[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] [Fwd: motion]Erik Josefsson wrote:
> 3: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
> anförs om definition av begreppen "bidrag" och "uppfinning".

begreppen "teknisk bidrag" og "uppfinning" i forhold til software.
 
> Högsta Domstolen har i vid ett antal tillfällen, bland annat i domen
> T4707-98, framfört just detta:
> 
>   "det kan vara önskvärt att en nationell domstol så långt möjligt
>   anpassar sig till den praxis som tillämpas inom [det europeiska
>   patentverket] EPO ."
> 
>   "Regeringsrätten har också i pleniavgörandet RÅ 1990 ref 84 slagit
>   fast, att Sveriges anslutning till den europeiska patentkonventionen
>   gjort det nödvändigt att vi i vår interna rättstillämpning inom ramen
>   för vad som är förenligt med svensk lagstiftning beaktar den praxis
>   som kommit till uttryck inom det europeiska patentverket"

Er der nogen grund til ovenstående? Hvis parlamentet fortæller det
til regeringen er der vel ikke nogen grund til at citerer domstole.
(hvis SSLUG var afsender var det anderledes.)

 
> När vi ser på utvecklingen av rättstillämpningen vad gäller patent på
> datorprogram verkar det som om vi i realiteten förlorat kontrollen över
> vår egen lagstiftning.
> Ska vi som lagstiftande församlig acceptera det?

Parlamentet stiller vel ikke retoriske spørgsmål til regeringen? Slet
sidste linie.

> datorprogram går åt fel håll. Krav har framförts på att Sverigei
> internationella förhandlingar ska framföra att patent på datorprogram
> inte ska få förekomma.

Sverigei?

> Ändringsförslagen till kommissionens förslag som antogs av
> europaparlamentet i september 2003 drog en tydlig gräns för det
> patenterbara området.

Europaparlamentets version af kommissionens direktiv 
drog en tydlig gräns för det patenterbara området.

> Gränsen var härledd från principerna bakom europeiska patentkonventionen
> istället för europeiska patentverkets tolkning av konventionen.

Måske skal der skrives lidt mere lige her. F.eks. at det var EPOs
fortolkning der var den direkte årsag til den retsusikkerhed som
det var direktivets mål at løse.

> utfört. Vidare måste Sverige även påverka europeiska patentverkettill
> att upphöra med den allt vidare tolkningen av konventionen.

patentverket till

> De institutioner som driver utvecklingen av rättstillämpningen vad
> gäller patent på datorprogram måste lyssna till lagstiftaren och läsa
> lagen med lagstiftarens intentioner för ögonen. Dena motion är avsedd
> att klargöra betydelsen av ett antal grundläggande begrepp för att
> förhindra att datorprogram patenteras i Sverige och Europa.

Afslutningen skal sammenfatte teksten, og ud fra et samfundsmæssigt
perspektiv.

Software af væsentlig betydning for samfundets udvikling, vidensøkonomien
... patenter på software påvirker på grimme måder ... vigtigt at sikre at
pratentpraksis skaber innovation ... med denne motion parlamentet opfordrer
vi derfor regeringen til at være særlig opmærksom ...

-- 
 Mvh. Carsten Svaneborg
http://gauss.ffii.org


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-10-01, 02:02 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *