[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] motioner/forslag till folketinget?Carsten Svaneborg wrote:
Erik Josefsson wrote:

Bakgrunden till att jag frågar är att det snart är deadline för svenska
politiker att lämna in motioner till riksdagen.
  http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____6538.aspx#3
När är deadline i folketinget?


Hvad er en motion?

For exempel


"Motion till riksdagen 2000/01:T713 av Lennart Daléus m.fl. (c):"

  "Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
  anförs om att Sverige i EU:s ministerråd, dess arbetsgrupper och
  andra internationella organisationer bör motsätta sig en utveckling
  av den europeiska och internationella patenträtten innebärande att
  mjukvara, algoritmer och programmeringstekniker inkluderas."

http://www2.riksdagen.se/debatt/0001/motioner/2000-01.nsf/motion/T713

eller

  "Motion till riksdagen 2001/02:L276 av Lennart Daléus m.fl. (c)
  Patenträtt för utveckling"

  "Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
  anförs om så stor restriktivitet som möjligt i den nationella
  lagstiftningen rörande patent på enskilda gener, organismer samt
  affärsmetoder och mjukvara."

http://www2.riksdagen.se/debatt/0102/motioner/2001-02.nsf/motion/L276

Altså, der er svenske politiker som foreslagit at Sverige skal agere mot softwarepatenter. Disse motioner blir seden behandlet (og afslaget).

Folketingets håndbog mht. private (=uden om regeringen) lovforslag:
http://www.ft.dk/BAGGRUND/00000033/00972098.htm#2.2

Mon ikke der er tale om et "forslag til folketingsvedtagelse"
f.eks. som følgende:
http://www.ft.dk/Samling/19991/beslutningsforslag_som_fremsat/B114.htm

Det ser ud til at vare det samme som en svensk "motion".


"Folketinget opfordrer regeringen til...."

Vejledning til formulering af sådanne:
http://www.ft.dk/BAGGRUND/00000033/00972098.htm#2.3.2

Der mangler info om deadline der.


//Erik

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-10-01, 02:02 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *