[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Høringssvar: "Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige"Her er andet udkast.

Desværre er situationen blevet forplumret lidt fordi Novell i mellemtiden
har udgivet en converter til deres udgave af OOo... som en del af deres
studehandel med MS fra efteråret.

Følgende organisationer vil gerne være medafsendere, selvfølgelig med
forbehold for at de kan acceptere de ændringer der laves efter første
udkast:
MVJ-LUG, Alslug, BSD-DK, ØJLUG, da.openoffice.org, DTU-LUG 


DKUUG og Mozilladanmark er positive, men har endnu ikke givet noget klart
svar. En del har ikke svaret overhovedet.

Er der i øvrigt nogen der ved om Mac-brugerne i Danmark har nogen form for
forening eller lignende som kan tale på deres vegne? Måske kunne de være
vores allierede i dette tilfælde, hvem ved.

Jeg har fået en hel del feedback fra forskellig side som jeg har forsøgt at
passe ind.

-------------

Høringssvar vedrørende: "Anvendelse af åbne standarder for software i det
offentlige"

Afsenderne af dette høringssvar - og de mange tusinde personer vi
repræsenterer - ser meget frem til øget brug af åbne standarder i det
offentlige. Vores interesse ligger hovedsageligt i den digitale interaktion
mellem det offentlige og borgeren, hvilket vil præge fokus i dette
høringssvar.

I rapporten lægges op til at give frit valg i forhold til at anvende Open
Document Format (ODF) eller det Microsoft-udviklede Ecma Office Open XML
(EOOXML) til dokumentudveksling mellem myndigheder. Dokumentudveksling
mellem offentlige myndigheder og borgere omtales ikke i rapporten, det
antages derfor, at man også i dette forhold lægger op til, at det skal stå
myndighederne frit for at anvende mindst et af de to formater. 

Organisationerne bag dette høringssvar ønsker at udtrykke vores klare støtte
til ODF som det officielle format. Dermed vil det naturligvis stå
offentlige myndigheder frit for også at tilbyde dokumenter i andre
formater, f.eks. PDF eller EOOXML hvis de ønsker det.

Vi ser ingen grund til, at det offentlige støtter to forskellige
konkurrerende standarder inden for samme område. Når vi foretrækker ODF er
det begrundet i en række forhold. ODF er udviklet i et åbent forum, hvor
enhver var inviteret til at deltage. ODF var den første standard, selvom
den stadig er meget ung, findes der allerede adskillige uafhængige
implementationer (f.eks. OpenOffice.org, Lotus Notes, NeoOffice, KOffice og
onlinetjenesten Writely) - ikke alene findes der mange implementationer,
men de findes også til mange forskellige platforme (f.eks. Linux, *BSD, Mac
og Windows) - sågar gratis og/eller frie i flere tilfælde. Dette bør være
meget tungtvejende argumenter for såvel borgere som myndigheder.
ODF-standarden er ISO-certificeret og er allerede vedtaget som officiel
standard i en række lande, herunder EU-lande som Frankrig, Italien, Belgien
og Finland. Microsoft, der leverer den dominerende kontorpakke, har af
strategiske årsager fravalgt at understøtte ODF, men der findes flere
gratis konverteringsprogrammer som kan klare opgaven, det ene er endda
finansieret af Microsoft. Microsoft begrunder deres manglende
understøttelse af ODF med at kunderne ikke efterspørger det, vi opfordrer
derfor de danske offentlige myndigheder, som er en stor kunde hos
Microsoft, til at efterspørge ODF-understøttelse.

Argumenterne for EOOXML er slet ikke tilsvarende stærke. Specifikationerne
har et omfang på ca. 6000 sider (ODF-specifikationerne er ca. 700 sider til
sammenligning), hvilket i sig selv gør det usandsynligt, at der vil komme
mange implementationer af EOOXML. Indtil videre findes kun en eneste
implementation til en enkelt platform - samt et eksternt plugin som er
specifikt for en enkelt af de mange hundrede Linuxdistributioner, det
hjælper således ikke meget for at sikre borgerne valgfrihed. Flere
implementationer er annonceret, men ingen ved om de kommer, til hvor mange
platforme, til hvilken pris og hvilken kvalitet de vil have. Der kan sættes
spørgsmålstegn ved åbenheden af processen som førte til ECMAs godkendelse
af MSOOXML. ECMA-specifikationerne tillader ikke ændringer, som bryder
bagudkompatibilitet med Microsofts gamle binære formater. Blandt andet af
disse årsager er det mere end tvivlsomt at EOOXML vil opnå
ISO-certificering, og det er endda diskutabelt om formatet lever op til IT-
og Telestyrelsens egen definition af en åben standard. Det hjælper dog
EOOXMLs sag, at man med indførelsen af en ny definition af åbne standarder,
er gået bort fra gennemskuelighed som et kriterium.

Ved at give offentlige myndigheder frit valg mellem ODF og EOOXML, uden
først at sikre sig, at der findes flere uafhængige og gerne gratis
implementationer af EOOXML til en mangfoldighed af platforme, risikerer man
at målsætningen om at give borgerne større valgfrihed ikke opfyldes.

Vi ser frem til resultaterne af IT- og Telestyrelsens tests af de to
formater og deres samspil. Som status er i dag, må der dog ikke herske den
mindste tvivl om, at afsenderne af dette brev og hele det danske open
source-fællesskab anbefaler og støtter ODF, og kun ODF hvad angår
dokumentstandarder.

Det er i øvrigt med stor tilfredshed vi konstaterer, at rapporten lægger op
til anvendelse af webteknologi der overholder standarder - dette er et
område hvor der findes et stort potentiale i forhold til at give borgerne
større valgfrihed hvad angår software - og derved fremme konkurrence og
innovation.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2007-04-01, 02:01 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *