[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Kampagne vedr. Offentlige websites.




Jeg synes at vi skal tage fat på Jon Bendtsens forslag til
kampagne om at lære offentlige web-masters om w3c-compliance.

---

For at følge op på Egon Andersens kommentar om, at punkt 4 var
ret interessant (hvad indeholdt punkt 4?) så fo'r jeg ud på 
http://www.bedstpaanettet.dk/ og så efter, hvad der stod:

Der var ikke noget punkt 4. Hvis jeg talte nedaf i midterste
kolonne, som formodes at være den væsentlige, kom jeg til
denne paragraf:

> Digital selvbetjening.
>
> Hvilke institutioner er udtaget til vurdering med hensyn til
> digital selvbetjening? Se listen her.

 -- og konkluderede, at Egon Andersen mener, at
"bedstpaanettet.dk" er mest interessant p.g.a. listen over de
sites, som er udtaget til vurdering. Det var jeg ikke helt enig
i. Efter min mening var vurderings-kriterierne også interessante,
især set i relation til Jon Bendtsens udmærkede forslag om at vi
måske burde gå i aktion med hensyn til vurdering af de offentlige
myndigheders blindhed overfor monopol-problemerne omkring
Microsoft produkter.

Jeg kastede mig over "Teknisk tilgængelighed" fordi jeg gættede
at det dækker over anvendelse af standard-compliant browsere
i stedet for Microsoft produkter.

Det var lidt skuffende. Det ser ud som om at sproget på
"bedstpaanettet.dk" stammer fra en sprogligt svag person.

Citat:

> Kategorien "Teknisk Tilgængelighed" kan sammenlignes med
> udformningen af en butik  [...]

uha, kategorien sammenlignes med en butik. Men ok, vi kan regne
ud, hvad forfatteren mener. (Se resten af paragraffen nedenfor
linien -=- nedenfor)

Desværre er vedkommende også offer for Microsoft hjernevask på
den måde, som ofte ses: Microsoft's webbrowser-produkt, Internet
Explorer, betegnes "Internet Explorer" uden angivelse af
producent, ligesom Microsoft NT-5.1 og andre styresystemer fra
Microsoft omtales som Windows.

Det er ødelæggelse af sproget, en slags hjernevask, og Microsoft
ved, hvad de opnår når de bruger almindelig ord (Word, Windows,
Internet) om deres produkter: MS opnår at deres produkter kommer
til at se ud som generiske produkter.

Derved opnår MS en udbredelse af den almindelige opfattelse at
Microsoft-produkter er en nødvendighed for at computere kan fungere.

Undskyld denne langstrakte fremstilling af sagen.

Min konklusion er at Jon Bendtsen's forslag om at gå i gang med
en DR-website-relateret kampagne angående offentlige websites
som ikke kan tilgås med en almindelig, standards compliant
web-browser, er et ualmindeligt godt forslag.

Her kan vi med minimal indsats gøre myndigheder, presse og
brugere opmærksomme på problemer med inter-operabilitet på mange
offentlige websites.

Kun derved kan man gøre opmærksom på 
betydningen af internationale standarder.


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=



http://bedstpaanettet.dk/portal/page?_pageid=380,450175&_dad=portal&_schema=PORTAL

Teknisk tilgængelighed

Kategorien "Teknisk Tilgængelighed" kan sammenlignes med
udformningen af en butik i den fysiske verden. Kan man ikke komme
ind ad døren, så kan varerne være nok så interessante - man kan
ikke få fat i dem. Teknisk tilgængelighed erstatter den tidligere
kategori Tilgængelighed, der var indeholdt i kategorien
Brugervenlighed. Den nye, selvstændige, kategori er bredere og
omfatter flere brugere end de handicappede som fx brugere med
andre browsere end Internet Explorer, andre styresystemer end
Windows og brugere med andre terminaler end PC'ere.

Bemærk:

Kategorien Teknisk tilgængelighed indeholder altså kriterier, som
er en forudsætning for, at alle kan få adgang til indholdet på en
hjemmeside. En hjemmeside skal derfor opnå et minimumsresultat
i denne kategori for at kunne blive nomineret og dermed vinde
i Bedst på Nettet.

Efter mødet i dommerkomiteen den 1. april 2005 blev det
besluttet, at hjemmesider skal opnå fire eller fem netkroner samt
mindst 35 point svarende til 75% i kategorien Teknisk
tilgængelighed for at kunne blive nomineret.


[Mine ændringer af stavning er ikke markeret.]

-- 
donald_j_axel donax snabela get2net.dk -- http://d-axel.dk/


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-10-01, 02:02 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *