[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] [Fwd: motion]Carsten Svaneborg wrote:
Erik Josefsson wrote:
Högsta Domstolen har i vid ett antal tillfällen, bland annat i domen
T4707-98, framfört just detta:

   "det kan vara önskvärt att en nationell domstol så långt möjligt
   anpassar sig till den praxis som tillämpas inom [det europeiska
   patentverket] EPO ."

   "Regeringsrätten har också i pleniavgörandet RÅ 1990 ref 84 slagit
   fast, att Sveriges anslutning till den europeiska patentkonventionen
   gjort det nödvändigt att vi i vår interna rättstillämpning inom ramen
   för vad som är förenligt med svensk lagstiftning beaktar den praxis
   som kommit till uttryck inom det europeiska patentverket"

Er der nogen grund til ovenstående? Hvis parlamentet fortæller det til regeringen er der vel ikke nogen grund til at citerer domstole. (hvis SSLUG var afsender var det anderledes.)

Poängen er att sige det som Kim G. Hansen sagte: Dansk lov stiftes i München.


//Erik

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-10-01, 02:02 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *