuværende høringssvar mangler "flow" og struktur. Dokumentet bør i starten udover at redegøre for hvorfor vi svarer, opridse de hovedargumenter argumenter vi vil fremføre senere (tror politikkere er lige så glade for "executive summaries", som middlemanagement i erhvervslivet).

Jeg vil opfordre alle på listen til at bidrage med en liste af hovedpunkter, som kunne være den overordnede struktur i høringsvaret.

Mine forslag:
1) Konkurerende stadarder hæmmer konkurence og interoperabilitet.
2) Usikkert om EOOXML lever op til B103's definition af åben.
3) Usikkert om EOOXML vil blive ISO godkendt.
4) Ingen implementationer endnu.
5) Unødvendigt kryptisk og kompleks.
6) Vil formodentligt kun blive fuldt understøttet af en leverandør.

Det var mit input, undskyld jeg har været så kritisk overfor det arbejde der allerede er gjort, men jeg håber på vi kan gøre det bedre og det er vel i vores alles interesse.

Med venlig hilsen
Jan Hornbøll Hansen

Martin Schlander skrev:
Høringssvar vedr.: "Anvendelse af åbne standarder for software i det
offentlige"

Afsenderne af dette høringssvar - og de mange tusinde personer vi
repræsenterer - ser meget frem til øget brug af åbne standarder i det
offentlige. Vores interesse ligger hovedsageligt i den digitale interaktion
mellem det offentlige og borgeren, hvilket vil præge fokus i dette
høringssvar.

I rapporten lægges op til at give frit valg ifht. at anvende Open Document
Format (ODF) eller det såkaldte OpenXML til dokumentudveksling mellem
myndigheder. Dokumentudveksling mellem offentlige myndigheder og borgere
omtales ikke i rapporten, det antages derfor at man på dette område vil
anvende samme praksis, dvs. at det står myndighederne frit for at anvende
mindst et af de to formater.

Organisationerne bag dette høringssvar ønsker at udtrykke vores klare støtte
til ODF som det officielle format. Dermed vil det naturligvis stå
offentlige myndigheder frit for også at tilbyde dokumenter i andre
formater, f.eks. PDF eller OpenXML hvis de ønsker det.

Vi ser ingen grund til at det offentlige støtter to forskellige
konkurrerende standarder. Når vi foretrækker ODF er det begrundet i en
række forhold. ODF er udviklet i et åbent forum, hvor Microsoft var
inviteret til at deltage, hvilket de ikke ønskede. ODF var den første
standard, selvom den stadig er meget ung findes der allerede adskillige
uafhængige implementationer (f.eks. OpenOffice.org, NeoOffice, Koffice og
olinetjenesten Writely) - ikke alene findes der mange implementationer, men
de findes også til mange forskellige platforme (f.eks. Linux, BSD, Mac og
Windows) - sågar gratis i de fleste tilfælde. Dette bør være meget
tungtvejende argumenter for såvel borgere som myndigheder. ODF-standarden
er ISO-certificeret og er allerede vedtaget som officiel standard i en
række lande, herunder store EU-lande. Microsoft, der leverer den
dominerende kontorpakke, har af strategiske årsager fravalgt at understøtte
ODF, men der findes flere konverteringsprogrammer som er gratis der kan
klare opgaven.

OpenXML kan ikke prale af noget tilsvarende. Indtil videre findes kun en
eneste implementation til en eneste platform - ofte inkluderes forekomsten
af flere uafhængige implementationer som en del af en definition af åbne
standarder. Kommende implementationer er annonceret, men de findes ikke
endnu. Om der vil komme implementationer, som er gratis, til alle platforme
er tvivlsomt. Ikke mindst når man tager i betragtning at specifikationerne
har et omfang af ca. 6000 sider (ODF-specifikationerne er ca. 700 sider til
sammenligning), de få personer der har vovet sig ud i at studere de 6000
sider rapporterer om modstridende specifikationer og det er tvivlsomt om
standarden opnår den ISO-certificering der er ansøgt om.

Ved at give offentlige myndigheder frit valg mellem ODF og OpenXML, uden
først at sikre sig, at der findes flere uafhængige og gerne gratis
implementationer af OpenXML til en mangfoldighed af platforme, risikerer
man at vanens magt fører til at størstedelen af offentlige myndigheder vil
vælge OpenXML, som ligger nærmest hvad de tidligere har anvendt, og
resultatet heraf kan være at målsætningen om at give borgerne større
valgfrihed ikke opfyldes.

Vi ser frem til resultaterne af IT- og Telestyrelsens tests af de to
formater og deres samspil. Som status er i dag, må der dog ikke herske den
mindste tvivl om, at afsenderne af dette brev og hele det danske open
source-community anbefaler og støtter ODF, og kun ODF hvad angår
dokumentstandarder.

Det er i øvrigt med stor tilfredshed vi konstaterer, at rapporten lægger op
til anvendelse af webteknologi der overholder standarder - dette er områder
hvor der findes et stort potentiale i forhold til at give borgerne større
valgfrihed hvad angår software - og derved fremme konkurrence og innovation
på markedet.
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2007-04-01, 02:01 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *